WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Półmetek Pardubic!

Mądrość ksiąg dydaktycznych. Jak tu nie kochać szachów! Człowiek ma święty spokój i wolny czas.

 • Mądrość – rozum roztropności od wieków.
 • Mądrość – wszechstronna umiejętność.
 • Mądrość – wylał ją Pan na wszystkie swoje dzieła.
 • Mądrość to zachowywanie przykazań.
 • Mądrość cała od Boga pochodzi.
 • Mądrość wywyższa swych synów.
 • Mądrość – kto jej zaufa, ten ją odziedziczy.
 • Mądrość poznaje się z mowy, a naukę ze słów języka!
 • Mądrość zgodnie ze swoją nazwą nie dla wielu jest dostrzegalna.
 • Mądrość biednego podniesie mu głowę, i posadzi wśród możnych.
 • Mądrość – szczęśliwy mąż, który ją ćwiczy.
 • Mądrość – wyjdź za nią jak tropiciel.
 • Mądrość – kto postawi namiot przy jej boku, zamieszka w szczęśliwym mieszkaniu.
 • Mądrość zasłoni człowieka przed żarem i odpoczywać będzie w jej chwale.
 • Mądrość niech ci będzie wodą, a chleb rozumem.
 • Mądrość tylko hymny pochwalne wypowiada.
 • Mądry wystąpi i niby deszcz wyleje przysłowia doskonałe.
 • Koroną mądrości bojaźń Pańska.
 • Gałęzie mądrości to długie życie.
 • W skarbach mądrości są przypowieści wiedzy.
 • Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.
 • Przypowieści – przysłowia rozumne, niech nie ujdą twojej uwagi.
 • Nie gardź opowiadaniami mędrców, zajmuj się ich przypowieściami,  od nich nauczysz się rozumu.
 • Wynajdowanie przypowieści to trudne myślenie!
 • Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń, lecz owoc jej ma pierwszeństwo wśród słodyczy.
 • Ten, kto się boi Pana, w dniu śmierci będzie błogosławiony.
 • Ten, kto się boi Pana, spodziewa się tylko dobra.
 • Niesłuszny gniew nie może być usprawiedliwiony.
 • Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie.
 • W wierności i łagodności ma On upodobanie.
 • Nie przystępuj do Boga z sercem dwoistym.
 • Nie wywyższaj siebie, abyś nie upadł.
 • Jeśli chcesz służyć Bogu, przygotuj swą duszę na doświadczenie.
 • Nie trać równowagi w czasie utrapienia.
 • Nie odstępuj od Boga, a będziesz wywyższony w dniu ostatnim.
 • Jaka jest jego wielkość, takie i miłosierdzie.
 • Pan uczcił ojca przez dzieci.
 • Kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.
 • Czynem i słowem czcij ojca i matkę.
 • Błogosławieństwo ojca podpiera domy dzieci!
 • Hańba ojca nie jest dla ciebie chwałą.
 • Synu, wspomagaj swego ojca w starości.
 • O ile jesteś wielki, o tyle się uniżaj!
 • Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie, ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne.
 • O złe [założenia] przypuszczenia potykają się rozumy!
 • Jałmużna gładzi grzechy!
 • Dobrodziejstwami za dobrodziejstwo odpłacaj!
 • Nie pobudzaj gniewu człowieka w niedostatku.
 • Nie dawaj człowiekowi powodu, aby Cię przeklinał.
 • Piasek morski, krople deszczu, dni wieczności tylko Bóg umie policzyć.
 • Czyń siebie godnym kochania w zgromadzeniu.
 • Wyrwij krzywdzonego z ręki krzywdzącego.
 • Bądź ojcem dla sierot.
 • Kto miłuje mądrość, miłuje życie.
 • Kto do mądrości się przykłada, będzie mieszkać spokojnie!
 • Jest wstyd, co grzech sprowadza, i wstyd, który jest chwałą i łaską.
 • Nie wstydź się swej nieumiejętności.
 • Nie wstydź się wyznać swych grzechów, i nie zmagaj się z prądem rzeki!
 • Nie płaszcz się przed człowiekiem głupim, i nie kieruj się względem na osobę władcy!
 • Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę! A Pan BÓG będzie walczył o Ciebie.
 • Nie bądź odważny w języku, a gnuśny i leniwy w czynach.
 • Nie miej ręki wydłużonej do brania, a skróconej do dawania!
 • Nie podejrzewaj domowników z urojonych przyczyn.
 • Nie mów jestem samowystarczalny.
 • Nie daj się uwieść żądzom i sile, aby iść za zachciankami swego serca.
 • Pan z całą pewnością wymierzy Ci sprawiedliwość.
 • Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic nie pomogą Ci w nieszczęściu.
 • U Boga jest wielkie miłosierdzie, ale i zapalczywość!
 • Nie myśl, że daruje Ci winy, gdy dokładasz grzech do grzechu!
 • Nie przewiewaj zboża przy każdym wietrze.
 • W mowie jest hańba i chwała człowieka, a język może sprowadzić jego upadek.
 • Nie czyń swoim językiem zasadzek, abyś nie był nazwany oszczercą.
 • Miła mowa pomnaża przyjaciół.
 • Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia.
 • Od młodości staraj się o naukę, bo tylko tak będziesz spożywał jej owoce.
 • Nauka twarda jest dla nieuków, a lekkoduch w niej nie wytrwa.
 • Synu przyjmij zasady mądrości, całą duszą zbliż się do niej i strzeż ze wszystkich sił jej dróg, a gdy ją posiądziesz nie wypuszczaj z objęć, na koniec znajdziesz jej miejsce odpoczynku, a to obróci ci się w radość.
 • Jeżeli będziesz pożądał mądrości, posiądziesz jej naukę, zdatny będziesz do zrobienia wszystkiego.
 • Chętnie słuchaj wszelkiego wykładu rzeczy Bożych.
 • Rozmyślaj nad zarządzeniami Pana, zawsze pilnie się nimi zajmuj, On umocni twoje serce, a pożądana mądrość będzie Ci dana!
 • Nie czyń zła, aby cię zło nie pochłonęło.
 • Odstąp od nieprawości, a ona odstąpi od ciebie.
 • Nie siej przestępstw, a nie będziesz żął jej siedmiokrotnych plonów.
 • Nie szukaj u Pana władzy, a u króla miejsca.
 • Nie staraj się być sędzią, bo nie wykorzenisz niesprawiedliwości.
 • Nie krzywdź najemnika oddającego się zajęciu z całej duszy.
 • Masz żonę według swego upodobania nie odrzucaj jej!
 • Z całego serca czcij ojca swego a boleści rodzicielki nie zapominaj!
 • Z całej swej duszy czcij Pana.
 • Z całej siły czcij Tego, co cię stworzył.
 • Nawet umarłym nie odmawiaj oznak przywiązania.
 • We wszystkich sprawach pamiętaj o swym kresie, a nigdy nie zgrzeszysz.
 • Unikaj poufałości z prostakiem, aby twoi przodkowie nie byli znieważani.
 • Nie podpalaj węgli grzesznika, abyś nie spłonął od jego płomienia.
 • Nie ręcz ponad swoje możliwości.
 • Nie naradzaj się z głupim, bo nie potrafi dochować tajemnicy.
 • Nie otwieraj serca każdemu człowiekowi, abyś nie odsunął od siebie szczęścia.
 • Nie zazdrość chwały grzesznikowi, bo nie wiesz jaka będzie jego zguba.
 • Nie miej upodobania w tym, co podoba się bezbożnikom.
 • Staraj się zyskiwać życzliwość bliźnich.
 • Król bez nauki zgubi swój lud.
 • Nie unoś się gniewem na każdy zły czyn bliźniego?
 • Pan wysuszył korzenie narodów, a na ich miejsce posadził pobożnych.
 • Nie godzi się szanować człowieka grzesznego.
 • Słudze mądremu będą służyć wolni.
 • Ten, który posiada wiedzę, nie narzeka!
 • Nie przechwalaj się, gdy przyszedł czas twego poniżenia.
 • Ze skromnością dbaj o cześć dla swej osoby.
 • Oceniaj siebie w sposób należyty.
 • Kto będzie poważał człowieka, który hańbi swoje życie.
 • Ubogi będzie poważany z powodu swej wiedzy, bogaty dzięki zamożności.
 • Nie kieruj się pozorami.
 • Nie brzydź się człowiekiem z powodu jego wyglądu.
 • Nie oskarżaj, zanim dokładnie nie zbadasz!
 • Nie odpowiadaj, zanim nie wysłuchasz.
 • Nie wadź się o rzecz, która Ci nie jest konieczna!
 • Nie bierz na siebie zbyt wiele spraw, bo nie unikniesz szkody.
 • Dar Pana spocznie na bogobojnych, a upodobanie Jego na zawsze zapewni im szczęście.
 • Dla Pana łatwą jest rzeczą w dniu śmierci oddać człowiekowi według jego postępowania.
 • Szpieg – dobre rzeczy nazywa złymi.
 • Przez iskrę węgiel napełnia się ogniem!
 • Jeśli chcesz dobrze czynić, rozważ komu masz to czynić!
 • Dawaj bogobojnemu, a nie wspomagaj grzesznika.
 • Dobroczynność nie jest dla tego, kto trwa w złym.
 • Znajdziesz podwójne zło za wszystkie dobro, któreś mu wyświadczył.
 • Przyjaciela nie poznaje się w pomyślności.
 • Wobec pomyślności człowieka, nawet wrogowie są mu przyjaciółmi.
 • Nikt się nie lituje nad zaklinaczem ukąszonym przez żmiję!
 • Kto się dotyka smoły, ten się pobrudzi.
 • Gdy bogaty wyrządzi krzywdę, zżymać się będzie, gdy biedny  – poprosi o przebaczenie!
 • Jak osioł na pustyni jest żerem dla lwów, tak biedy jest łupem dla bogatego.
 • Kiedy biedny upadnie, odepchną go nawet przyjaciele.
 • Gdy ten na stołku wstrętnie mówi, uniewinniać go będą???
 • To bogactwo jest dobre, które jest bez grzechu.
 • Ubóstwo jest złem, ale tylko w ustach bezbożnego!
 • Szczęśliwy jest mąż, który nie jest przybity smutkami grzechu.
 • Szczęśliwy, kto nie stracił swej nadziei.
 • Synu stosownie do swej zamożności dbaj o siebie, a Panu przynoś ofiary godnie!
 • W Szeolu trudno szukać przyjemności.
 • Pan nienawidzi wszystkiego co wstrętne.
 • Pan stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania!
 • Pan położył przed człowiekiem ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągnij rękę.
 • Pan nikomu nie pozwolił być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.
 • Pan sądzi człowiek według jego uczynków.
 • Więcej może znaczyć jeden [pobożny[ niż tysiąc [bezbożnych].
 • Nie przepuścił Pan dawnym olbrzymom ufnym w swą siłę.
 • Z troskliwością wykładaj wiedzę, z umiarem naukę.
 • Niebo niebios i bezmiar stworzenia.
 • Gdy Bóg stworzył ludzi, dokładnie określił ich zadania.
 • Bóg dał ludziom: wolną wolę, oczy, uszy i serce do myślenia!
 • Położył oko swoje w ich sercu!
 • Synu trzymaj się z dala od wszelkiej niesprawiedliwości.
 • Dobrodziejstwa człowieka chowa jak źrenice oka.
 • Zmarły nie może składać dziękczynienia.
 • Zdrowy  i żyjący niech wychwala Pana.
 • Kiedy człowiek myśli, że skończył, to nawet nie rozpoczął.
 • Czyż upału nie łagodzi rosa? Tak lepsze jest słowo niż podarunek.
 • Dobre słowo i podarunek łączą się w jedno u człowieka życzliwego.
 • Ucz się, zanim Ci przyjdzie przemawiać!
 • Niech ci nic nie staje na przeszkodzie, aby ślub dokonać w wyznaczonym czasie.
 • Nie czekaj do śmierci, aby z długów się uiścić.
 • Nie czyń się biednym, urządzając uczty za pożyczone pieniądze.
 • Człowiek mądry we wszystkim zachowa ostrożność, a w dniach kiedy grzechy panują, powstrzyma się od błędu.
 • Kto ma za nic małe rzeczy, wnet upadnie.
 • Nie jest mądrością znajomość złego.
 • Lepszy jest mniej zdolny, ale bojący się Pana, niż bardzo mądry, co przekracza Prawo.