WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Panie pomóż IM pojechać do TORUNIA!

Rozdział 1 – Architektura przekonań, cd…

 • Obiekt i znaczenie
 • Świat, miejsce rzeczy – forum naszego działania!
 • Pomiędzy tym co jest? – a tym, co powinno być? Istnieje nieprzekraczalna granica.
 • Skłonności badawcze?
 • Rozróżnienie pomiędzy istnieniem a znaczeniem nie jest takie oczywiste.
 • Opowieść celnie ujmuje naturę doświadczenia – przedmioty są straszne? Ludzie irytujący? Wydarzenia obiecujące? Jedzenie jest satysfakcjonujące?
 • Współczesny umysł wierzy, że wyszedł ze świata magii?
 • Umysł przed eksperymentalny, interesuje się głównie znaczeniem – klucz do działania!
 • Dana rzecz musi najpierw wywołać efekt emocjonalny, aby przyciągnąć uwagę!
 • Rozumieć jak znaczenie rzeczy, zjawiska wpływa na nasze zachowanie.
 • Podtrzymuj niegasnący entuzjazm.
 • Natura substancji – sol – słońce.
 • Magia wszczyna proces przemiany!
 • Zanieczyszczenie fantastyką?
 • Subiektywne myśli na temat natury rzeczy
 • Oddziel afekt – od percepcji.
 • Typ myślenia!
 • Ożywiony świat duchowy jest nasycony znaczeniem i przepojony moralnym celem!
 • Silna wiara to fakt!
 • Nie ma nieba?
 • Wiara w wygodną iluzję [faszyzm]? Jak się kończy?
 • Morał chrześcijański jest rozkazem! I jest poza wszelkim rodzajem krytyki!
 • Moralność rządzi każdym aspektem indywidualnego zachowania.
 • Uzasadniaj przekonania rozumowo!
 • Pułapka zdolności abstrakcyjnego myślenia!
 • Wewnętrzna spójność zanikła.
 • Przestrzegaj zasad swoich przodków.
 • Zabobonne prototeorie.
 • Tradycyjne idee są słuszne mimo, że wydają się skrajnie irracjonalne.
 • Hierros gamos – mistyczne małżeństwo!
 • Konsensualnie zrozumiałe.
 • Najbardziej efektywny sposób osiągania celu!
 • Wszechświat jest miejscem działania, a nie tylko miejscem postrzegania!
 • Własne interpretacje są często nonsensowne
 • Sfera Nieba implikuje działanie.
 • Opisuj to co jest – empirycznie.
 • Wartościuj to co powinno być!
 • W jaki sposób działać?
 • Nie dysponujemy wszechwiedzą!
 • Wrażliwość moralna – poznanie dobra i zła.
 • Człowiek nie może żyć bez wiary!
 • Natura ludzka nie jest nieskończenie plastyczna.
 • Samorozumienie staje się koniecznością.
 • Przewodnicy ślepych, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!
 • Chcenie – diabli wiedzą od czego zależy!
 • Aktywne rozumienie celu!
 • Cel – wyobrażony przyszły stan!
 • Buduj teorię na temat idealnego stanu rzeczy – dobro.
 • Składowe znanego!
 • Way – droga, sposób.
 • Relaksacja czyni każde działanie skutecznym.
 • Konsekwencje niewiary mogą być przytłaczające, przeto nie działaj na własną zgubę.