WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

1 marca 2024

  • Wiedza o innych to mądrość, a znajomość siebie to oświecenie.
  • Im więcej praw i przepisów, tym więcej rabusiów i złodziei.
  • Doskonały władca to ten, o którym nikt nic nie wie.
  • Istnieje wiele wszechświatów, wszystkie są nietrwałe.
  • Chodzę drogą nieuczęszczaną, jak nauczał Pitagoras.
  • Geometrię znajdziemy wszędzie, a szczególnie w drgających strunach.
  • Nie wyrażaj małej rzeczy w wielu słowach, lecz wielką w niewielu!
  • Nie łatwo iść przez życie wieloma drogami równocześnie.
  • Ideałem możemy się tylko starać być!
  • Źródłem cierpienia jest przywiązanie.