WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

1 październik 2022

  • Duch zawodnika i jego umysł jest trenera troską!
  • Moją mocą i pieśnią jest Pan!
  • Kraj mój niech się napełni znajomością Pana.
  • Intencje są paliwem marzeń.
  • Patrz uważnie na szachownicę [życia] aż przyjdzie rozeznanie.
  • Słuchaj uważnie, aż przyjdzie zrozumienie.
  • Tylko Ci, którzy coś tracą, doceniają romantyków.
  • Miłość jest niekochana!
  • Ludzie nie radzą sobie [szczególnie dziś] z zazdrością.
  • Ludzie dzisiejsi mają na oczach tylko mamonę!