WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Mistrzostwa Polski Juniorów znów we Wrocławiu ZAPRASZAMY!

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I MŁODZIKÓW
W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH
ORGANIZATOR: Dolnośląski Związek Szachowy
na zlecenie Polskiego Związku Szachowego
TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
Hala Stulecia, Wrocław ul. Wystawowa 1 (dojazd: https://goo.gl/maps/XTk6W )
MPJ w Szachach Szybkich: 10-11.08.2018,
MPJ w Szachach Błyskawicznych: 12.08.2018
WITRYNA INTERNETOWA, www.mpjbis.dzszach.pl
SĘDZIA GŁÓWNY, IA Aleksander Sokólski, aleksander.sokolski@dzszach.pl
BIURO MISTRZOSTW
e-mail: mpjbis@dzszach.pl , tel. 501 863 077
Akademik T-19 https://goo.gl/maps/LyDdXjS8e4D2
czynne w dniu 9.08.2017 od godz. 14:00
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Dokonanie zgłoszenia – za pomocą aplikacji dostępnej na stronie zawodów lub mailowo
(formularzem Excela) do biura zawodów (mpjbis@dzszach.pl) w terminie do 10.07.2018.
2. Dokonanie opłat za udział (wpisowe, zakwaterowanie i wyżywienie) zgodnie z wybranym
wariantem na konto:
Dolnośląski Związek Szachowy, 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3
Raiffeisen Bank Polska S.A. numer rachunku: 24 1750 0012 0000 0000 3990 6538
w terminie do 24.07.2018.
W tytule przelewu prosimy podać wygenerowany numer zgłoszenia
Na stronie Mistrzostw będą na bieżąco aktualizowane listy startowe, wraz z informacją o dokonanych
wpłatach. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na adres mpjbis@dzszach.pl
KOSZTY UCZESTNICTWA
1) Wpisowe (opłaty organizacyjne i startowe) zgodnie z KOF PZSzach:
50 zł – MPJ w szachach szybkich
40 zł – MPJ w szachach błyskawicznych

NAGRODY, Mistrzostwa Polski Juniorów (grupy do lat 12, 14, 16 i 18)

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymują medale.
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-6 otrzymują puchary, dyplomy i nagrody finansowe .
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 7-10, otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
Mistrzostwa Polski Młodzików (grupy do lat 8 i 10)
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymują medale.
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-6, otrzymują puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Zawodnicy, którzy ukończą zawody, otrzymują dyplomy i upominki.
W Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzików w Szachów Szybkich prowadzona jest rywalizacja
drużynowa, do której wliczane są wyniki 10 najlepszych zawodników w każdej grupie według zasady:
1 m-ce ? 10 pkt, 2 m-ce ? 9 pkt, (?) 10 m-ce ? 1 pkt. Przy równej ilości punktów decyduje wyższe
miejsce indywidualnego zawodnika, ewentualnie kolejnych.
? 10 najlepszych klubów otrzymuje puchary
? 6 najlepszych województw otrzymuje puchary

HARMONOGRAM MISTRZOSTW
9 sierpnia 2018 (czwartek)
14:00 ? 21:00 – rejestracja, przydział zakwaterowania zawodników w biurze turnieju (Akademik T-19)
18:30 ? 20:00 ? kolacja (Hala Stulecia)
10 sierpnia 2018 (piątek)
8:00 ? 9:30 ? śniadanie
9:30 ? I runda
10:30 – uroczyste otwarcie Mistrzostw
11:00 ? II runda
12:10 ? III runda
13:00 ? 14:30 obiad
14:30 ? IV runda
15:40 ? V runda
16:50 ? VI runda
18:00 ? 19:30 ? kolacja
11 sierpnia 2018 (sobota)
8:00 ? 9:30 ? śniadanie
9:30 ? VII runda
10:40 ? VIII runda
11:50 ? IX runda
12:30 ? 14:00 ? obiad
14:00 ? X runda
15:10 ? XI runda
18:00 ? zakończenie MPJ w szachach szybkich
18:30 ? 19:30 ? kolacja
12 sierpnia 2018 (niedziela)
8:00 – 9:30 ? śniadanie
9:30 – otwarcie (MPJ blitz) i rundy I-IV
11:10 – rundy V-VII
12:30 – 14:00 obiad
14:00 – rundy VIII-X
15:15 – rundy XI-XIII
17:00 – zakończenie MPJ w szachach
błyskawicznych
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Tempo gry, system rozgrywek, warunki uczestnictwa oraz inne przepisy techniczne zostały zawarte w
Regulaminach Polskiego Związku Szachowego:
? http://pliki.pzszach.pl/docs/regulaminy/regulamin_mpjm_szybkie.pdf
? http://pliki.pzszach.pl/docs/regulaminy/regulamin_mpjm_blysk.pdf
Za zdolność zawodników do startu w Mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich
ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub, rodzic, względnie wojewódzki związek szachowy delegujący
swoją reprezentację. Przez cały czas trwania Mistrzostw zawodnicy muszą przebywać pod opieką
uprawnionego pełnoletniego opiekuna.
Ostateczna interpretacja Komunikatu Organizacyjnego należy do organizatora.
Dyrektor Mistrzostw Wiceprezes DZSzach
/-/ Piotr Klukiewicz /-/ Aleksander Sokólski