WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Zdrowych i wesołych świąt wszystkim zawodnikom dobrej woli.

Kolejna wyśmienita pasja to podróż. Więc „Pakujemy pasztet” i „jedziemy do diabła”.

Marzenie o mapie doskonałej

Kartografia i matematyka, Ibanez Raul, przeł. Piotr Carlson

Wstęp

 • Geometria map!
 • Korzystanie z map jest sprawą prostą, zwykłą i powszechną.
 • Czytanie mapy ułatwia przystosowanie się do życia.
 • Des Cartes – Mapa
 • Nawigacja morska, lotnicza, samochodowa, sejsmografia, mineralogia.
 • Niezmienna rzeczywistość?
 • Czytanie skali.
 • Mapa odwzorowanie powierzchni.

Rozdział 1 Kształt ziemi.

 • Obserwacja zjawisk dostępnych naszym zmysłom.
 • [610-546 p.n.e] Anaksymander – pierwsza mapa, obraz Ekumeny, czyli znany, zamieszkany świat.
 • Kula – najdoskonalszy kształt. [Pitagoras, Platon w Fedonie, Arystoteles O niebie]
 • Promień 400 000 stadionów.
 • Bezpośrednie dowody! Na kulistość. Patrzymy w niebo – wszystko jest kuliste, Cień ziemi na księżycu jest kulisty,  zaćmienia księżyca na różnych punktach ziemi jest o różnych godzinach, statek jak przypływa widać najpierw maszt, horyzont się zakrzywia,
 • Dowód bardziej formalny! [całkowicie niepodważalny] ktoś oddala się za zbocza górskiej doliny, najpierw znikają jego stopy, potem nogi, kolejno korpus, na końcu głowa!
 • Siła odśrodkowa przeciwdziała sile ciążenia, jest największa na równiku zanika całkowicie na biegunie.
 • Geoida – kształt ziemi.
 • Rozdział 2 Wymiary ziemi
 • Oszacowanie Eudoksosa z Knidos.[400-347 p.n.e] Ojciec astronomii matematycznej.
 • Archimedes z Syrakuz [287-212 p.n.e], O liczeniu piasku,
 • Obliczenia Eratostenesa[1] z Cyreny [285-195 p.n.e], dyrektor biblioteki w Aleksandrii przez 45lat. Syene {obecnie Asasun} długość łuku 50 dni 100 stadionów [poganiacze wielbłądów]
 • Miara kątowa – gnomon – cienki, prosty słupek osadzony na poziomej płaszczyźnie, najprostsza postać zegara słonecznego.
 • Gnomon zakreśla na piasku hiperbolę, oprócz 20 marca i 21 września – wtedy zakreśla prostą
 • Kąt między pionem a promieniem słonecznym 7,20 to  część obwodu ziemi!
 • Stadion egipski 157,5 [m].
 • Obliczenia Posejdoniosa, obserwatorium astronomiczne na Rodos[2], Conopus – druga co do jasności gwiazda na niebie. A co z refrakcją atmosfery ziemskiej? Gwiazda znajduje się niżej niż ją spostrzegamy.
 • Krzysztof Kolumb – podróż dookoła świata, odkrycie San Salwador.  
 • Triangulacja – dzielenie na trójkąty. Dokładnie mierzymy kąty i jeden z boków zwanych bazą.
 • Na przestrzeni wieków definicja metra ulegała zmianom.

Rozdział 3 Południki, Równoleżniki, i wielkie koła.

 • Dokładność pomiaru zależała od pilności podoficera?
 • Fantastyczne zgadywanki.
 • Szerokość i długość to dwie niezbędne wielkości do określenia położenia każdego punktu.
 • Siatka krzywych sferycznych: południki i równoleżniki.
 • Hiparch [180-120 p.n.e], podzielił kąt na 3600 – od Babilończyków, 60 min, 60 sekund.
 • Koła wielkie, czyli linie geodezyjne.

Rozdział 4 W poszukiwaniu dokładnej mapy.

 • Kartografia – dziedzina naukowa, w której prowadzi się badania nad sposobami przedstawienia Ziemi. Trzy funkcje kartografii: 1.sporządzanie map, 2.redagowanie i publikacja map, 3.bada się odwzorowania ziemi na płaszczyznę, {niezbędny rachunek różniczkowy}
 • Funkcje konwersacyjne, i innowacyjne sposoby prezentacji.
 • Zrozumienie przeszłości pozwala polepszać naszą przyszłość.
 • Mapy topologiczne.[metra w Paryżu, trasy tramwajowe].
 • Skala.
 • Odwzorowania zachowujące: odległości, kąty , powierzchnie,
 • Odwzorowania izometryczne.
 • Odwzorowanie perspektywiczne [konforemne -zachowują kształty na poziomie lokalnym] równopolowe.
 • Odwzorowania geometryczne.
 • Odwzorowania algebraiczne.
 • Najważniejsze jest dla nas piękno naszej planety.
 • Ortofotografia.
 • Odwzorowania: azymutalne [płaskie, płaszczyznowe], walcowe, stożkowe.

Rozdział 5. Odwzorowania Archimedesa, czyli walcowe równopolowe Lamberta.

 • Johan Heinrich Lambert
 • Kartogramy anamorficzne.

Rozdział 6. Odwzorowania środkowe (gnomiczne 1749 r. Wiliam Emerson).

 • Einstein zawsze będzie trudny.
 • Prędkość światła jest niezmienna.
 • Geodezyjna biegnie po najkrótszej drodze.
 • Odwzorowanie środkowe przypisuje się Talesowi.
 • Posłużył się wariantem ukośnym i stworzył mapę nieba gwiaździstego.
 • Horolog – odwzorowanie azymutalne kuli ziemskiej na płaszczyźnie stycznej.
 • W zegarze słonecznym kąt między godzinami wynosił 150.
 • August de Morgan wprowadził pojęcie „odwzorowanie gnomiczne” na stałe.
 • Tales [624-547 p.n.e] – twórca geometrii dedukcyjnej. Twórca praktycznych rozwiązań: zmierzył piramidy, przewidywał zaćmienia, zmieniał bieg rzeki, obliczanie odległości okrętu od brzegu, tłocznie oliwy w Milecie i Chios.
 • Wskaźniki Tissota.
 • Odwzorowanie ortapisdalnym, na torusa!

Rozdział 7 Odwzorowanie stereograficzne.

 • Planisfera – mapa nieba z czasów Ptolemeusza.
 • Maslama z Madrytu – założył szkołę w Cordobie, tłumaczył greckie prace Ptolemeusza.
 • Loksodromy. Proste wskazujące kierunki. Spirale na powierzchni ziemi zbiegające się do biegunów.
 • Suma katów w trójkącie wynosi 1800 – tw. 32, Elementy Euklidesa.
 • Euklides [365-300 p.n.e.]
 • Odwzorowania stożkowe wykorzystywano podczas pierwszej wojny światowej.

Rozdział 8 Jaką wiadomość przyniósł Euler Kartografom.

 • Suma kątów w trójkącie wynosi 2700.
 • Nie istnieje więc idealne odwzorowanie na płaszczyznę.
 • Euler ur. W Bazylei, od 1727 roku rezydent AN w Petersburgu, służył trzy lata w rosyjskiej marynarce, – najbardziej twórczy matematyk wszechczasów.
 • Opublikował za życia 866 książek. [90 tomów]
 • Gdy miał 19 lat napisał pracę o optymalnym rozmieszczeniu masztów i żagli na okrętach, choć nigdy nie widział statku morskiego.
 • Ożenił się z Katarzyną Gsell, z którą miał 13 dzieci.
 • Stracił wzrok w prawym oku
 • W 1740-66 pracował w Berlińskiej Akademii Nauk.
 • Nauczał dzieci króla Fryderyka II, który nazywał go „Cyklopem matematycznym”.
 • Instalacja fontann, kierowanie kopalnią soli, rozliczenia finansowe [?]
 • Jako niewidomy, stworzył ponad połowę swoich prac!
 • Kieruj się stopniem spełnienia konkretnych potrzeb w danej sytuacji!
 • Krzywizna [stopień odchylenia od powierzchni płaskiej] – Gausa.
 • Operator kształtu.
 • Wektor normalny płaszczyzny.
 • Trójkąt geodezyjny.
 • Globusy. [Krates z Mallos, 150 p.n.e]
 • Ekumen – ląd zamieszkany przez ludzi.
 • Najstarszy zachowany globus 1492 niemiecki geograf Martin Behaim.
 • Globus Merkatora – użyteczny instrument nawigacyjny. Elegancki element umeblowania bogatych domów.

Rozdział 9. Odwzorowanie Merkatora

 • Kompas nigdy nie oddala się na niekorzyść.
 • Atlas [zbiór map] – król Mauretanii, filozof, matematyk, astronom.
 • Mapy średniowieczne, portolanowe, osobiste notatki nawigatorów.
 • Y = Rln(tgx) przybliżony wzór na zniekształcenia map
 • Samotny orzeł Lindbergh przeleciał jako pierwszy Atlantyk, bez lądowania, Saint Louis – Paryż.
 • Mapa Petersa.

Epilog

 • Mapa chroni wędrowca przed zbłądzeniem.
 • Służyć wszystkim z odpowiednią akuratnością.
 • Mapy cyfrowe.
 • Upowszechnienie kartografii.

[1] Przyjaciele nazwali go Penthatlon, gdyż pracował w wielu dziedzinach.

[2] Do Aleksandrii było 3750 stadionów.