Mecenat

Mecenat nad klubem szachowym WKS Kopernik jest objęty przez Prezydenta Miasta Wrocławia.

Każdy sponsor – darczyńca dofinansowuje przedsięwzięcia kulturalne i sportowe związane z naszym klubem i jego działalnością. Promuje wrocławskie szachy, wzbogacając tym samym ofertę kulturalną miasta o festiwale, konkursy, prezentacje, warsztaty, plenery i działania interdyscyplinarne.

Dodatkowe wsparcie w naszych poczynaniach otrzymujemy od wyższych uczelni: Wydziału Nauk Pedagogicznych z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu.