WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

1 kwietnia 2021

  • Zawsze, gdy ktoś wiesza na kimś psy, nie śpiewaj w tym chórze!
  • Uśmiech mojego wnuka to matematyczna krzywa, która wszystko prostuje.
  • Poszukuj radości z chaosu.
  • Nie wierz, kiedy mówią nie masz szans.
  • Każdy koszmar zamieniaj na błogosławieństwo.
  • Bieguny zawsze istnieją parami!
  • Kochaj mnie takiego jakim jestem, bo tylko wtedy będę stawał się lepszym.
  • Sztuką jest przestać, kiedy się wygrywa!
  • Istnieję w czasie teraźniejszym, ale robię wszystko, aby należeć do wieczności.
  • Mam tylko jedną zmarszczkę i siedzę na niej! [Urzędnikom szachowym]