WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Marzec 2021

  • Trenerze mów tylko wtedy, gdy masz pewność, że twoje słowa trafią tam, gdzie trzeba.
  • Gdy dzieci grają w szachy milczę. Jest to piękne milczenie!
  • Odzywaj się tylko wtedy, gdy masz coś mądrego do powiedzenia.
  • Każdą czynność w szachach wykonuj z niesamowitą precyzją.
  • Trenerze bądź człowiekiem, do którego uśmiecha się świat.
  • Poddający się nigdy nie wygrywa, wygrywający nigdy się nie poddaje!
  • Jeśli chodzi o moje stanowisko w sprawie pensji trenerów szachowych, wszyscy mamy wyrąbane jak kornik na puszczę Białowieską.
  • Trenerze rozpalaj światło w swojej rzeczywistości, to jest bezcenne.
  • Tylko idee żyją wiecznie [Platon].
  • Szachy dają spokój tylko nielicznym!