WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Świat szachowy jest matematyczny!

Klub matematyków.

Curbera Guilermo, przeł. Marciniak Danuta, i inni

 • Matematyka ciągle wymaga ludzkiej kreatywności i oryginalności.
 • Matematyczne Igrzyska Olimpijskie.
 • Zbadanie różnych dusz, które zamieszkują matematykę.
 • Hipoteza Riemana – ma już 150 lat.
 • Wiele największych idei naszej nauki dojrzewało w ciszy pracowni.
 • W sercu matematyka tętni konieczność porozumienia się.
 • Stymulująca jest wymiana myśli.
 • Matematyka jest działalnością zamkniętą, czasami nawet pustelniczą.
 • Pamiętamy Archimedesa myślącego, nieświadomego otaczającego go okrucieństwa.
 • Dwoistość matematyki –[przeszłość – przyszłość, czysta i stosowana, ]; i jej nieracjonalna efektywność w naukach przyrodniczych.???
 • Matematyka powstaje w warunkach absolutnie nieskazitelnych, wolna od jakiejkolwiek użyteczności i zastosowania, powstała wyłącznie na podstawie własnych zasad wewnętrznych spójności.
 • Wyobraźnia i twórczość żywią się otaczającą nas rzeczywistością.
 • Jej twierdzenia służą do opisania rzeczywistego świata.
 • Arytmetyka modularna Gausa.
 • W duszy matematyka powstaje napięcie w wyniku starcia nieskalanych abstrakcji..
 • W miarę jej rozwoju pojawiają się nowe idee postępu.
 • Artykuły pisane przez matematyków się nie starzeją.
 • Specjalizacja w konkretnych kwestiach a wizją globalną.
 • Chaotyczny osobnik, który tworzy i utrzymuję ją przy życiu!
 • Matematyka żywa jak i techniczna.
 • Od mędrca samotnika do naukowca w społeczności.
 • Paryska Ecole de Politechniqe.
 • Istota matematyki tkwi w jej wolności.
 • Działy matematyki łączą ideały przyjaźni i spokoju.
 • Matematyka wchodzi w nową erę współpracy.
 • Historia pokazuje rozwój nauki i jej ciągłość.
 • Kolejna epoka rozwiązuje problemy poprzednich albo je porzuca.
 • Niewiedza naukowa jest nieunikniona.
 • Najgęstsze upakowanie sfer.
 • Równania liniowe różniczkowe z przypisanymi grupami monodromii?
 • Różnorodność języków w literaturze naukowej – tworzy zagrożenie.
 • Wielkości zbiorów nieskończonych.
 • Dyferencjator, parabolograf…
 • Twierdzenie Pitagorasa przedstawione za pomocą sztucznych ogni.
 • Matematyka aktuarialna?
 • Matematyka skierowana na zastosowania.
 • Tripos – egzamin do Cambridge.
 • Funkcje o wahaniu skończonym.
 • Wybaczenie – czynie nas współwinnymi. [???]
 • Surowość matematyków.
 • Rozwiązanie problemów matematycznych wymaga twórczej mocy młodych umysłów.
 • Przetrzyj szlaki dla nowych badań
 • Nagroda Fieldsa, Nevanlinny, Gaussa, Abela.
 • Liczby zespolone na dekoracyjnej tkaninie.
 • Przyjaźń – zamiłowanie do wspólnej dziedziny.
 • Każde pokolenie odpowiedzialne jest do utrzymania więzi przyjaźni.
 • Zdolność i talent niosą ze sobą obowiązki i odpowiedzialność.
 • Bądź liderem uzdolnionej społeczności, połączonej wspólnym celem.
 • Powinniśmy nauczyć następne pokolenia nie zapomnieć!
 • Matematycy nie są właścicielami matematyki.
 • Tak jak ogon wyróżnia pawia, tak matematyka jest sterem nauk.
 • Ten, który jest dobry w rachunkach, jest dobrym człowiekiem.
 • Niezwykła brzemienność w konsekwencje dla matematyki!
 • Dowody odkładam na bok, nie są niezbędne dla celów moich badań.