WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Tylko ten, kto czyta, będzie poprawnie myślał!

Znamienite liczby

Lamberto Garcia del Cid

Przeł.; Małgorzata Grygierowska-Augustynowicz

 • Niezliczone bogactwo liczb jest naszym najlepszym narzędziem poznania!
 • Liczby tworzą wizję naszego rzeczywistego świata.
 • Liczby „różne” są tak samo ważne i intrygujące.
 • Na liczby są różne punkty widzenia, sensy: arytmetyczne, mistyczne, estetyczne.
 • Liczba jest istotą harmonii. [Platon]
 • Liczby przenikają naszą codzienność, a ich ogromny wpływ i doniosłe znaczenie można dostrzec wszędzie.
 • Nomen omen – w imieniu tkwi wróżba.
 • Liczby są zasadą kierującą wszechświatem, podobnie jak litery są symbolem słów.
 • Liczby reprezentują byty pojęciowe.
 • Pitagoras [572-497 p.n.e] – wszystko jest zorganizowane według liczb.
 • Platon [427-347 p.n.e.] postulował, że arytmetyka jest pierwszym przedmiotem nauczanym w idealnym państwie.
 • Liczby i figury esencja rzeczywistości.
 • Złota liczba Fidiasza.
 • Symbol główek podwójnego gwoździa. Puste miejsce.
 • Liczba to coś, co składa się z jednostek {0,1} – nie są liczbami?
 • Jedynka daje większą liczbę w dodawaniu, niż w mnożeniu!
 • Istnienie par przeciwstawnych: dobro i zło, światło i ciemność, duch i materia,..
 • 3 symbol doskonałości tworzenia. Akwinata, o wykładzie  3cechy! integritas [jedność całkowitość], consonatia [spójność, harmonia] claritas [czystość i jasność, blask]
 • Ci, co mogą poświęcić studiowaniu biblii, lecz tego nie robią
 • Ci, co nie mają wystarczających zdolności, by studiować Torę, ale jednak to robią.
 • Ci co nadużywają swej władzy.
 • Kawaler, który mieszka w mieście i nie grzeszy
 • Biedak, co oddaje znalezioną rzecz
 • Bogacz, który płaci dziesięcinę i się tym chełpi
 • 3 cnoty: wiara, nadziej i miłość!
 • Dobry uczynek – modlitwa, post, jałmużna.
 • Gniew króla – służący podawał mu przygotowane trzy kawałki pergaminu! Pierwszy: uspokój się nie jesteś Bogiem!; drugi – ulituj się nad swoim poddanym, jeśli chcesz, by Bóg ulitował się nad Tobą!, trzeci – Ci, co wielbią Boga, mają co najmniej jedno prawo – do sprawiedliwości od zwykłego śmiertelnika!
 •  Tetrada, buduje tetraktys.
 • Z raju wypływają cztery rzeki – kierunki świata.
 • Ojciec ma 4 obowiązki wobec syna: obrzezanie, wykupić go, znaleźć mu żonę, nauczyć go zawodu [pływać]
 • 4 YHWH
 • 4 siły przed tronem – roztropność, rozum, pamięć i radość.
 • 5 cioksiąg Mojżesza, [rodzaju, wyjścia, Kapłańska, prawa i powtórzonego prawa], palce u dłoni – najlepsza maszyna mechaniczna.
 • 5 warunków sakramentu pokuty – rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadość uczynienie BOGU.
 • 6 najmniejsza liczba doskonała.
 • Anioł – chodzi wyprostowany, posiada rozum, mówi świętym językiem.
 • 6 dni Bóg tworzył świat.
 • Szatan skusił Ewę o 6 rano, 6 dnia stworzenia.
 • 6 ścian sześcianu – natura naturata.
 • 7 liczba dziewictwa, źródło wszelkich zmian, tydzień – księżyc zmienia fazę co siedem dni, Jozue – mury Jerycha, siedem pieczęci, kandelabr [świecznik siedmioramienny], siedem stopni rozwoju duszy, {litość, czystość, sprawiedliwość, zjednoczenie z Bogiem, świętość, modlitwa, wywyższenie}, siedem razy obejść Mekkę, siedem Plejad, siedem sfer niebieskich, 7 lipików hinduskiego ezoteryzmu: zmysły, emocje, rozum, intuicja, duchowość, wola, boskość! Co siedem lat pogarsza się stan zdrowia.
 • 10 liczba sprawiedliwości, liczba przykazań Bożych, .
 • System liczbowy w Mezopotamii, tuzin, kopa, rok ma 12 miesięcy
 • 12 prac Herkulesa:  zabicie lwa nemejskiego, zgładzenie hydry, schwytanie łani kerynejskiej, schwytanie dzika erymantejskiego, oczyszczenie stajni Augiasza, przepędzenie ptaków stymfaliskich, złapanie byka kreteńskiego, schwytanie klaczy Diomedesa, zdobycie pasa Hippolity, uprowadzenie wołów Gerionesa, przyniesienie jabłek z ogrodu Hesperyd[1], sprowadzenie cerbera z Hadesu!
 • Gametria – szyfrowanie, przypisanie literom odpowiednich liczb.
 • 40  Żydzi wędrowali na pustyni, 40 dni pokutowali mieszkańcy Niniwy, 40 dni minęło od zmartwychwstania do wniebowstąpienia.
 • 100 lat Noe budował Arkę, Abraham spłodził Izaaka.
 • Liczba Pitagorejska.
 • 365 dni w roku
 • Archimedes [287-112 p.n.C.] liczba piasku 1051.
 • Liczby z nazwiskiem: liczby Kaprekara, 6174; Catalana, Germain, Lychrel, Fibonacciego, Tribonaciego, Mersenna, Ulama, Perrina, Liouvilla, Friedmana, Erdosa, Champernowne’a, Pella, Markowa, Pouleta, super Pouleta, Queneau, Carmichaela, Leylanda, Cullena, Woodalla, Bella, Copelanda, Chena, Smitha, Lucasa, Grahama, Mascheroniego, Feigenbauma, Nivena, Rutha, Aperiego, O.Reallyyego, Uhlera, RSA, Garcii, Cayleja  
 • Liczby hiperpierwsze.    
 • Trójkąt Pascala, Leibniza,   
 • Liczba e, związana z procentem składanym, naliczanie oprocentowania wkładów pieniężnych, podstawa logarytmu naturalnego,  równania różniczkowe zwyczajne,
 • googol.
 •  ten szereg odkrył Newton
 • Najwspanialszy wzór 5 liczb powiązanych ze sobą.
 • Talia kart dwóch graczy w tysiąca; P(A) = 1/e
 • Sznur do wieszania bielizny ma kształt krzywej łańcuchowej.
 •  najsłynniejsza dla studentów granica wkładów oszczędnościowych
 • W biologii: populacja zwierząt i ludzi rożnie wykładniczo
 • W kryminologii: temperatura zwłok maleje wykładniczo, więc dokładnie obliczamy kiedy następuje śmierć denata!
 • Liczba ujemna – wartość przeciwną, niedostatek, dług,
 • Liczby urojone – kojarzy się z zaburzeniami psychicznymi, istnieją w umyśle, amfibia pomiędzy być i nie być!, ogromne zastosowania w elektryczności, a konkretnie w zakresie prądu zmiennego,
 • Pierwszy pierwiastek z liczb ujemnych znajdujemy w tekście Herona [10-80 n.e.] z Aleksandrii , Metrica,
 • Drugi znalazł Diofantos, liczby absurdalne, fikcyjne.
 • Cardano podziel liczby na dwie części, aby ich iloczyn wynosił 40!
 • Cykliczna powtarzalność jednej sekwencji.
 • Nieskończoność jako przedstawicielka liczb.
 • Wykonuje się na niej działania.
 • Istnieje wiele rodzajów nieskończoności.
 • Nieskończoność jest mierzalna i porównywalna!
 • Liczby pozaskończone – Cantor.
 • Pierwszym w Europie, który posłużył się zerem był papież Sylwester II, w 1 w. n.e.
 • Zero symbolizuje jajo orfickie.
 • Zero cień całości.
 • Zero niebyt, tajemniczo powiązany z jednością. Wszystko do potęgi zero daje jeden.
 • Zero symbol śmierci.
 • Zero najmocniejsza liczba w mnożeniu.
 • Nadmiar zer to mania wielkości.
 • Zero pustka pełni.
 • Zero nicość zawarta w cyfrze.
 • Nadmiar liczbowy nicości.
 • Zero wielkość, która zaczyna się i kończy w jednym miejscu.
 • Zero – punkt wyjścia.
 • Zero – cisza, która odsyła do innej ciszy.
 • Zero – w świecie liczb to latarnia, która pozwala dostrzec okruchy tego, co nie wysłowione.
 • Zero – w jej osobliwej mocy kryje się ukryta moc!
 • Zero – bliźniak nieskończoności
 • Zera nie wolno lekceważyć.
 • Zero – jego kolisty kształt symbolizuje wieczność!
 • Liczba palindromiczna 484
 • 100 Czwarty holopotencjał trzeciego stopnia. 100=13+23+33+43
 • Liczba permutowalna
 • Liczba odwracalna 199 = 661
 • 216 = 63 = 33+43+53 = 107+109 [liczby zaprzyjaźnione]
 • 5040 – liczba ideał.
 • Liczby usuwalne [lewo i prawostronne]
 • Liczba zawrotna [9! doprowadza do zawrotu głowy]
 • 450! Liczba składa się z 1001 cyfr [silnia 1001 tysiąca i jednej nocy}
 • Literatura przenośna.
 • Biorytmy – fizyczne [23 dni], emocjonalne [28], intelektualne [33dni]
 • Liczby przeklęte.
 • 1/137 – stała struktury subtelnej! [Wolfgang Pauli]
 • Diabeł zna się na matematyce!?
 • Matematyka nie mówi, kto zwycięży, ale że będzie zwycięzca!
 • Liczby wesołe. 203 = 22+02+32 = 13 = 12+32=10 = 12+02=1
 • Liczby narcystyczne.
 • Liczby doskonałe, prawie doskonałe, multidoskonałe, trójdoskonałe
 • Liczby zaprzyjaźnione.
 • Euler – mistrz wszystkich matematyków.
 • Liczby narzeczone – prawie zaprzyjaźnione {140 i 195}
 • Liczby towarzyskie – zaprzyjaźnione w większych grupach, mają te same właściwości.
 • Liczby ambitne – sekwencja dodawania dzielników, kończy się liczbą doskonałą.
 • Liczby szczęśliwe – wybrane przez sito Eratostenesa!
 • Liczby narcystyczne – delektuje się harmonicznym odbiciem.
 • Liczby nikczemne – parzysta liczba jedynek w systemie binarnym 1100 – 12, czy 1111-5
 • Liczby przystające – modulo m  
 • Liczby zasobne – większa od sumy swoich dzielników.
 • Liczby ubogie.
 • Liczby repunit – składają się wyłącznie z jedynek w systemie binarnym.
 • Liczby primorial – iloczyn liczb pierwszych mniejszych od danej liczby.
 • Liczby piramidalne składane kule armatnie,
 • Liczby koliste –
 • Liczby prostokątne.
 • Liczby głuche.
 • Liczby automorficzne. Trójmorficzne.
 • Liczby podłużne.
 • Liczby ……..,dziesięciokątne.
 • Liczby ośmiościenne.
 • Liczby emirp – odbicia lustrzane.
 • Liczby lustrzane.
 • Liczby dziwne.
 • Liczby niedotykalne.
 • Liczby nie z tej Ziemi.
 • Obwód galwaniczny mojego umysłu!
 • Rasa ludzka doświadczy prawdziwych mutacji!
 • Doskonała mądrość [słuszne myślenie i poglądy].
 • Moralna dyscyplina  [słuszne słowo, słuszny czyn, słuszne zarobkowanie]
 • Zrównoważenie [słuszne dążenia, słuszne skupienie, słuszna medytacja]
 • Mój łokieć robi ze mnie geniusza.
 • Układ równań Ramunjana
 • Szereg Ramunjana +…
 • Wiara, zachwyt nad światem, niezachwiana wytrwałość.
 • Kompozycja przepełniona, niewłaściwe rozmieszczenie elementów, bliższy i dalszy plan, energia życiowa [góry], wskazany początek wód, niedostępne miejsca naturalne, postacie w nienaturalnych pozach, warunki atmosferyczne, przejrzystość używanej metody wyboru kolorów
 • Obudzony pośród nicości.
 • Liczby złowieszcze.
 • Liczby grzechów.
 • Liczby pokutujących.
 • Liczby katastroficzne.

[1] Musiał pokonać nieśmiertelnego stugłowego smoka Ladona.