WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

1 sierpień 2022

  • Szachy to bezprecedensowa nauka samodzielnego myślenia.
  • Zamieniaj ból w coś pożytecznego, bezterminowo.
  • Rozsądek widać już w planach!
  • Mądry ten tylko, kto dobre plany wykonać potrafi.
  • Szachy – tu zaczyna się dobra przyszłość.
  • Nie odtrącaj ludzi, bo potrzebujesz ich siły.
  • Niełatwo być diamentem w świecie imitacji – ale staraj się.
  • Żeby zobaczyć tęczę, trzeba zmoknąć!
  • W ciemnych czasach wyraźnie widać światłych ludzi.
  • Szachy to sztuka, która ilustruje piękno logiki [nie dla prawników].

.