WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Ludzie kochający myśleć – to szachiści. Pardubice 2023.

Świętość – prawdziwa mądrość życiowa! Puklerz niezwyciężony.

SPRAWIEDLIWOŚĆ NIE PODLEGA ŚMIERCI.

MIŁOŚĆ TO PRZESTRZEGANIE PRAW MĄDROŚCI.

BÓG ŚMIERCI NIE UCZYNIŁ! Stworzył wszystko, po to, aby było!

 • Ci co, świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia.
 • Umiłuj sprawiedliwość – właściwie myśl o PANU!
 • Daje się On tym znaleźć, co Go nie wystawiają na próbę!
 • Objawia się tylko tym, którym nie brak wiary!
 • Usta kłamliwe zabijają duszę. Strzeżcie się próżnego szemrania.
 • Mądrość sprawczyni wszystkiego! Obraz dobroci Boga.
 • Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną!
 • Mądrość – świat stworzyła z bezładnej materii.
 • Mądrość wszystko urządziła według: liczby, miary i wagi.
 • Mądrość  miłośniczka życia.
 • Mądrość jest duchem miłującym ludzi!
 • Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca!
 • Mądrości początkiem pragnienie nauki.
 • Mądrość skarb najcenniejszy, nieprzebrany, złoto wobec niej to garść piachu, srebro przy niej ma wartość błota.
 • Mądrość jedna jest, pozostając sobą wszystko odnawia.
 • Mądrość od pokoleń wstępuje w dusze święte.
 • Mądrość wzbudza proroków.
 • Mądrość umiłowałem ją nad zdrowie i piękność.
 • Mądrość wolę bardziej niż światło.
 • Mądrość tchnienie mocy Bożej.
 • Mądrość wyzwalała Izrael z ziemi egipskiej.
 • Mądrość otwiera języki niemych, i głośnymi czyni języki niewprawnych.
 • Mądrość nie zna snu blask od niej bijący.
 • Mądrość sprawia, że rozwaga jest twórcza.
 • Mądrość uczy umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa.
 • Mądrość zna zawiłości słów i rozwiązuje zagadki
 • Mądrość przez nią zdobywa się nieśmiertelność, zostawię wieczną pamięć potomnym.
 • Mądrość  jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu.
 • Mądrość dzięki niej znajdę chwałę u ludu.
 • Mądrość  z nią przyjdą wszystkie dobra i niezliczone bogactwa.
 • Mądrość nie ma nic z drogą zżerającej zazdrości.
 • Mądrość doradczyni w dobrym i pociecha w smutku i utrapieniach.
 • Mądrość wypływ mocy Wszechmocnego.
 • Mądrość odblask wiecznej światłości.
 • Mądrość zwierciadło działania Boga.
 • Mądrość sławi swoje szlachetne pochodzenie, gdyż obcuje z Bogiem i miłuje ją władca Wszechrzeczy, bo jest wtajemniczona w wiedzę Boga, w jego dziełach dokonuje wyboru.
 • Mądrość porównana ze światłością otrzyma pierwszeństwo, po tamtej pozostanie noc, a mądrości zło nie przemoże.
 • Mądry to zbawienie świata!
 • Stałem się miłośnikiem piękna mądrości.
 • Czcijcie mądrość byście królowali na wieki.
 • Słuchaj słów mądrości a odniesiesz korzyść.
 • Przy mądrości w swoim domku odpocznę.
 • Kto mądrością gardzi ten nieszczęsny!
 • Kto mądrości szuka łatwo ją znajdzie, o niej rozmyślać to szczyt roztropności!
 • Kto z powodu mądrości nie śpi, pozbędzie się wnet trosk.
 • Z mądrością będą przyjemne moje dzieła.
 • Nie ma dla ludzi nic lepszego w życiu niż mądrość.
 • Bóg miłuje tylko tego, kto przebywa z mądrością.
 • Współżycie z mądrością nie przynosi udręki ale wesele i radość.
 • Poszanowanie praw to rękojma nieśmiertelności.
 • Rozumny to szczęście narodu.
 • Staranie o naukę to miłość.
 • Myśl – to iskierka z uderzeń naszego serca!
 • Oby Bóg dał mi słowo odpowiednie do myśli.
 • Boże, daj mi myślenie godne tego co mi dano.
 • Korzystaj z tego, co dobre skwapliwie używaj świata w młodości.
 • Bo to co słabe, gani się jako nieprzydatne?
 • Sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim.
 • Sprawiedliwy stanie z wielką śmiałością przed tymi, co go uciskali.
 • Sprawiedliwi żyją na wieki.
 • Okryję się sprawiedliwością i sądem nie obłudnym.
 • Grzech przesłania prawdziwe wartości.
 • Grzech zamyka drogę do mądrości.
 • Istnieje nagroda za prawość.
 • Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka.
 • Po skarceniu dostąpią dóbr wielkich.
 • W dzień nawiedzenia zajaśnieją i rozbłysną się jak iskry po ściernisku!
 • Zwyciężaj w zawodach o nieskazitelną nagrodę.  
 • Sprawiedliwy choćby umarł, znajdzie odpoczynek.
 • Miarą starości życie nieskalane.
 • Spodobał się Bogu! Został przeniesiony, aby złość nie odmieniła jego myśli, aby ułuda nie zmieniła jego duszy, aby urok marności nie przesłonił dobra, namiętności burzą prawy umysł. 
 • Nad świętymi jego opatrzność!
 • Z bojaźnią przyjdą zdać sprawę z win swoich, a oskarżą ich własne nieprawości.
 • Polecą z chmur pełne pociski błyskawic, pomkną do celu jak z dobrze napiętego łuku, gniewne grady zostaną wyrzucone jak z procy! Wzburzą się przeciwko nim wody i rzeki nieubłagane ich zatopią! Wichura ich zmiecie.
 • Poznałem co zakryte i co jawne.
 • Duch: rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, wyraźny, niecierpiętliwy, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, trwały, niezawodny, beztroski, czysty, wszechmocny, najsubtelniejszy!
 • Człowiek wielkiej wiedzy zna przeszłość i wnioskuje o przyszłości!
 • Bystrym znajdą mnie w sądzie, wzbudzę podziw u możnych.
 • Gdy przemówię będą uważnie słuchać.
 • Modlitwa o mądrość!
 • Panie – stworzyłeś człowieka, aby panował nad stworzeniami, by władał światem świętości, by w sprawiedliwości i prawości serca sądy sprawował.
 • Boże wiem co jest miłe twoim oczom, i co słuszne według twoich przykazań.
 • Panie wyślij mądrość, aby pracowała ze mną! Będzie mi przewodzić w mych czynach i ustrzeże mnie dzięki swej chwale.
 • Śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł.
 • Z trudem znajdujemy, to co mamy pod ręką, a któż dopiero wyśledzi to, co jest na niebie?
 • Niech się spełnią wszystkie twojego serca życzenia!
 • Zatopioną z jego winy ziemię [Kain i Abel] mądrość ocaliła sterując na drewnie Sprawiedliwym.
 • Pomieszanie narodów – za przewrotną mowę!
 • Świadectwo ich przewrotności dymiące pustkowie.
 • Rośliny owocujące o niezwykłej porze!
 • Słup soli, symbol duszy co nie dowierzała!
 • Sprawiedliwy – pokazuje proste drogi, dał znajomość rzeczy świętych!
 • W mozołach mu poszczęściła i pomnożyła owoc jego trudów.
 • Rozstrzygnęła na jego korzyść ciężkie zmaganie, by wiedział, że pobożność jest możniejsza niż wszystko!
 • Dowiodła, że kłamią jego oszczercy, i dała mu sławę na wieki!
 • Przez co kto grzeszy, przez to poniesie karę.
 • Jak przychodzą kary, tak i w potrzebie przyjdą dobrodziejstwa!
 • Szerszenie Twoje wojsko!
 • Złość jest wrodzona niektórym i nie zmieni się ich usposobienie na wieki?
 • Skazać kogoś, kto nie zasłużył na karę niegodne jest Twojej potęgi.
 • Nierozumność: kult nierozumnych zwierząt, kult nierozumnych sił przyrody, gwiazd, planet, bożków ręcznie ludzką ręką zrobionych, nieszczęśni w rzeczach martwych zadufani,…
 • Głupi z natury są ludzie, którzy nie poznali BOGA.
 • Z dóbr widzialnych poznajemy tego, który JEST.
 • BÓG twórca piękności.
 • Z wielkości i piękna tego co jest, przez podobieństwo poznajemy STWÓRCĘ.
 • Baw się pracą dla odpoczynku!
 • Obraz zawsze potrzebuje pomocy.
 • Modlę się w sprawie mego mienia! – ale do BOGA żywego.
 • Twórczo wymyślam chęć zysków.
 • Opatrzność kieruje, gdy niedoświadczony wszedł na okręt.
 • Gdy ginęli wyniośli olbrzymi, nadzieja świata schroniła się w arce!
 • Jednakowo nienawistni są Bogu: bezbożnik i jego bezbożność.
 • Na rozkaz władców czczono posągi?
 • Ludzie nadają martwym kamieniom nieprzekazywalne imię!
 • Nie zachowują czystości ni życia, ni małżeństw.
 • Wszędzie się wkradły: ucisk dobrych, niepamięć dobrodziejstwa!
 • Kara przychodzi zawsze po przestępstwie.
 • W złych rzeczach się kochają, takich nadziei też są warci.
 • Z gliny ulepił talerz i kibel, garncarz więc decyduje o ich szlachetnym użytku!
 • Wezwany do spłacenia długu duszy!
 • Nie miej serca jak popiół!
 • Ze wszystkiego trzeba ciągnąć zyski [???]
 • Żaden człowiek nie jest wstanie ulepić bożka do siebie podobnego, zawsze to będzie martwy obraz.
 • Nie zioła, nie okłady, ale Twoje słowo ich leczyło!
 • Chłosta: niezwykłymi deszczami, gradami, okrutnymi nawałnicami, i niszczycielskim ogniem!
 • Ogień potrafi się wzmagać w wodzie, która podobno wszystko gasi.
 • Świat ujmuje się za sprawiedliwymi.
 • Z nieba zesłał chleb i mannę: zdolne dać rozkosz jedzenia i wszelki smak zaspokoić.
 • Nie urodzaj plonów żywi człowieka, ale słowo Boże.
 • W dziękczynieniu trzeba wyprzedzać Słońce!
 • Dusze nieumiejętne błądzą.
 • Niegodziwcy zostali zniewoleni długą ciemnością.
 • Kryjówka nie zabezpiecza przed strachem!
 • Ogień, który nie daje światła – strach.
 • Ognie samopalne!?
 • Przechwalanie się mądrością. [Nina – Pardubice 2023]
 • Nieprawość sama się potępia i pomnaża trudności.
 • Upadek ducha – obezwładnia, w więzieniu bez krat.
 • Oddawaj się pracy bez przeszkody!
 • Sami dla siebie są ciężarem większym niż ciemność!
 • Można słyszeć głos, a nie widzieć postaci!
 • Niezniszczalne światło PRAWA!
 • W jednej chwili poginęło ich potomstwo i nie starczyło żywych do ich pochowania!
 • Uląkł się niszczyciel samej próby gniewu?
 • Egipcjanie w Morzu Czerwonym dopełnili kary, której brakowało plagom.
 • Widzieli na pustyni narodziny nowych ptaków, gdy żądali pokarmu.
 • Cuda godne podziwu!
 • Ludzie słusznie cierpią za swe własne złości.
 • Żywią ku innym najgorszą nienawiść.
 • Żywioły, gdy się ze sobą inaczej zestroją, odmieniają rodzaj rytmu.
 • Ziemne stworzenia zamieniły się w wodne, wodne na ląd wyszły.
 • Ogień w wodzie wzmagał swoją siłę, a woda zapomniała o swej własności gaszenia!