WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Marzec 2019

  • Szlachectwo wynika z czynów, nie z urodzenia.
  • Samoorganizuję się poprzez wrażliwość etyczną.
  • Najbardziej u zawodnika cenię niepowtarzalność, nietypowość.
  • Edukacja przez szachy to rzeczywistość pokazywana z różnych punktów widzenia.
  • Dobry projekt długo wypełnia się treścią.
  • Szachy naturalnie rodzą ludzi z poszerzonymi horyzontami.
  • Gdy grasz z dzieckiem w szachy, dajesz mu więcej niż myślisz.
  • Dzielenie się wiedzą z dziećmi zapewnia mi nieśmiertelność.
  • Ja trwam, gdy inni rezygnują.
  • Nie czekaj na cuda sam ich dokonuj.