WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Niemożliwa dla człowieka jest kwadratura koła!?

Tajemnice liczby Pi.

– dlaczego niemożliwa jest kwadratura koła?

Joaquin Navarro, przeł. Bartol Wiktor

 • To tajemnicze: 3,14159265358979…wciska się wszystkimi drzwiami i oknami, wślizguje się przez każdy komin [August Morgan]
 • Świat liczb jest niewyczerpany.
 • Jego wadą jest to, że im głębiej wchodzimy w ten nieskończony świat liczb, tym trudnij go zgłębić.
 • Zaletą, im więcej chcemy o nim wiedzieć, należy zacząć myśleć!
 • Teoria liczb, silna i spójna gałąź rozrośniętego drzewa matematyki.
 • Liczby nadmiarowe.
 • Liczby losowe.
 • Liczby hiperrzeczywiste.
 • Liczby pozaskończone.
 • Liczby wielokątne.
 • Liczby niedotykalne.
 • Fascynacja liczbami.
 • Liczby narcystyczne.
 • Liczby palindromiczne.
 • Liczby czterostronne.
 • Liczby transcendentalne.
 •  Istnieją liczby na każdy gust, i każda jest przywiązana do swojej definicji.
 • Zabawna mania liczbowa.
 • Prezentacja ma być zwięzła, zrozumiała i dostępna dla każdego.
 • „Nie ma królewskiej drogi do geometrii” -Euklides do Ptolemeusza I
 • 666 – liczba bestii.
 • Wybitne mózgi poświęcają się badaniom liczb.
 • Wszystko jest możliwe, nawet to, co wydaje się absurdalne!
 • Literatura poświęcona matematyce nie jest zadaniem łatwym.
 • Pytania o własnej użyteczności. {po co znać milionową liczbę po przecinku w rozwinięciu liczby Pi?}
 • Matematyka – to honor ludzkiego ducha! {Jacobi, 1830}
 • Chodzi o poznanie – np. paru rzeczy.
 • NA okręgu koniec i początek się pokrywają.[Heraklit]
 • Rektyfikacja koła.
 • Figura zwana heptomino!
 • Wyrafinowane gradiany! [miara łukowa – system sześćdziesiątkowy]. 
 • Metoda wyczerpywania Eudoksosa z Knidos (400-347 p.n.C)
 • Udoskonalił ją Archimedes.[287-212 pne.]
 • Najważniejsza postać starożytnego świata nauki.
 • Śruba Archimedesa działa do dziś.
 • Eureka! – Ikona odkrywców intelektualnego świata.
 • Relacjonuje Plutarch – do rzymskiego żołnierza „nie dotykaj moich rysunków”!
 • Ziemski bóg dźwigni i maszyn prostych.
 • Klaudiusz Ptolemeusz [100-170 n.e.], zhelenizowany Egipcjanin
 • Konstrukcja instrumentów arytmetycznych
 • Viet – prekursor kryptografii.[prawnik z zawodu – adwokat]
 • Okręgi Apoloniusza.
 • Habit – zabranianie rekompensat doczesnego świata.
 • Newton wprowadził matematyków do raju!
 • Newton osobowość wieloaspektowa.
 • Lambert wykazał za pomocą ułamków łańcuchowych, że jeśli x jest niezerową liczbą wymierną, to tgx jest liczbą niewymierną. Czyli tgx=1, to x = pi/4 jest liczbą niewymierną.
 • Liczba przestępna nie jest konstruowalna.[cyrkiel i linijka?]
 • Transcendentalne własności liczby.
 • Kwadratura koła jest i będzie niespełnionym marzeniem.
 • Konieczna wyprawa w świat nieskończoności.
 • Problemy nieskończoności  – się upraszcza.
 • Nieskończoność [potencjalna i aktualna; przeliczalna i nie przeliczalna]
 • Nie należy mylić zbioru pustego z nicością!
 • Dowód przekątniowy na liczby pozaskończone – pierwszą jest liczba alef zero.
 • Słynny hotel Hilberta!
 • Simon Stevin [1548-1620] – wprowadził zapis dziesiętny.
 • Stałe uniwersalne! [fizyka]
 • Liczby algebraiczne stanowią nieskończoność przeliczalną!
 • Liczby konstruowalne to liczba zapisana w postaci: x=a+b/x
 • Dzięki analizie geometrycznej Kartezjusza – każdą liczbę konstruowalną da się zamienić na równanie kwadratowe.
 • Liczba przestępna to taka liczba, która nie jest pierwiastkiem wielomianu o współczynnikach wymiernych.
 • Morbus cyklometricus – zaraźliwa choroba kwadratury koła.
 • Arystofanes – wybuduj mieszkanie w powietrzu!
 • Rachunek prawdopodobieństwa to jedynie zdrowy rozsądek sprowadzony do obliczeń.
 • Rozkład normalny!
 • Liczba Gausa – liczba zespolona o współczynnikach całkowitych.
 • Ciało – określony zbiór liczb.
 • Pan, któremu służy wyrocznia w Delfos, nie wyjaśnia, lecz dostarcza symboli! [Heraklit]
 • Całka w zakresie od i do nieskończoności z e do minus x kwadrat, tylko prawdziwy matematyk to wie! [Lord Kelvin]
 • Siła między ładunkami.
 • Trzecie prawo Keplera.
 • Maksymalna gęstość upakowania!
 • Zasada nieoznaczoności Heisenberga.
 • Stała kosmologiczna grawitacji.
 • Obwód i pole koła.
 • Obwód i pole elipsy.
 • Objętość i pole całkowite {kuli, walca, stożka}
 • Leonardo z Pizzy [1170-1250] – pierwszy matematyk, który otrzymywał pensję z miasta, za naukę myślenia!
 • W matematyce nigdy nic nie wiadomo, co dziś jest nie znaczące, jutro może okazać się kluczowe!
 • Matematyk z ducha!
 • Pimania! [koszulki, kubki, ręczniki,..]
 • Dzień Pi – urodzinki Einsteina.
 • Wiersze i mnemotechnika. [Szymborska]
 • Pifilologia.
 • Pimuzyka.
 • Twoje oczy unoszą mnie do raju.
 • Nierozwiązywalna krągłość.
 • Kino i literatura.
 • Głupota nabrała rangi obowiązującego prawa.
 • Pablo Picasso – komputery są bezużyteczne, potrafią dawać tylko odpowiedzi.!
 • Fikcyjny byt, są skończone.
 • Liczba pi składa się z przeliczalnej nieskończoności cyfr dziesiętnych.
 • Stała Chaitina: mierzy prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrany program zatrzyma określoną maszynę Alana Turinga.