WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Powrót do pasji!

We Wroclovku, grają pięknie – jeszcze piękniejsze arcymistrzynie. A w Polskiej oświacie znów zdalne nauczanie, więc ośmieliłem się powrócić do pasji. Największą z nich jest taniec – bowiem to wstęp do miłości, w puchowym śniegu śmigam sobie na parkiecie w chmurach, i układam nowe formacje taneczne, dla moich zawodników. Kolejna pasja – Szachy. Wielki dylemat: będą bowiem niedługo w Warszawie Mistrzostwa Świata – jechać, nie jechać – o to jest Szekspirowskie pytanie? Strzelić, czy nie strzelić sobie selfie z najlepszymi? Dziś jednak – w ogromnym cierpieniu – chcę pisać jedynie o matmie! Jakby nie patrzeć mojej zawodowej pasji.

Matematyka życia -modele matematyczne w biologii i ekologii.

Rafael Lahoz-Beltra, Hiszpania, 2012, przeł. Anna Kozłowska.

 • Życie to urodzajny chaos nieustannie zmieniających się form i kształtów.
 • Gdy wkładamy matematyczne okulary, chaos zamienia się w porządek.

Wstęp

 • Opisujemy świat za pomocą języka matematyki!
 • Matma to nadzwyczajny związek między życiem a formalizmem.
 • Komputer pozwala konsolidować ilościowe podejście do problemów.
 • Biomatematyka[1] – bada układy dynamiczne, które umożliwiają zachowanie i utrwalanie życia!
 • Kontrolowanie bioreaktorów – to równania różniczkowe! [zawdzięczamy im niezliczone osiągnięcia]
 • Określenie wieku za pomocą węgla C-14, zaproponowane zostało przez Libby’ego w roku 1950.
 • Najważniejsze zagadnienie biologiczne: teoria eksperymentu!

Rozdział 1

 • Ciąg – zarodek, cząsteczki, komórki, tkanki, narządy, osobnik – populacja.
 • Relacje biologiczne, biologię powiązań, zbiory ustrojowe.
 • Rozmiar ryby jest związany z jej wiekiem: L(t)=Lk-(Lk-L0)e-kt [Równanie Von Bertalanffy, ciekawe, który matematyk w szkole je zna?]
 • Ewolucja – zmiany jakim podlegają gatunki.
 • Teoria – doboru naturalnego przedstawiona w 1859 roku [Charles Darwin].
 • Dostosowanie się do środowiska[2]!
 • Fitness – lepsze rozwiązanie, które reprezentuje sobą jakiś organizm, im lepsze przystosowanie, tym lepsze przeżycia.
 • Rozmnażanie jest nagrodą!!!!!
 • Genetyka – mechanika mutacji.
 • Środowisko wybiera gatunki najbardziej dla siebie odpowiednie [??].
 • Komputer to narzędzie do badania życia z matematycznego życia.
 • Filotaksja [ulistnienie] ciąg Fibonacciego, {0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,…} – optymalna ekspozycja na słońce.
 • Parametr  – wartość, która reprezentuje, pewną niedostrzegalną gołym okiem cechę określonego zjawiska.
 • Równania Turinga reakcji i dyfuzji.
 • MA– aktywator morfogeniczny i inhibitor morfogeniczny.
 • Zasięg dyfuzyjny aktywatora.
 • Życie to informacja [genetyczna] kolejność ułożenia wzdłuż łańcucha: Adenina, Tymina, Guanidyna, Cytozyna
 • Kto ma informacje to ma władzę [hi hi moja dygresja]
 • Stan stacjonarny.
 • Określone zjawisko zachowuje się w sposób liniowy [?], najłatwiejszy do badania.
 • Input – dane pochodzące ze środowiska.
 • Output – dane zwrócone do środowiska.
 •  Samoregulacja – feedback, bilans, homeostaza.
 • Interpretacja genomu.
 • Zespoły wielokierunkowe.
 • Genomika.
 • Proteomika.
 • Metabolonika.
 • Systemy rozproszone[3], które w sposób ciągły wymieniają ze środowiskiem materię i energię – funkcjonują tylko dlatego, że są daleko od stanu równowagi.
 • Tworzenie złożonych struktur, rzucających się w oczy wzorów.
 • Cecha systemów nie pozostających w równowadze – oscylacje!
 • Szacowanie oznacza zadowolenie przybliżoną wartością!

[1] Nikołaj Rashevski – twórca biomatematyki

[2] Środowisko – część przestrzeni: ocean, gleba, dżungla, pustynia,…

[3] Np. huragany