WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Który skrzywdziłeś człowieka prostego/…/ nie myśl, że jesteś bezpieczny. Poeta pamięta.

Czesław Miłosz – przemówienie w Sztokholmie 10.12.1980 [słynny rok założenia „Solidarności”]. Młodzi [moje dzieci, a na pewno moje wnuki] już mogą wiele z tamtych czasów nie rozumieć, bowiem dla komuny ten Nobel BYŁ zagrożeniem!

  • Jego dzieła ukazywały się w „drugim obiegu”.
  • Stanowię cząstkę literatury polskiej, która jest stosunkowo mało znana i trudna.
  • Zwrócona jest zawsze do historii, zawsze aluzyjna.
  • Wiernie jednak towarzyszy ludziom w trudnych chwilach.
  • Polskie wiersze krążyły: w podziemiach, w obozach koncentracyjnych, namiotach żołnierskich usianych po całym świecie.
  • Reprezentować taką literaturę, to okazywać miłość i pokorę wobec ludzi i ich braterskiego poświęcenia.
  • Gdy dostałem nagrodę Nobla, wydzierałem sobie włosy z głowy, dowiadując się od innych kim jestem, a  byłem poetą hermetycznym.
  • Wszyscy, którzy tu jesteśmy, i mówcy i słuchacze, stanowimy jedynie ogniwa pomiędzy przeszłością i przyszłością.