WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

1 listopada

  • Trenerze jednocz – wielość obserwowanych rzeczy i zdarzeń.
  • Moja istota sportowa to ciągłe posuwanie się naprzód.
  • Akcent – to badanie ruchu, przepływ i zmiana.
  • Aby stać się człowiekiem wiedzy należy być elastycznym i otwartym.
  • Rosnąć – sugeruje każdemu trenerowi rzeczywistość dynamiczną i żywą.
  • Przekraczaj wszystkie formy – będziesz nieśmiertelny.
  • Chcesz być szczęśliwy, badaj porządek przyrody.
  • Szachy – moja właściwa droga, sposobu funkcjonowania wszechświata.
  • Karma – czyn, siła, która powoduje życie.
  • Jestem kosmicznym tancerzem, prawdopodobnie najdoskonalszą personifikacją szachowego prezesa, hi hi.