WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Tego nie robi się kotu!

Napisałem wczoraj o Pani Oldze, więc teraz miłe wspomnienie z przed lat, gdzie w podobnej sytuacji Polacy jeszcze stanowili jedność!

Przemowa w Sztokholmie 03.10.1996 rok,… Czystość i siła poetyckiego spojrzenia.

 • Interesuje mnie praca nad słowem jako myślą.
 • Na temat poezji wypowiadam się rzadko.
 • Nie ma urzędowych poetów, pasożyt Brodski, którego poznałam osobiście, nie był urzędowym poetą, dlatego skazali go na Sybir. Pamięć brutalnych upokorzeń jakich doznał, jednak pozwala mu nazywać siebie poetą.
 • W każdej poezji słowo się waży i nic nie jest w niej normalne.
 • Wygląda na to, że poeci będą mieć zawsze dużo do roboty.
 • Dawno temu zauważyłam już, że niedoskonałość jest lżejsza do zniesienia, jak podaje się ją w małych dawkach.
 • Obecna, krzykliwa epoka zwraca się tylko do wad.
 • Podaje się zalety,  ale w które nie do końca się wierzy.
 • Nie ma profesorów od poezji,…, ale są uroczyste dyplomy.
 • W krajach szczęśliwych godność nie jest naruszana.
 • Poetę od zawsze charakteryzuje ekscentryczne zachowanie.
 • Niezapisana kartka papieru, tylko to się dla niego liczy.
 • Zapisać ruch zdolny utrzymać uwagę widza.
 • Natchnienie dziwny stan ducha, rodzi się z bezustannego stanu – nie wiem!
 • Szczęście to świadomie wykonywać pracę z uwielbieniem, w której jest ciekawość niestygnąca.
 • Dla poety praca jest bezustanną przygodą.
 • Bądź poetą, wykonuj swoja pracę z zamiłowaniem i wyobraźnią.
 • Większość pracuje bo musi, okoliczności ich do tego zmuszają, zwane środkami utrzymania.
 • Praca nielubiana to najcięższa niedola!
 • Politycy wiedzą o tym, i to im wystarcza, raz na zawsze.
 • Jednakże rozsądni poeci piszą, że wiedza, która nie stawia nowych pytań, szybko staje się martwa.
 • Marzą mi się sytuacje niemożliwe do urzeczywistnienia.
 • Skąd pewność, że rośliny nie czują cierpienia [?].
 • Szweja, przestrzeń przeszywana promieniowaniem gwiazd, ludzi o niespokojnym duchu nagradza się w Sztokholmie.
 • Świat to bezmierny teatr, ale bilet wstępu do niego jest krótko terminowy.
 • Świat poezji jest zadziwiający, bo odbiega od oczywistych norm.