WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Rozpoczyna się akcja szachowa lato 2022.

czyzli Niebezpieczne krzywe

Krzywe stożkowe [koło, elipsa, hiperbola] i inne geometryczne cuda.

Sales Josep, …, przeł. Jezierska Hanna

 • Krzywe już od starożytności wyjaśniają wymiar ludzkiego życia i wszechświata.
 • Krzywe są dowodem na głębokość myśli, wyjaśniają umiejętność systematyzowania zdolności wyjaśniania ludzkiego umysłu.
 • Krzywe są torami wielkich idei, projektów, wyrażeń matematycznych.
 • Krzywe to drzwi do nieskończonego świata zależności, kształtów, niespodzianek, rodzin, relacji czy reprezentacji.
 • Krzywe {i ich funkcje odwrotne}: kaustyki, ewolwenty, asteroidy, podery [krzywe spodkowe], lemniskaty, cykloidy, konchoidy, spirale, strofoidy, łańcuchowe, hipocykloidy, rulety, hipotrochoidy, epitrochoidy.
 • Krzywe: obrotowe, przesuwane, rozetkowe, logistyczne,…
 • Krzywe wykorzystuje się we wszystkich dziedzinach życia, nauki, techniki!
 • Krzywe badają popyt i sprzedaż. 
 • UKŁAD ODNIESIENIA – współrzędne kartezjańskie, biegunowe, parametryczne.
 • Krzywe mają charakterystyczne postacie zwane wzorami.
 • Krzywe opisują zjawiska fizyczne i chemiczne!
 • Krzywe badające rynek, i giełdę, czy handel.
 • Krzywa empiryczna.
 • Analiza krzywych pozwala na wyciąganie pewnych prognoz.
 • Zależność cena popyt – to hiperbola [rzędna -cena, odcięta ilość]
 • Krzywe rysujemy i mierzymy.
 • Kształt lemniskaty – Jakub Bernoulli, (x2+y2)2=x2-y2 to symbol nieskończoności.
 • Krzywe przedstawiamy w postaci: zwykłej, uwikłanej, parametrycznej, biegunowej,
 • Krzywe przestępne.
 • e – 1727 Euler, od swojego nauczyciela Bernoulliego.
 • Krzywe przedziałami określone.
 • Newton rachunek fluksji.
 • Punkty charakterystyczne {granice, miejsca zerowe, wyraz wolny, extrema, przegięcia, osobliwe, ostrza, rezidua, …}
 • Wypukłość – nadstyczne.
 • Wklęsłość – podstyczne.
 • Pole pod krzywą – metoda wyczerpywania.
 • Trajektoria – droga przebyta przez obiekt w trakcie jego ruchu.
 • Powodem zakrzywiania się trajektorii jest działanie na obiekt: siły grawitacji, tarcia, Coriolisa (efekt obrotu Ziemii, zakrzywia tor w prawo – gdy ruch zachodzi na półkuli północnej.)
 • Bumerang i jego tor ruchu.
 • Geodezyjne – fundamentalne krzywe w teorii względności.
 • Kształt – przestrzeni opisuje się matematycznie za pomocą odpowiedniej metryki!
 • Trzeba znać rachunek wariacyjny.
 • Oprócz linie najkrótszej drogi istnieją linie najkrótszego czasu!
 • Krzywe w ruchu!
 • Metoda mnożników Lagrange [minima i maksima warunkowe]
 • Prędkość na łuku wynosi dwa promienie sinus t na dwa.
 • T =
 • Wahadło izochroniczne Huygensa.
 • Ślimak Pascala.
 • Krzywe pogoni (psa).[ścigamy kogoś w sposób optymalny]
 • Krzywe wleczone.[na smyczy]
 • Krzywe: skanera, echonografii, elektrokardiogramy,
 • Krzywe elektryczne i magnetyczne.
 • Krzywe Lissajous.
 • Krzywe drgań.
 • Współczynnik tłumienia.
 • Krzywe chaotyczne.
 • Pojęcie atomu jest fundamentalne w naturze.
 • Obszar gdzie porusza się elektron nazywamy orbitalem.
 • Do każdego orbitalu przypisane są liczby kwantowe: pierwsza określa jego wielkość; druga postać geometryczną; trzecia odpowiada momentowi magnetycznemu, który wyznacza orientację przestrzenną, czwarta oznacza spin!
 • Krzywe w sztuce: przekroje stożka mają fundamentalne znaczenie jak pracuje nasz zmysł wzroku.
 • Menechemus (380-320 p.n.e.) grecki matematyk w prowincji Rzymskiej Tracji, uczeń Akademii Platońskiej, najzdolniejszy uczeń  Eudoksosa.
 • Elipsa – brak, opuszczenie.
 • Hiperbola – nadmiar, wyolbrzymienie, przesada.
 • Parabola – zrównanie.
 • Okrąg – kształt Boga. {orbity, kształt wszechświata, oko}
 • Okrąg to krzywa, dla której dany odcinek AB widać z każdego punktu pod takim samym kątem.
 • Eudoksos policzył pole i obwód koła.
 • Krzywe o stałej szerokości.
 • Elipsy i Superelipsy.
 • Hiperbole kubiczne.[Półtrójzęby – nazwa Newtona]
 • Ujmujące krzywe: trifolium Habenichta, Brocarda, Hugelschaffera, Moritza, …
 • Motyl Faya
 • Serce Laporta.
 • Ewolwenta okręgu.
 • Spirale: Archimedesa, Laska biskupa, Fermata, Durera, Varignona, Logarytmiczna [muszla ślimaka, niesamowita stabilność wobec przekształceń geometrycznych, „pozostaję ta sam, choć się zmieniam”],  
 • Kardioida {Ślimak ojca Etienne’a Pascala}.
 • Linia żeglowa. Parabola jest bardziej zaostrzona.
 • Krzywe Beziera.
 • Krzywe składane [splines]
 • Interpolacja krzywych.
 • Aproksymacja krzywych.
 • Antyczne niebezpieczne przyjaciółki!