WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Należy być wdzięcznym, każdemu – tylko za inspirację!

Prawda leży w granicy . Rachunek nieskończonościowy [infinitezymalny].

Antonio Duran, przeł. Rejmer Krzysztof.

 • Najpotężniejsze narzędzie kiedykolwiek stworzonym przez matematykę.
 • Metoda wyczerpywania Eudoksosa [której mistrzem był jego uczeń Archimedesa], [sito Eratostenesa], metoda niepodzielnych Cavalieriego, Arytmetyka nieskończoności Walisa, Metoda nieskończonych szeregów Newtona.
 • Natężenie fali wchodzącej i wychodzącej przez nasze ciało![całka]
 • Tomograf pracuje na całkach.
 • Magiczna moc oraz skuteczność.
 • Funkcje – narzędzie, za pomocą którego uczeni, badają wszystkie procesy.
 • Sztuka manipulowania wielkościami nieskończenie małymi [wielkimi].
 • Niemożliwe do przyjęcia konsekwencje.
 • Każda wielkość dzieli się na inne wielkości.   
 • Właściwy porządek.
 • Mikołaj z Oresme (1323-1392) – Każda rzecz mierzalna z wyjątkiem liczb może być przedstawiona w postaci ciągłej!
 • Zajmowanie się matematyką, nie miało charakteru zawodowego.
 • Marin Mersenne’a – sekretarz Europy.
 • Nieskończoność jest przymiotem Boga[?]
 • Jeśli widziałem dalej, to dlatego, że stałem na barkach olbrzymów! [Polemika z Hookiem]
 • Newton ostatni z magów!
 • „Heros rozumu”.
 • Zachwycająca przenikliwość.
 • Niewypowiedziana tajemnica.
 • Całą treścią życia geniusza, było poszukiwanie prawdy.
 • Szukam ucieczką samotności.
 • „Nigdy w spoczynku”.
 • Iskry geniuszu.
 • Żmudny i długotrwały wysiłek ujrzenia ziaren idei, wyłuskania ich, a potem oddzielenia tego, co jest istotne.
 • Niezmordowany wyrobnik nauki.
 • Pilna praca i cierpliwa myśl.
 • Newton pracował nad kartezjańskimi teoriami wirów.
 • Ocean wysiłków, bezsennych nocy i wytężonej pracy.
 • Nieprawdopodobna zdolność do pracy.
 • Ciężko zdobytą naukowo międzynarodową sławę: dzięki umiejętnościom matematycznym i twórczej wyobraźni.
 • Najszczęśliwszy z ludzi bo odkrył „układ świata” – jedynego świata!
 • Matematyka – pierwsza wielka namiętność Newtona.
 • Matematyka – uczy kryteriów ścisłości.
 • Umysłowa pielgrzymka.
 • Dyscyplina, na którą nakłada matematyka na płodną wyobraźnię.
 • Dziki lot wyobraźni prowadzi do owocnego odkrycia.
 • Matematyka to zestaw narzędzi służących poszukiwaniu prawdy, ma swoje piękno i wewnętrzną energię.
 • Biegły z algebry, mistrz w geometrii.
 • W 1665 r. znalazłem metodę szeregów aproksymacyjnych  i regułę redukowania dowolnej potęgi do tychże szeregów, w listopadzie znalazłem bezpośrednią metodę fluksji [różniczkowania].
 • W styczniu 1966 zbudowałem teorię barw, po czym w maju znalazłem drogę odwrotną do fluksji. [całkowanie]
 • Znalazłem siły, które utrzymują planety na orbitach.[artykuł o nich z 1669 otrzymał sekretarz Collins].
 • Fluenta – funkcja [obiekt tworzony przez poruszający się punkt] będąca zmienną czasu.
 • Fluksja fluenty – pochodna zmiennej po czasie.
 • Obliczamy pochodną z definicji i przyrównujemy ją do zera!
 • Newton zwolennik greckiego języka w geometrycznym stylu.
 • Należy być wdzięcznym w okazywaniu podziękowań za inspiracje.
 • Niewiarygodność do pracy.
 • Nie istnieje żaden skutek bez przyczyny.
 • Sumowanie odwrotności liczb figuralnych.
 • Zagadnienie stycznych i kwadratur są względem siebie odwrotne!
 • Szczególny rodzaj szczęścia.
 • Właściwe reguły różniczkowania. [Leibniz i jego praca 1684 r.]
 • Harmonia, obfitość, uniwersalna ciągłość, tożsamość nierozróżnialna!
 • Monada – substancja prosta, z nich tworzą się związki.
 • Skromność jest cnotą, nieśmiałość błędem!
 • Poznasz lwa po pazurach!
 • Bóg nie jest zegarmistrzem!!
 • Błogosławieni doradcy, albowiem oni zasłużą na nienawiść u obu stron.
 • Zniszczenie zła [?].
 • Oswajanie wielkości nieskończenie małych.
 • Punkt, w którym znikają wielkości.
 • Bardziej mnie jara odkrywanie niż dowodzenie!
 • Euler – funkcje, przedmiot analitycznych badań. Nie wiemy czym są, ale wiemy jak się zachowują.
 • Znikający przyrost.
 • Szalony, ale perfekcyjny.
 • Analiza standardowa i niestandardowa.
 • Matematyka jest nauką zimną, bo zajmuje się obiektami idealnymi.
 • Nieograniczone zmniejszanie się.
 • Mniejsza niż dowolna inna wartość.
 • Liczba hiperrzeczywista.