WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

1 lipca

  • Nie ma geniuszu bez ziarenka szaleństwa.
  • Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.
  • Metafora – dostrzeganie podobieństwa w rzeczach niepodobnych.
  • Zaletą stylu gry jest jego jasność!
  • Nadzieja – marzenie senne na jawie.
  • Jaka myśl taki czyn!
  • Dla wielu lepiej być tchórzem niż zabitym bohaterem!
  • Dużo to nie znaczy dobrze, ale dobrze to znaczy dużo!
  • Osiągnięcia często przesłaniają złe czyny.
  • Wielki mąż ma zawsze serce dziecka!