WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Zbliża się światowy dzień kultury fizycznej!

Harmonia sfer

Rosa Maria Ros, przeł. Carlson Piotr

 • Astronomia – nauka [spójna całość wiedzy] dotycząca badania wzajemnego położenia, ruchów, struktury i ewolucji ciał niebieskich. Na ogół nie możemy tego w laboratorium!
 • Obserwacje związane są z matematyką.
 • Wpatrujemy się w niebo, szczególnie nad Morzem Śródziemnym.
 • Wiedzę czerpiemy z powtarzalności niektórych zjawisk. Księżyc pojawia się na nieboskłonie później co 50 min.
 • Badamy, aby pogłębiać wiedzę z tej dziedziny.
 • Astronomia świetnie się sprzedaje.
 • Tłumacz w prosty sposób, wtedy u słuchacza pojawiają się pozytywne emocje i pasje.
 • Fascynująca jest wiedza na temat, jak powstają, ewoluują i giną gwiazdy.
 • Astronomiczne rozmiary!
 • Dotknąć początku ruchu obrotowego Ziemi, ba nawet Układu Słonecznego.
 • Astronomia od zawsze jest powiązana z jedną rzeczą – przewidywaniem!  
 • Położenie w przestrzeni [umiejscowienie – subtelne określenie pozycji] i czasie!
 • Najważniejsze dwa kąty – położenie na sferze niebieskiej!
 • Układ współrzędnych.
 • Układ uniwersalny. {współrzędne są jednakowe dla wszystkich obserwatorów}.
 • Nasza planeta wiruje! [Kartezjusz] wokół osi.
 • Wiruje wokół swojej osi, wykonując pełny obrót co 24h, czyli prędkość 1700km/h; 0,5km/s
 • Wiruje wokół Słońca; 365,2522 dnia; średnia prędkość: 108000 km/h; 30km/s;
 • Słońce wiruje wokół galaktyki pełny obieg 200 mln lat, z prędkością: 900000 km/h; 250 km/s
 • Galaktyka wiruje i oddala się…
 • Wirują przeciwnie do wskazówek zegara [patrząc z kierunku północnego].
 • Ekliptyka – jedna płaszczyzna, po której wirują.
 • Południki [szerokość geograficzna] i równoleżniki [długość geograficzna].
 • Pomiar kątów za pomocą dłoni.
 • Pomiar dokładniejszy: deklinacja [kąt między równikiem niebieskim a gwiazdą {0;90} i rektascensja [kąt na równiku niebiskim, pomiędzy południkiem danej gwiazdy a punktem równonocy wiosennej].
 • Ziemia się obraca z zachodu na wschód.
 • Pozorny ruch sfery niebieskiej jest skutkiem obrotu Ziemi.
 • Wahadło Foucaulta [28 kg, na żelaznym 67 m]
 • Wahadło oscyluje przez 6h, z okresem 16,5 s, co godzinę odchyla się o 110.
 • Paralaksa – pozorny kąt zmiany położenia.
 • Obraz w wizjerze nie pokrywa się z obrazem widzianym przez obiektyw.
 • 1 Astronomical Unit – 150 milionów kilometrów Z-S
 • Parsek – odległość 3,09* 1013 km [kąt = 1 sekunda łuku]
 • Rok świetlny – odległość jaką przebywa światło w ciągu roku. 9,46 miliony milionów km; 9460 miliardów km.
 • Optyczne złudzenie 3D można uzyskać na wiele sposobów.
 • Wzór na średnią odległość planety od Słońca
 • Triumf mechaniki nieba.
 • Arystarch z Samos [310-230], Słońce jest większe od Ziemi.
 • Ulepszanie jakości instrumentów optycznych.
 • Nie ma stagnacji w dziedzinie badań naukowych.
 • Depozytariusz wiedzy – kościół?
 • Kopernik Mikołaj [1473-1543], O obrotach sfer niebieskich.
 • Kolejny przeskok rewolucyjny Galileusz [1564-1642], plamy na Słońcu wirują! Biblia uczy jak trafić do Nieba, a nie jak funkcjonuje!
 • Hipoteza!
 • Grecy uczyli, że niebo jest doskonałe i niezmienne?
 • Simplicjo – prostaczek! URBAN VIII, Dialog o dwóch najważniejszych układach świata!
 • Nowa racjonalna metoda naukowa – prąd myśli.[rozdzielenie nauki od teologii]
 • Wielościany Keplera
 • Natura dąży do prostoty.
 • W czterowymiarowym świecie geometrii czasoprzestrzeni ciała poruszają się po liniach prostych.
 • Pitagorejskie reguły harmonii sfer.
 • Ciało wydaje wyższy dźwięk, im porusza się szybciej!
 • Kątowe prędkości planet odpowiadają różnym dźwiękom.
 • Matematyczne obliczenia Newtona doprowadziły do odkrycia Neptuna!
 • Wszechświat jest harmonijny.
 • Cząstki elementarne, ciała punktowe, wibrują! -twory jednowymiarowe.
 • Atmosfera Słońca jest pełna akustycznych fal, gra! 300 razy niższe częstotliwości niż ucho ludzkie słyszy!
 • Fala – pełna widm, częstotliwości, rezonansów, wibracji, analizy harmonicznej, w której sygnał zmienny w czasie opisuje się kombinacją funkcji trygonometrycznych.
 • Układ Słoneczny – składa się z 30 galaktyk. Zawiera 8 Planet.
 • Gwiazda centralna – Słońce.
 • Planety: karły, olbrzymy,
 • Wiatr słoneczny – pył kosmiczny materii stałej i bardzo rozrzedzonej.
 • 6 wartości: długość węzła wstępującego, nachylenie orbity, argument peryhelium, wielka półoś, ekscentryczność [mimośród e=c/a], moment przejścia peryhelium.
 • Linia węzłów – linia przecięcia płaszczyzn: ekliptyki i orbity planety.
 • Orbity planet mogą ulegać zmianom – przyczyny: wybuch wulkanu, zmiana ciśnienia promieniowania, czy siła fal elektromagnetycznych.
 • Planety pozasłoneczne – otwarty rozdział badań.
 • Astrometria.
 • Zaćmienia Słońca zawsze jest w nowiu, zaćmienia Księżyca wypadają zawsze w pełni.
 • Zsynchronizowany zegar.
 • Odchylenie interferometryczne.
 • Sposób wykrywania materii w przestrzeni.
 • Mikrosoczewkowanie.
 • Optyczna soczewka grawitacyjna – nie przesłania, ale powiększa.
 • Gwiazda wzmacnia obraz w tle!
 • Ugięcie promienia światła wywołane zakrzywieniem przestrzeni.
 • Sięgnąć dalej w czasie i przestrzeni.
 • Tranzyty planet.
 • Zegary słoneczne wskazują rzeczywisty czas słoneczny miejsca gdzie są zainstalowane.
 • Kalendarze.
 • Ósemka zwana analemą!
 • Egipcjanie podzielili dzień na mniejsze jednostki, równe godziny wprowadzili Grecy Hipparch z Nicei. [190-120 p.n.e.]
 • W 150 roku Ptolemeusz podzielił kule na stopnie.
 • Zegar równikowy.
 • Tgx=tgHsiny
 • Zegar słoneczny pionowy, zorientowany,
 • Zegar = kalendarz.[Słońce świeci wyżej – niżej, lato zima, krzywe stożkowe]
 • Kwadrant – laska Jakuba.
 • Poszukiwanie doskonałego zegara mechanicznego.
 • Huygens – układ sprężynowy.
 • Czas słoneczny.
 • Czas syderyczny.
 • Czas wielomianowy.
 • Czas wykładniczy.
 • Chronometr funkcjonował z dostateczną akuratnością.
 • Chronometr pozbawiony tarcia.
 • System GPS.
 • Wydarzenia kosmologiczne zachodzą w rozmiarach XXXL, więc matematyka odgrywa tu zasadniczą rolę.
 • Wiatr gwiazdowy.
 • W czasie śmierci gwiazd część materii zostaje wyrzucona w przestrzeń, powstają nowe pierwiastki – dzieci gwiazd.
 • Gwiazdy Średnie – takie jak Słońce, tworzą mgławice planetarne.
 • Gwiazda im mniej tlenu posiada, tym jest starsza.
 • Gwiazda im mniejszą masę, tym dłużej żyje. Implikacja odwrotna też jest prawdziwa.
 • Po śmierci jądro gwiazdy – zamienia się w gwiazdę neutronową.
 • Stadia ewolucji gwiazdy.
 • Obłok protosłoneczny.
 • Siła grawitacji przeważyła siły elekromagnetyczne.
 • Symetria walcowa.
 • Gwiazdy I kategorii – kryteria klasyfikacji, prędkość w przestrzeni, umiejscowienie w galaktyce, wiek, skład chemiczny, różnice w jasności i barwie; II kategorii – prawie nie zawierają gazu.
 • Galaktyki: spiralne [zwykłe i z poprzeczką], eliptyczne [kuliste lub wydłużone], sferyczne, spłaszczone
 • Galaktyki: soczewkowate, nieregularne ;słabo zdefiniowany kształt,
 • Jasność równomierna, stosunek jasności dwóch gwiazd jest stały!
 • Reakcja wzroku na gwiazdy jest postępem arytmetycznym, a bodziec mieści w sobie postęp geometryczny.
 • Barwa
 • Wielkości gwiazdowe to logarytmy.
 • Oczy reagują na światło w sposób logarytmiczny.
 • Gwiazda w rzeczywistości świeci 100 razy mocniej, przy wprowadzeniu logarytmów oznacza to jednak pięć razy mocniej.
 • Obserwacje spektroskopowe.
 • Cefeidy.
 • Zderzenie galaktyk!
 • Grupa lokalna.
 • Struktura wszechświata.
 • Materia niewidzialna: nie pochłania i nie emituje światła.[można jednak mierzyć jej działanie grawitacyjne.
 • Wielki Atraktor – ?
 • Soczewki grawitacyjne mogą pokazywać nie rzeczywiste umiejscowienia planet, obiektów.
 •  Trójkąt biegunowy.!
 • Promień Ziemi = 6545 km.
 • Promień Księżyca = 1738 km.
 • Promień Słońca = 696000 km.
 • Odległość ZK = 384000 km.
 • Odległość ZS = 149680000km.