WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

1 kwietnia 2024 – Prima aprylis – Jadę do Brazylii!

  • Życzliwością uciszam ludzi ze złymi intencjami.
  • Ucisz skąpca hojnością, a kłamcę prawdą!
  • Jeśli cokolwiek jest warte robienia, rób to całym sercem!
  • Dobra partia szachów jest malarstwem jak milcząca poezja.
  • Żyjemy w czasach, gdzie prostak błędy swoje barwnie przyswaja.
  • Tylko ten może być dobrym nauczycielem, kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa.
  • Bliscy ludzie są sobie naturą, a dalecy przyzwyczajeniami.
  • Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebezpieczną jest myśleć, nie ucząc się!
  • Kto z różnych końców rzecz rozpoczyna, ten wszystko popsuć może.
  • Szachista – wybiera zawód, który lubi – i całe życie nie pracuje.