WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Nowe spojrzenie na świat!

W Hiszpanii za gorąco. Na Polskiej ziemi wszystko wróciło do normy, turniejów szachowych „jak psów” – niewiadomo co oglądać, dlatego dalej w zaciszu domowym ciągle się szkolimy poprzez czytanie.

Nowy sposób widzenia świata

Maria Isabel Binimelis, przeł. Sokołowska Dorota

 • Matematyka jest odkrywana, a nie wymyślana.
 • Pojęcia matematyczne są ponadczasowe, sięgają poza nasze istnienie.
 • Prawdy wykraczające poza świat materialny.
 • Ciekawość pchnęła ludzkość do zobaczenia niewidzialnego.
 • Równoległe spotykają się w nieskończoności.
 • Geometria – samopodobieństwo i ciągłość.
 • Współczesna nauka oparta w całości jest na matematyce.
 • Geometria – podstawowe narzędzie technologicznej ewolucji wszystkich cywilizacji.
 • Geometria bada własności przestrzeni i ma tradycyjnie ustalone reguły mierzenia odległości.
 • Esencja geometrii jest głęboko osadzona w postrzeganiu naszej rzeczywistości.
 • Eratostenes zarządzał biblioteką Aleksandryjską przed Euklidesem.
 • Elipsa dziwny kształt, pierwszy opisał je [krzywe stożkowe] Apoloniusz z Pergi.
 • Okropne bóstwo – chaos.
 • Bóg w teogonii Hezjoda [2700 p.n.e] powstał by narzucić porządek chaosowi.
 • W religii orfickiej – Chaos jest potomkiem Kronosa i Ananke.
 • Pozorny nieporządek.
 • Chaos nie podlega żadnym regułom.
 • Prawa fizyczne powinny mieć matematyczną urodę.
 • Krzywe stożkowe – najczystsze kształty.
 • Prawo jest zarówno piękne jak i proste.
 • Fraktal – optymalizuje ciąg życiowych działań.
 • Myślenie geometryczne jest wrodzone.
 • Wiedza wyprzedza przedmiot nauki.
 • Przyswajanie języka jest efektem uczenia się i kojarzenia.
 • Pierwszym, który pisał o Euklidesie był Proklos.
 • Matematyka – zbiór rozdzielonych gałęzi.
 • Elementy – podstawowy podręcznik uniwersytecki, przez XV wieków, aż do XX wieku najlepiej sprzedająca się książka.
 • Geometryczna intuicja, nie zależy od kultury, czy wykształcenia.
 • Prawdziwość tezy zależy od poprawnego rozumowania.
 • Elementy – tworzą z obserwacji metodę aksjomatyczną (dedukcyjną), założenia: definicje [znaczenie konkretnego pojęcia pierwotnego], postulaty [zasady], aksjomaty [pojęcia wspólne].
 • Perspektywa – z greckiego; jasno widzieć!
 • Geometria rzutowa – rzut obiektu transformuje jeden kształt w inny.
 • Geometria płaska Talesa (Euklidesa) – planimetria/ niezmiennicze względem grupy izometrii [translacje, symetrie, obroty i ich złożenia].
 • Geometria przestrzeni Platona – stereometria, bryły.
 • Geometria Hiparcha – nauka o kątach, początek wyszedł z astronomii.
 • Geometria analityczna Kartezjusza – w układzie odniesienia.
 • Geometria Newtona – analiza
 • Geometria różniczkowa.
 • Geometria wektorowa.
 • Geometria Monge’a. -transformacje rzutowe
 • Geometria Hiperbolliczna – Bolya-Łobaczewskaiego, piąty postulat
 • Geometria  rozmaitości – Riemanna [na kuli]  
 • Geometria afiniczna – badaniem niezmienników [współliniowości] izometrie, jednokładności.
 • Geometria fraktalna Mandelbrota
 • Geometria Absolutna – wszystkie prawa działają we wszystkich geometriach tak samo, nie sprzecznie! 
 • Nie istnienie punktu obserwacji.
 • Malarz przejmuje rolę stwórcy, jakby patrzył z niskończoności.
 • Fizyczna przestrzeń nie jest euklidesowa!
 • Snellius [ w systemowej szkole uczą, że Fermat] i propagacja światła – nie zależy od kątów, ale od proporcjonalności sinusów.
 • Druga strona nie istnieje – wstęga Möbiusa.
 • Geodezyjna – tensor krzywizny sekcyjnej.
 • Geometria Minkowskiego, działa przy prędkościach bliskich światła!
 • Geometrię każdą sklasyfikowano zgodnie z właściwościami, które pozostały stałe względem grupy przekształceń. [Klein]
 • Topologia – grupa przekształceń ciągłych i ich odwrotnościach.
 • Myślenie w wielu wymiarach – stało się możliwe.
 • Bardziej abstrakcyjne przestrzenie.
 • Siła witalna!
 • Żyjemy w krainie eksperymentów.
 • Istnieją krzywe, które nie mają stycznych.
 • Burobakiści – szkoła myślenia, która odrzucała używanie geometrii w celu zilustrowania idei dowodów {??}. Oczy oszukują umysł.
 • Fraktale – nowy sposób myślenia w matematyce, nowy język.
 • Fraktale – każdy ma inne własne znaczenie.
 • Algorytm – to zestaw reguł i instrukcji w procedurze.
 • Geometria jest pierwszym przybliżeniem struktury obiektów fizycznych.
 • Każdy fraktal ma swoją definicję!
 • Fraktal – wynik wykonania nieskończonej liczby iteracji dobrze zdefiniowanego geometrycznego procesu.
 • Geometrie opisują za pomocą wzorów, fraktal za pomocą rekurencyjnych algorytmów.
 • Neologizm łaciński „fraktal” – oznacza „złamany”.
 • Chaos tworzy nową naukę.
 • Fraktal to zbiór, dla którego wymiar Hausdorffa jest większy niż topologiczny.
 • Pchła ma małe pchły! I tak dalej ad infinitum
 • Częściowe samopodobieństwo.
 • Musimy pogodzić się z koniecznością wiecznego poszukiwania dokładniejszych przybliżeń.
 • Manipulować przestrzenią!
 • Holandia utrzymuje, że granica z Belgią to 380km, Belgowie twierdzą, że 499km?
 • Wszystko zależy od dokładności pomiarów.
 • Krzywe i bryły mogą być tak skomplikowane, że ich pomiar staje się obsesją!
 • Sytuacja się znacznie pogorszyła, gdy mamy różne typy wymiarów.
 • Na co liczymy, gdy są różne definicje wymiaru?
 • Trzy typy topologicznego wymiaru: indukcyjny Uryshona, Borela, i pokryciowy Lebesgue’a.
 • Aby zdefiniować „otwartość”, czy „cienkość” musimy najpierw zdefiniować typ przestrzeni i jakiej metryki używamy.
 • Jednym z celów obliczeń jest pomiar.
 • Procedura jest intuicyjna.
 • Nieskończony zbiór dowolnej przestrzeni.
 • Gdy zaczynała się „tonalność”.
 • Fraza wybuch energii.
 • Przetwarzanie obrazów cyfrowych – rozpraszanie.
 • Wzór na wymiar podobieństwa.
 • Hierarchia fluktuacji przy wszystkich skalach.
 • Matematyczne potwory.
 • Patologiczne równania.
 • Godna ubolewania choroba funkcji.
 • Matka natura nie chodziła na licealne kursy geometrii.
 • Przybliżanie do nieskończoności rzuca wyzwanie zdrowemu rozsądkowi.
 • Bezgraniczny zawrót głowy.
 • Natura jest ciągła, nie czyni skoków? [Leibniz]
 • Funkcja zbiór spójny.
 • Różnice w wartościach zależą od różnic w argumentach.
 • Ciągłość bezwzględna implikuje „gładkość”.
 • Analityczne definicje funkcji różniczkowalnych.
 • Diabelskie soczewki.
 • Kolejne przekształcenia afiniczne tworzy atraktor.
 • Atraktor –punkt, do którego dąży wygenerowany ciąg liczb określony jako orbitę iteracji.
 • Stała Feigenbauma 4,6692..
 • W teorii nie ma dokładnej definicji fraktala, która by była zadawalająca, więc są wystarczające definicje empiryczne.
 • Fraktal – to samopodobny obiekt z ułamkowym wymiarem powstającym w procesie rekurencyjnym, zależnym od warunków początkowych.
 • Samodefiniowane.
 • Fraktal ma własności: budowa nieregularna geometrycznie, nietrywialna struktura w dowolnej skali, ściśle [statystycznie] samopodobna, jest zdefiniowana rekurencyjnie.
 • Chaos[1] – czysty nieporządek, dziś prawdziwa gałąź nauki, nie pozwalająca na nieprecyzyjność definicji.
 • Jeśli mamy dokładne położenie prędkości i pędu możemy odgadywać przeszłość i przyszłość.
 • Położenie i prędkość to „przestrzeń fazowa”.
 • Przypadek jest jedynie miarą ludzkiej ignorancji.
 • Tym co powoduje nieprzewidywalność zjawisk, jest wzrost błędów pomiarowych.
 • Chaos zapewnia nieprecyzyjność a ta zniweczy wszelką przewidywalność.
 • Czułość na warunki początkowe.
 • Przyciąganie chaosu.
 • Istnieją układy dynamiczne gdzie koegzystują chaos i porządek.
 • Chaos jest wszędzie obecny nawet w uporządkowanym układzie.
 • Nowa fala, określana jako solition, podróżuje setki kilometrów bez zmiany kształtu.
 • Solition jest zjawiskiem, w którym dyspersja i nieliniowość oddziałowują, wywołując porządek w postaci zlokalizowanej fali.
 • Płyn przestaje być jednorodny i rozdziela się na warstwy wirów przypominających obwarzanki.
 • Pewne niezwykłe proste deterministyczne układy mogą wywołać losowość, sugeruje pozorny paradoks, chaos jest deterministyczny.
 • Odkrycie przełomowe XX wieku: teoria względności, mechanika kwantowa, teoria chaosu!    

[1] Teoria układów dynamicznych: stan (współrzędne) i dynamika (zmiana stanu w czasie).