WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Życzenie noworoczne dla „Kosmicznej drużyny” – podróżujcie!

Czwarty wymiar.

Czy nasz świat to tylko cień innego!

Ibanez Raul, przeł. Rączka Piotr.

 • Przestrzeń o wielu wymiarach [geometria różniczkowa] jest nadal nie zauważona przez szersze kręgi.
 • Fascynację czwartym wymiarem rozpętali matematycy!
 • Kraina płaszczaków – Flatlandia. Edwin Abbott.
 • Doświadczamy nieuniknionych trudności.
 • Eksperyment myślowy!
 • Czwarty wymiar – metafora dla mistycznego doświadczenia rzeczywistości pozazmysłowej.
 • Rozpoznajemy się przez dotyk!
 • Zmusza się do pracy w nudnym zawodzie za marną pensję!
 • Kontekst Flatlandii: analogia wymiarowa, i rozważania nad wzajemnymi relacjami.
 • Czym jest wymiar? [długość, szerokość, wysokość {głębokość}, czas, ruch, pamięć,…]
 • Wyjściowa koncepcja matematyczna.
 • Przestrzeń wektorowa w wymiarze topologicznym!?
 • Wymiar fraktalny?
 • Stopnie swobody! Ścieżki wydeptane w poszukiwaniu pożywienia!
 • Zapach feromonów partnera!
 • Ruch muchy w sypialni na suficie! [Kartezjusz]
 • Przestrzeń fizyczna, a matematyczna to dwie różne struktury.
 • Przestrzeń konfiguracyjna!
 • Matematycy poruszają się w uniwersum idei, tworzą nowe narzędzia, otrzymują abstrakcyjne rezultaty.
 • Matematyk jest krawcem dla szlachty naukowców. Tworzy stroje, które może nosić każdy, na kogo pasują.
 • Subatomowe rozmiary umykają naszej percepcji.
 • Kluczowe jest wykrywanie błędów i ich naprawienie.
 • Kodowanie binarne.
 • Słowa traktuj jako współrzędne.
 • Pewniki geometryczne nie są faktami doświadczalnymi!? [H. Poincare]
 • Grupy pewników różnią się dogodnością!
 • Elementy Euklidesa – najbardziej wpływowa książka wszechczasów.
 • Dlaczego prawa natury mają postać twierdzeń matematycznych?
 • Geometria urojona, hiperboliczna.
 • Geometria wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Tensor metryczny – skończona szybkość światła.
 • Geometria wielowymiarowa jest mylona z geometriami nieeuklidesowymi.
 • Duchy są istotami z wyższych wymiarów.
 • Nowe prądy kulturalne.
 • Uwolnić się od perspektywy renesansu.
 • Zbliżamy się do świata ponadzmysłowego.
 • Magia czwartego wymiaru.
 • Dusza jest wykrzywionym węzłem, poskręcanym na mocy wodnego wiru, przez niedostępny dla oka intelekt. [James Clerk Maxwell]
 • Świat fizyczny, … i astralny!
 • Wszyscy jednoocy nie widzą głębi?
 • W pewnych sprawach musimy zachowywać ostrożność.
 • Anioł zabierze nas do nieba!
 • Polowanie na istotę czterowymiarową!
 • Zrozumieć orientację.
 • Zrobić wizualizację czterech wymiarów.
 • Z faktu, że nie słyszymy niskich dźwięków nie wynika, że ich nie ma, że nie istnieją!
 • Anioły przenikają nasz trójwymiarowy świat, i wcale nie muszą być podobni do ludzi.
 • Jak zaakceptujemy czwarty wymiar, zrozumienie piątego wymiaru nie przedstawia już trudności.
 • Nieskończony hotel Hilberta.
 • Jedność jest niepoznawalna.
 • Otwórz serce na odczucie piękna i miłości.
 • Śnię o muzyce, która istnieje poza przestrzenią!
 • Sumienie nie jest zbudowane według wizji świata trójwymiarowego.
 • Dusza przedłużenie w nieznanym wymiarze.
 • Raj musi polegać na zniesieniu bólu.
 • W naszym świecie żyją ludzie szczęśliwi i nieszczęśliwi, a o sobie nic nie wiedzą.
 • Człowiek może swoją obecnością wpływać na otaczające go kształty.
 • Przyszłość już istnieje!
 • Hipersfera.
 • Algorytm kontra logarytm.
 • Proste przechodzą przez punkt w nieskończoności.
 • Heksomina.
 • Wymiar ortogonalny.
 • Wszechświat daje się obserwować, ale nie daje się wyjaśnić.
 • Czasoprzestrzeń – kwestia wolnej woli.
 • Wymiar – świadomość wszechogarniająca poczucie bezmiaru przestrzeni.
 • Iluzja optyczna – postrzegana i odczuwana.
 • Zjawisko typowe dla działania artystów.
 • Symbol wyższej kultury. [rozmowy o czwartym wymiarze]
 • Prymitywiści malują, jak sądzą, że widzą!
 • Obraz różnorodności wielu możliwych punktów widzenia. [Picasso]
 • Maluję to, co o obrazach myślę – a nie widzę!
 • Nie można zamienić sztuki w czyste emocje!?
 • Procesy myślowe i wyobraźnia prowadzi wprost do czwartego wymiaru.
 • Poznaję właściwe odpowiedzi na pytania formułowane przez życie.
 • Figury geometryczne są istotą rysunku.
 • Przestrzeń ma wymiary nieskończone i to jest prawdziwa plastyczność.
 • Wolność w posługiwaniu się przestrzenią i formą!
 • Spirytualizacja wyrażona w języku matematyki.
 • Suprematyzm.
 • Poszukuj czystego odczucia.
 • Przestrzeń wolna od grawitacji!!!