WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Milion dolarów! do zdobycia.

Liczby pierwsze

W drodze do nieskończoności, Enriqe Gracjan, przeł. Maria Bury

 • Liczby pierwsze to niesforna zgraja!
 • Nietypowy obiekt badań.
 • Pojawiają się gdzie chcą, bez ostrzeżenia, w sposób chaotyczny, bez żadnych reguł.
 • Poszukujemy reguły pozwalającej wyznaczyć kolejność ich występowania.
 • Bogactwo, choć jeszcze nie opanowane.
 • Nie ma nic bardziej naturalnego niż liczby naturalne.
 • System kamykowy pasterzy nie wymaga znajomości liczby!
 • Bijekcja – jednoznaczna odpowiedniość.
 • Proces myślowy odbywa się automatycznie, bez potrzeby planowania.
 • Gdybyśmy nie nauczyli się abstrakcyjnego myślenia – nie byłoby w ogóle komunikacji!
 • Czynnik – factor – tworzyć, robić.
 • Każda liczba naturalna może być zapisana jako iloczyn liczb pierwszych tylko na jeden sposób.
 • Atomy łączą się w cząsteczki.
 • Obiekty – twory myślowe.
 • Zwierzęta posiadają zdolność liczenia.
 • Ile jest liczb pierwszych i jak je znajdywać?
 • Nieuchwytna reguła.
 • Liczby pierwsze to źródło korzeni wszelkich liczb.
 • Poszukiwanie ich to rosnąca ścieżka trudności, na której końcu znajdujemy przełomowe idee współczesności.
 • Geniusz nie pojawia się znikąd?
 • Centra Informacji – Jerozolima, Milet, Ateny, Aleksandria[1], Florencja,….Paryż [liczby Merssena], Lejda, Cambridge, Londyn, Bazylea, Petersburg, Berlin. Internet.
 • Rozwój matematyczny nigdy nie jest dziełem jednej osoby!
 • Komunikacja jest dziś nadzwyczaj rozwinięta!
 • Wyczucie rytmu! Ciągi.
 • Matematycy nauczyli się doceniać w walce z liczbami pierwszymi porażkę.
 • Liczby bliźniacze [bliska para liczb pierwszych]. Samotne, zagubione, ale mają bliski kontakt.
 • Trojaczki {3,5,7}
 • Jedyna liczba parzysta pierwsza to dwa!
 • Coraz dłuższe przerwy.
 • Magia i matematyka – wieczny związek.
 • Zdolność posługiwania się słowami!
 • Magiczny dar widzenia,
 • Przemiany środowiska naukowego 17 w.
 • Powstało zjawisko patronatu!
 • Możnowładcy byli dumni, z tego że mogą pomóc wielkim myślicielom.
 • Fermat – książę amatorów.
 • Amator nie zachowuje przyjętych zwyczajów.
 • Dwie liczby są względnie pierwsze, kiedy nie mają wspólnych dzielników.{np. 8 i 27}
 • Euler – nieubłagalna modyfikacja sposobu myślenia!
 • Funkcja – narzędzie do przekształcania liczb według określonej reguły [Euler]
 • Funkcja wartość złożona ze zmiennej i dowolnych współczynników {Bernoulii}
 • Sumy nieskończone mają skończoną wartość.
 • Problem bazylejski.
 • Funkcja dzeta.[dziś niesłusznie nazywana Riemana]
 • Euler o dźwięk.
 • Euler zakręt w historii matematyki.
 • Analiza szeregów zbliża nas do świata muzyki.
 • Hipoteza Goldbacha – Każda liczba parzysta, oprócz pierwszej, może być zapisana jako suma dwóch liczb pierwszych!
 • Oporne problemy w dziejach nauki.
 • Gdy badamy pewną rzecz, bądź zjawisko, narzędzia, których używamy do obserwacji, mają wpływ na to, co zobaczymy!
 • Sprzęt służący do obserwacji, mierzenia i wykrywania to klucz otwierający drzwi do innych światów.
 • Logarytmy – klucz do upraszczania skomplikowanych obliczeń.
 • Napier często był ubrany na czarno, na ramieniu nosił czarnego koguta.
 • Tablice logarytmiczne.
 • Suwak logarytmiczny.
 • Dodawanie jest łatwiejsze niż mnożenie.
 • Trygonometria sferyczna. Nawigacja morska, dokładniejsze mapy nieba.
 • Dodawanie „arytmetyczne”, stało się kinematycznym.
 • Dzięki logarytmom, życie astronomów się podwoiło.
 • Butner – nauczyciel Gaussa.
 • Heliostat.
 • Telegraf elektryczny.
 • Im większa liczba, tym więcej ma potencjalnych dzielników.
 • Wskazuj prawdopodobne odległości między liczbami pierwszymi.
 • Logarytmy zaoszczędzają czas obliczeń.
 • Logarytmy, soczewka do kolejnego matematycznego teleskopu.
 • Dziki zbiór liczb pierwszych został choć trochę oswojony.
 • Z biegiem czasu mamy dokładniejsze rezultaty.
 • Krzywa Gausa, dzwon.
 • Teoria błędu – statystyka, metoda najmniejszych kwadratów.
 • Gauss wymyślił konstrukcję siedemnastokąta foremnego.
 • Intuicja – klucz do odkrycia.
 • Linie geodezyjne.
 • Kamienie węgielne: arytmetyka modularna, liczby zespolone, teoria funkcji analitycznych.
 • Wizualizacja czterowymiarowej przestrzeni!
 • Większość znaczeń ma swe źródło w biblii, w szkole pitagorejskiej[2].
 • Kultura liczb.
 • Tradycja, która przebiła się przez mit nietolerancji.
 • Liczba jeden reprezentuje wyjątkowość.
 • Dwa przedstawia różnicę i rozmnażanie.
 • Trzy kierunek.
 • Magiczne kwadraty mają swój algebraiczny wzór.
 • Klasy abstrakcji.
 • Kongruencje.
 • Kalkulator zegarowy, niezmiernie użyteczne urządzenie.
 • Liczby urojone! [Kartezjusz nazywał je fałszywymi] – podstawowe narzędzie współczesnej fizyki[3].
 • Pierwszym, który je oswoił był Gaus, ale wymyślił je Rafał Bombelii[4].
 • Analiza – hybryda istnienia i nieistnienia. [Leibniz] Zapowiedź świata idealnego.
 • Postać kanoniczna.
 • Reprezentacja graficzna liczb zespolonych ma długą historię.
 • Jedynka ma cztery strony przednią i tylną oraz dwie boczne?.
 • Odkrycia naukowe, zwłaszcza te z matematyki, zależą od zbadanych terytoriów zdobytej wcześniej wiedzy.
 • Odkrywca, przewodnik górski.
 • Wśród liczb ważne jest nie stracić kierunku.
 • Ale w drodze pod górkę sytuacja zawsze się komplikuje.
 • Teoria liczb Legendre’a.
 • Teoria funkcji zmiennej zespolonej. [Riemann]
 • Dzeta – przedłużenie funkcji analitycznej Eulera.
 • wzór na liczbę liczb pierwszych, mniejszych od x
 • Szum ma wiele możliwych przyczyn, niedoskonałość sprzętu, odgłosy tła.
 • Rozkład liczb nie jest dziełem przypadku.
 • Miejsca zerowe nie trywialne.
 • Pas krytyczny.
 • Prosta krytyczna.
 • Praca matematyka dzieli się na trzy etapy.
 • Drobiazgowa analiza pozwalająca dostrzec problem.
 • Znalezienie różnych możliwych podejść.
 • Akceptacja koniecznego radykalnego przemyślenia całej swojej wiedzy.
 • Odejście od problemu, opuszczenie, odpoczynek.
 • Nieświadomy okres, nieścisłości intelektualnego podejścia.
 • Zdolności twórcze pracują według swoich reguł.
 • Przychodzi natchnienie!
 • Cztery liczby są potrzebne do opisania liczb hiperzespolonych.
 • Nagłe włączenie światła w ciemnym pokoju.
 • Praca w pełni świadoma, proces porządkowania, wyniki układają się w logiczną całość.
 • Hotel [dla wszystkich] Hilberta: paradoksy mieszkańców.
 • Matematyczne piękno.
 • Działanie podświadomości jest kluczowe.
 • Sen, stan w którym nie ma ograniczeń.
 • Magazynujemy wiedzę, ale jest wiele sposobów ich katalogowania!
 • Zapisuj dowody zgodnie z przyjętymi konwencjami?
 • Całki eliptyczne.
 • Szeregi hipergeometryczne.
 • Szeregi rozbieżne nikomu jeszcze nie ujawnione!
 • 1729 – liczby taksówkowe = 13+123=93+103
 • Nie poszedłem ścieżką kursów uniwersyteckich, ale poszedłem swoją drogą. [Ramanujan]
 • Formalizm – niszczy głos natchnienia [!??]
 • W pewnym sensie porażka jest piękniejsza niż każde z jego zwycięstw.
 • Badanie liczb pierwszych – generuje nowe metody w obliczeniach komputerowych.
 • Badanie liczb pierwszych – w przyrodoznawstwie – biologii, zoologii
 • Badanie liczb pierwszych to KRYPTOGRAFIA – szyfrujemy dane [karty bankowe, ceny w sklepach,, telefony, poczty elektroniczne w komputerach osobistych.
 • Funkcje jednokierunkowe. Odwrócenie operacji jest raczej niemożliwe.
 • Komputery już liczą z mocą poza zasięgiem naszego umysłu.
 • Powstały maszyny, z możliwością symulacji dedukcji.
 • Rozwój informatyki, następuje w tempie wykładniczym.
 • Algorytm wielomianowy: deterministyczny, probabilistyczny.
 • Czas: liniowy, paraboliczny, wielomianowy, wykładniczy, logarytmiczny…
 • Istnieje algorytm, który znajduje zawsze dobrze skonstruowane rozwiązanie!!!
 • Algorytm – przepis kucharski.
 • Autor poprawnie rozwiązanego zadania dostanie milion dolarów!

Siedem problemów milenijnych!

 • 1. Hipoteza Riemana
 • 2. Teoria Yanga-Milesa
 • 3. Równanie Naviera-Stokesa
 • 4. Hipoteza Bircha i Swinertona-Dyera
 • 5. Hipoteza Hodge’a.
 • 6. Hipoteza Poincarego.
 • 7. P kontra NP.
 • Ten kto to rozwiąże, [nawet przynajmniej jedną] znajdzie się natychmiast na pierwszych stronach gazet.
 • Faktoryzacja przez próbowanie.
 • Liczby pseudopierwsze.
 • Liczby Carmichaela – bezwzględnie pseudopierwsze.
 • Liczba Kaczora Donalda 100111001 – palindrom.
 • Praktyczne metody obliczeniowe.
 • Gauss – przeprowadzenie porządnych dowodów powinno być nadrzędnym celem.
 • Liczby pierwsze – ciągle odpierają ataki matematyków, ich historia jest historią porażek.

[1] Żeglarze przywozili rękopisy do Muzejonu. Kopiści je zapisywali.

[2] Wszystko co da się poznać, ma źródło w liczbie – Filolaos z Krotony, 480 p.n.C.

[3] Wielkość oporu elektrycznego, czy strumienia magnetycznego.

[4] W złotym wieku.