WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

O kwantach i smokach!

Dlaczego wyrosłem z krainy, gdzie wierzyłem w bajki – według delty.

 • Nie można porównywać jabłek do gruszek!
 • Fizyka – zachwyt nad pięknem wszechświata.
 • Jak – opis ilościowy – najlepiej, najdokładniej, najściślej ustalać fakty! {fizyka doświadczalna, potrzeby fizyczne}
 • Dlaczego – oglądanie przyczyn.{fizyka teoretyczna, potrzeby umysłowe}.
 • Kryterium: {prostota, oszczędność, ogólność, piękno}.
 • Wymiar! Okres wychylenia wahadła – wymiar: czas.
 • Budowa teorii oddziaływań fundamentalnych!
 • Oddziaływania są: mocne i słabe.
 • Fale długie, krótkie.
 • Fale mocne: elektromagnetyczne, grawitacyjne.
 • Fale słabe: mechaniczne, morskie [przypływowe i odpływowe], kapilarne.
 • Fizyka zajmuje się wieloma wielkościami fizycznymi [różne jednostki].
 • Prędkość fazowa fali na płytkiej wodzie v = …., h głębokość wody.
 • Prędkość fazowa fali na głębokiej wodzie v = ….., h głębokość wody.
 • Czas uderzenia fali o brzeg  [pomijamy lepkość, i tarcie o dno].
 • Jest w próżni niespożyta siła.
 • Równania Newtona: droga [wychylenie] x(t) = Asin(….), pęd p(t)=mA, energia E…..
 • Ukryty determinizm.
 • Wynik jednego pomiaru nie jest przez nic określony!
 • COŚ – parametr ukryty!
 • Jaki mamy wiek n +  / 7,5 kg na rok.
 • rozpad samorzutny.
 • stosunek węgla c14 do c12 określa życie
 • Jerycho – ma 8000 lat.
 • metody datowania: radioizotopowa, akceleratorowa, fotoluminescencji, rezonansu spinowego, magnetyczne, astroklimatyczne.

.