WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Listopad 2023

  • To trener namaszcza mistrzów.
  • Nie spóźniaj się, to całkowity brak szacunku dla sportu.
  • Cogito staniecie się drużyną!
  • Jeden jest tylko cel drużyny zwaną SPACE TEAMEM – zwyciężać.
  • BOSSu – Sprawiaj, aby zwyciężanie stawało się przyzwyczajeniem.
  • Szachy to miejsce, gdzie myśl i działanie staje się jednością.
  • Jestem skupiony w szachowej grze, tylko nad doskonałością.
  • Szukaj mocnych stron przeciwnika, ta wiedza oznacza różnicę pomiędzy zwycięstwem a porażką.
  • Ty wizualizuj energię, a niech inni czują strach i lęk.
  • Każda droga do zwycięstwa prowadzi tylko przez pokorę!