WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Muzyka – pasja wielu ludzi, w szczególności przed świętami.

Harmonia tkwi w liczbach

Muzyka i matematyka – Arbones Javier*Pablo Milrud, przeł. Rączka Katarzyna

Wstęp

 • Muzyka to przyjemność, jakiej dusza ludzka doświadcza przez liczenie, nie zdając sobie sprawy, że ma do czynienia z liczeniem [Leibniz].
 • Muzyka jest fascynująca w swej różnorodności.
 • Muzyka to powszechny środek wyrazu, pod względem geograficznym jak i kulturowym.
 • Ucz się pojęć muzyki: akord, rezonans, klucze do partytury, zabawy muzyczne, struktura melodii.
 • Delektuj się matematyką!
 • Muzyczna potrawa.
 • Niektóre utwory mają sens, jak rozwiążesz zagadkę matematyczną[?]
 • Niektóre dźwięki mają dysonans!
 • Kluczem do każdego dzieła pozostaje inspiracja i kunszt kompozytora!

Rozdział 1 – przestrzeń, czyli długość i podział struny.

 • Muzyka – po milczeniu- najlepiej wyraża to, nie wyrażalne.
 • Muzyka ma magiczną aurę, i dlatego wykorzystujemy ją, do łączenia się z Bogiem!
 • Muzyka – sztuka pod opieką muz!
 • Pitagorejczycy badali jednocześnie muzykę i arytmetykę.
 • Muzyka sfer – akustyczne wibracje nieuchwytne dla wszystkich!
 • Sztuki mniejsze, Dyscypliny wyższe; trivium – gramatykę, dialektykę, retorykę, oraz quadrivium: arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka.
 • Nauka – sztuki wolne, pozwalają trwać w równowadze z harmonijnym wszechświatem.
 • System muzyczny Pitagorasa.
 • Zmiana długości struny powoduje różne dźwięki.
 • Jelita baranie! I zawieszone na nim ciężarki, kuźnia kowala, który wykuwał miecze! – czyli jak powstały struny.
 • Interwał oktawy – odległość między jednym c a kolejnym, kwinta, kwarta
 • Interwał – różnica między wysokością dwóch dźwięków rejestrowanych przez  słuchacza.
 • Interwały: wielkie, małe, czyste.
 • Pitagoras [582-496 p.n.e]
 • Diapazon [1:2], diapante [2:3], diatessaron [3:4] – interwały: oktawa, kwarta, kwinta.
 • Liczba, harmonia i piękno!
 • Strojenie bezwzględne [pewna, obiektywnie konkretna wysokość].
 • Strojenie względne [w odniesieniu do innych instrumentów].
 • Ludzkie ucho [20 – do 20000 Hz]
 • a1 = 440 [Hz], bo 439 jest liczbą pierwszą.
 • Oscylator kontrolowany przez kryształ pizoelektryczny.
 • Elektroniczny dzielnik częstotliwości.
 • Każda nuta ma swoją częstotliwość.
 • Kategorie muzyczne i liczbowe
 • Długość struny ma porządek liniowy, dźwięki mają charakter wykładniczy.
 • Interwał [wstępujące i zstępujące] = muzyczna odległość między nutami.
 • Aby dotrzeć od c do f [kwartał, ] bo odległość wynosi 4 nuty: c-d-e-f!
 • Stosunek liczbowy ich częstotliwości drgań.
 • Klawiatura fortepianu od 1-7 nut się powtarza, następuje dodawanie liniowe interwałów.
 • Skala Pitagorejska, stosunek interwałowy w oktawie 2:1, w kwincie 3:2.
 • Komat Pitagorejski. [różnicy pomiędzy dźwiękiem fis-ges]
 • Ręka Guidona – do uczenia nut.
 • Wilcza kwinta.
 • Skala diatoniczna.
 • Tonika [dźwięk centralny].
 • Każdy dźwięk ma funkcję, tworząc grę napięć.
 • Wszyscy są szczęśliwi [?]
 • Oktawa doskonała [18/17 nie daje czystych oktaw], Vincenco Galileo x12=2, x=1,05946
 • Cent –  jest logarytmiczną jednostką miary stosowaną do pomiaru interwałów o bardzo małych częstotliwościach z bezwzględną pozycją.
 • Dzwonki harmoniczne – z metalowych rurek można produkować różne rodzaje dzwonków.
 • Współmierność {można dowolne dwie miary porównać za pomocą liczb całkowitych} – liczby wyrażają więc harmonię wszechświata.
 • Liczby wymierne rozwiązują problem ze strojeniem sprzętu grającego.

Rozdział 2

 • Inny wymiar, czas
 • Rytm jest pierwotną i zasadniczą częścią muzyki.
 • Wszystko ewoluuje w czasie.
 • Rytm ciał niebieskich, np. taniec faz księżyca
 • Rytm – następstwo i powtarzanie się!
 • Rytm jest tętnem utworu muzycznego.
 • Rytm to częstotliwość, z jaką wydawane są poszczególne dźwięki.
 • Rytmy warstwowe
 • Od starożytności ludzkość próbowała zachować melodię w sposób graficzny!
 • Frazowanie.
 • Intensywność pieśni.
 • Wysokość dźwięku.
 • Dokładny rytm.
 • Ruch stopy nazywamy „beatem”.
 • Nuty proporcjonalne.
 • Nuta i pauza [1 i 0]
 • Takt – naprzemienna konwencja nut i pauz, trwająca w określonym czasie, aby zrozumieć rytm. Takt trwa od jednej jednostki mocnej do drugiej.  Rodzaje taktów: dwudzielne [metrum proste], trójdzielne [metrum złożone].  Jeśli takty trwają tyle samo – utwór jest regularny [stały].
 • Akcent.
 • Stosowana dzisiaj pięciolinia.
 • Jaśniej, póki żyjesz. {nagrobek, hymn o ulotności życia, Seikilos, 2 w.p.n.e.} Czas odbierze swoją część.
 • 3, liczbę tę kojarzono z doskonałością religijną.
 • Modus, tempus,{miara taktu – dwudzielne (niedoskonałe), trójdzielne(doskonałe[perfecto])} prolatio {minor dwudzielna, major trójdzielna} – rodzaje proporcjonalności.
 • Matematyka tworzy modele, jest to, jedynie próba konceptualizacji rzeczywistości.
 • Partytura oddaje aspekt techniczny dzieła muzycznego, jednak jej interpretacja spoczywa w rękach muzyka! [jego decyzje estetyczne dopełniają utwór i nadają mu głębokie znaczenie]
 • Zrozumieć sekwencję!
 • Kanon – reguły śpiewania.
 • W wypowiedzi muzycznej na przemian występują jednostki mocne i słabe.
 • Strukturę tej wypowiedzi wyznaczają jednostki mocne.
 • Muzyka – sztuka, obserwowana i analizowana przez matematykę.
 • Ruch wsteczny.
 • Inwersja.
 • Prędkość – metronom, muzyczny zegar.

Rozdział 3. Geometria kompozycji

 • Waza nadaje formę pustce, muzyka ciszy!
 • Ja nie jestem matematykiem, tylko geometrą!
 • Natura porządkuje kształty.
 • Nadać materii nowy porządek estetyczny!
 • Muzyka – eteryczna strona sztuki.
 • Pięciolinia – na tej samej linii mają tę samą wysokość [częstotliwość]
 • Odległość muzyczna – interwał tercji
 • Nuty – cała, pół, ćwierć, ósemka, szesnastka, sześćdziesiątka czwórka
 • Wysokość dźwięku – ton
 • Klucz wiolinowy – g, f, e, wstępując: a, h , c
 • Klucz basowy
 • Klucz altowy
 • Skale: durowa, molowa
 • Skale symetryczne.
 • Przekształcenia fali.
 • Alteracje: krzyżyk [podnosi dźwięk], bemol [obniża dźwięk] i kasownik
 • Krzywa melodyczna
 • Prawo domykania, niedomkniętych kształtów
 • Przekształcenia izometryczne, zachowują odległości
 • Proporcjonalna zmiana prędkości utworu.
 • Matematyka formy muzycznej.
 • Proces twórczy – dopracowanie formy [szczegół – ogół], napięcia-odprężenia, krawędzie i fale, niskie i wysokie tony.

Rozdział 4. Fale i bity

 • Muzyka jest arytmetyką dźwięków, jak optyka – geometrią światła.
 • Sekwencja i ukryta głębia utworu.
 • Fizyka dźwięku –
 • Fala – oscylacja stanów ciśnienia.
 • Prędkość – fluktuacja między stanami.
 • Częstotliwość, im większa częstotliwość tym wyższy dźwięk.
 • Natężenie – ilość energii akustycznej, przenoszonej przez falę podłużną w jednostce czasu.
 • Mniejsza amplituda, mniejsze natężenie.
 • Granica bólu ok. 200Pa, 120-140DB.
 • Jednostką miary jest bel.
 • Fale jednowymiarowe [przenoszą impulsy w linii prostej], dwuwymiarowe [rzut kamienia w wodę], trzywymiarowe [czoło fali jest powierzchnią sferyczną].
 • Barwa dźwięku nadaje mu jego osobowość!
 • Wibracja – dźwięk złożony, zestaw fal towarzyszących [mniejsze natężenie i większe częstotliwości] – alikwoty.
 • Alikwoty się porządkuje.
 • Zjawisko alikwotów.
 • Rola alikwotów: parzyste zwiększają natężenie, nieparzyste to barwa nosowa, piątkowe nadają ciepłe brzmienie
 • Dźwięk – ma fazy [przebieg emisji w czasie]: narastanie, opadanie, wybrzmiewanie, wybrzmiewanie końcowe,
 • Na dźwięk składają się czynniki: geometria źródła wydającego dźwięk, komora rezonansowa, materiał z którego jest zrobiony.
 • Superpozycja fal.
 • Chropowatość.
 • Synteza dźwięków.
 • Cechy dźwięku. Wytworzenie, projektowanie,
 • Filtry i procesory dźwięków [operują na alikwotach]
 • Oscylator dźwięku.[dolno, środkowo, górnoprzepustowe] – naśladują instrumenty.
 • Cyfrowa technika dźwiękowa.
 • Analogowe metody przechowywania i odtwarzania dźwięku.
 • Przetworniki [mikrofon, głośnik] dźwięku.
 • Digitalizacja [dyskretyzacja] – modulacja impulsowo-kodowa.
 • Kompresja danych – proces kodowania informacji cyfrowej.
 • Algorytmy stratne i bezstratne.[Zip, Rar, Arj]
 • MIDI – aby sprzęt mógł się komunikować między urządzeniami.

Rozdział 5 Matematyka dla kompozytorów

 • Muzyka atonalna.
 • Dodekafonia.
 • Serie.
 • Reprezentacja numeryczna, kołowa i tablicowa.
 • Serializm integralny.
 • Eksperymenty nad inteligencją muzyczną
 • Mechanizacja.
 • Inspiracja obrazem.
 • Kompozycja algorytmiczna.
 • Muzyka jest formą komunikacji.
 • Muzyka sposób wyrażania tego co wzniosłe.
 • Zawsze jest granica, poza którą wyjaśnienia odwołują  się do mglistych pojęć, duchowość, wrażliwość.
 • Wykraść boski ogień inspiracji! I uczynić go dostępnym dla wszystkich.
 • Dysonans.
 • Pokrewieństwo dźwięków. [wspólne alikwoty]
 • Budowa nuty: główka, laska, chorągiewka.
 • Muzykę dano nam po to, aby wszystko porządkowała, a w szczególności koordynację człowieka i czasu.
 • Źródłem muzyki jest percepcja czasu.
 • Dwa sposoby rozumienia muzyki: modalny [to poezja] i tonalny [to taniec].
 • Charakterystyczna projekcja: do przodu, ku przyszłości – w tonalnym.
 • Czas to wieczność.
 • Czas to teraźniejszość ciągła.