WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Radość po olimpijskim sukcesie!

Twierdzenia i hipotezy według delty!

Jedni po sukcesie upijają się alkoholem, ja nauką!

 • Są swa zasadnicze powody uprawiania sportu! a) Być lepszym od innych [zdrowa rywalizacja, być efektywnym, oznacza „zwyciężaj siebie!], b) Dla przyzwoitej kondycji
 • Techniką, rządzą żelazne prawa mechaniki i biochemii.
 • Prędkość nie zależy od rozmiarów!
 • Olśnienie – przy rozwiązaniu trudnego problemu.
 • Klęska – dzieli.
 • Sprzeczności pokonuje się siłą czystego intelektu.
 • Trajektoria dopuszczalnych prędkości.
 • Bez sensu jest podział S na t, ale wstawienie tam liczb, nadaje tempo ruchowi! [Newton]
 • Obszar osiągalności.[typ pierwszy: KĄT y=|x|, typ drugi: NIECIĄGŁOŚĆ KRZYWIZNY, y=x|x|, a trzeci….y=x2|x|]
 • O współistnieniu konieczności i przypadku!
 • W metodzie poszukiwania korzeni według stycznych Newtona dokładność z każdym następnym krokiem się podwaja.
 • O matematyce opowiadaj w sposób niezwykły!
 • Matematyka jest dyscypliną hermetyczną, dostępną jedynie dla grona wyznawców, którzy poświęcili jej życie i znają jej tajemniczy język zaklęć.
 • Matematyka, każda nauka ścisła!
 • Mów uczniom o najnowszych rezultatach w sposób precyzyjny, ale wolny od suchego formalizmu, czy nierozumnego żargonu.
 • Matematyka, pełnoprawny składnik kultury ludzkiej.
 • Nauczanie matematyki to dziedziczenie, ale nie przez geny, ale komunikację społeczną, czyli tzw. geny kulturowe.
 • Nauczanie matematyki po przez szachy jest niesłychanie piękną przygodą.
 • Pogoń za rozumem!
 • Matematyka w systemie szkolnym jest tylko przemycana, niż precyzyjnie formułowana.
 • Przedstawiaj istotę problemu tak, aby każdy kto zechce, pojął o co chodzi!
 • mówiąca nauka”, poprzez „mówiący sport”!
 • Uprawianie nauki jest twórczością.
 • Dedukcja [proces wnioskowania] to jest coś, co łączy wszystkie działy matematyki. [kryminalistyka, statystyka,…,topologia]
 • Ocean różnorodności – działy matematyki.
 • Teoria miary – prawdopodobieństwo, z niej wyrosła statystyka.
 • Bądź świadomy swoich ograniczeń.
 • Pokazuj jak niestandardowo wykreślić prostą, czy nitką mierz objętość!
 • Taktyka biegu po rekord!
 • Zawsze wybieraj wyjście z kłopotliwej sytuacji.
 • Najstarsze szkolnictwo powszechne ma niespełna trzy setki!
 • Parodiuj najlepsze pomysły z życia.
 • Silne dążenie matematyków do uchwycenia kontaktu ze społecznością.
 • Niepraktyczny zapaleniec, ale przywódca!
 • Liczby wymierne są pożyteczne. Jest świetny do celów praktycznych, ale nie teoretycznych.
 • Prawo wielkich liczb jest magiczne.
 • Istnienie dziur jest kłopotliwe.
 • Algorytm – metoda rozwiązania nieskończenie wielu przypadków zagadnień matematycznych.
 • Zbiory nieprzeliczalne są znacznie większe i bogatsze

Konstrukcja matematyki jest binarna:

intuicyjna lub praktyczna [precyzyjny opis wykonania z zachowaniem najwyższych kryteriów współczesnej ścisłości.

Dyskretna [badanie liczb] lub ciągła [badanie przestrzeni]

Bada narzędzia lub język, itd.

 • Sukces to postęp matematyzacji danej gałęzi.
 • Zasób dobry, bo sprawdzony.
 • Matematyka zajmuje się: liczbami, figurami i nieskończonością, siłą nadrzędną ich kombinacji jest Harmonia. [?]
 • Im wyżej wykształcony, ty bardziej schowany w swojej dyscyplinie.
 • Każdy większy przeliczalnie zbiór ma lepsze własności.
 • Szczelny zbiór – zupełny!
 • Tales wprowadził dedukcję – wyprowadzenie wszelkiej wiedzy z prostoty.
 • Pitagoreizm – poznanie struktury świata jako sens istnienia.
 • Inny typ realności! [Liczby wymierne i niewymierne].
 • Teoria wymiaru jest jednym z najpiękniejszych działów topologii {nauka o niezmiennikach homeomorfizmów – precyzyjne i dokładne przekształcenie jednej figury w drugą}.
 • W Laser Teamie badam od czterech lat spójność
 • Powierzchnia eliptyczna – jest sklejeniem koła i wstęgi Möbiusa, jest zatem powierzchnią jednostronną i nieorientowalną.
 • Podobieństwo może być: spiralne!
 • NW = pierwiastek z dwóch do potęgi pierwiastek z dwóch? {1,623}
 • Stosować matematykę, to co innego, niż ją uprawiać.
 • W prawdopodobieństwie istnieje szczególnie wiele paradoksów.
 • Kardioida jest wszystkim:
 • Obraz inwersyjny paraboli.
 • Do badanie równowagi Nasha, potrzebna jest „indukcja wsteczna” [cofanie się w czasie].
 • Punkt asymptotycznie stabilny!
 • Mój życiorys naukowy [np. wyśmienite studia doktoranckie z Pizy, Padwy, Paryskiej Sorbony, czy Angielskiego Cambridge] pozwala sądzić, że moje wypowiedzi o matematyce są rzetelne.
 • Poradzić sobie z urzędami! [moja nowa misja]
 • Życzę czytelnikowi, aby powyższej napisane słowa kiedyś mu się przydały!