WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Kolejna fantastyczna sensacja w Warszawie 17 letnia Mistrzyni Świata w bliza!

Fenomenalne zakończenie strarego roku w stolicy. Janek Duda kolejny raz wicemistrzem Świata. Gratulacje. Niech żyje młodość.

Po drugiej stronie lustra.

-symetria w matematyce

Navarro Joaquin, przeł. Hanna Jezierska

Wstęp

 • Niech nikt nie obeznany z geometrią nie przekroczy tych drzwi! – wejście do Akademii Platońskiej [pokłosie pitagorejczyków].
 • „Przerażająca symetria”. [Tygrys, Zebra, Motyl, Mucha, człowiek]
 • Mistyczny tetraktys.
 • Wielościan gwiaździsty.
 • Otaczająca nas symetria zasługuje na to, aby ją zrozumieć.
 • Pojęcie grupy! [narzędzie algebraiczne, rozwiązywanie równań wielomianowych, bez uwzględniania geometrii] – ma element neutralny, ma element odwrotny, definiuje się w jej obrębie działania [dozwolone operacje]!
 • Grupy przemienne nazywa się abelowe.
 • Grupy cykliczne.
 • Grupy Liego – rozmaitość różniczkowa, gładka, bez dziwnych patalogii.
 • Poszukujemy teorii wszystkiego!

Rozdział 1

Symetria – coś bardzo konkretnego, precyzyjnego!

Astronom, inżynier, matematyk? W Szkocji, w pociągu pierwszy widzi czarną owcę za oknem i mówi: tu na wyspie wszystkie owce są czarne! Inżynier, go poprawia: ależ nie, niektóre owce są czarne! A na to matematyk: Istnieje co najmniej jedno pole w Szkocji, na którym jest co najmniej jedna owca, która z co najmniej jednej strony jest czarna! [LOL]

Symetryczny obiekt w geometrii euklidesowej to taki, który pokrywa się z samym sobą w wyniku: translacji, przesunięcia, obrotu, – ruch ten nie wywołuje żadnego odkształcenia tegoż obiektu.

 • Odcinek jest symetryczny, jego grupa składa się z identyczności, i z obrotów.
 • Prosta jest symetryczna, ma nieskończenie wiele symetrii.
 • Radian to kąt oparty na łuku równym promieniowi, na którym jest oparty: 1 rad = 570 i 17’ oraz 45’’, πrad = 1800 [dla wygody – nie trzeba używać ułamków, dla tradycji, dla uzgodnień międzynarodowych, świat liczy w radianach] został wprowadzony w 1713 r. przez Rogera Cotesa – przyjaciel Newtona
 • Jeden wymiar więcej!
 • Odbicie [ z poślizgiem i bez ]
 • Translacja
 • Obrót
 • Drzewa nie pozwalają widzieć lasu!
 • W końcu wysiłek się opłaci!
 • Przejście do abstrakcji pozwala lepiej rozumieć! Wysiłek się opłaca.
 • Punktowe grupy symetrii – grupy Leonarda, symetria obrotowa
 • Symbole symetryczne – czerwony krzyż,
 • Grupy i podgrupy normalne [rozróżnialne] i ilorazowe [rozwiązywalne].
 • n! oznacza iloczyn – wprowadził to pojęcie francuz Christian Kramp, 1808 rok
 • Problem kapeluszy [Jakub Bernoulli] na imprezie.
 • Transpozycja [przestawienie] tylko dwóch elementów w grupie.
 • Grupy symetrii [zbiory] skończone [np. symetria odcinka] i nieskończone [np. grupa symetrii sfery].
 • Grupy proste konstruują inne grupy.
 • Grupy diedralne.
 • Kostka bez symetrii.
 • Symetria spiralna. [James Bond, oko ptaka]
 • Symetria chiralna.    
 • Do raju idzie się dla klimatu. Do piekła dla towarzystwa! [Mark Twain]
 • Równania nieelementarne.
 • Kryptografia.
 • Liczby Liouville.
 • x4-46x2+289=0 Równanie Galois, rozwiąż maturzysto!
 • Teoria grup – jeden z klejnotów matematyki.
 • Kostka Rubika – ułożyć podczas jednego oddechu, stopami, dla niewidzących.
 • Piłki golfowe powinny polecieć i nie zawodzić oczekiwań dotyczących nośności.
 • Sieci.
 • Parkietaże półforemne – jest ich tylko 8.
 • Kwazikryształy – reprezentują nowy stan materii, jeszcze nie opisany.
 • Skrajna prostota nie ma podgrup.
 • Grupa sporadyczna [jest ich 26, np. grupa Mathieu, najmniejszy rząd, tylko 7920=24355*11, i dochodzą do „przyjaznego giganta”, monstrum Roberta Griesa 808017424794512875886459904961710757005754368000000000= 246320597911213317*19*23*29*31*41*47*59*71, większa niż atomy we wszechświecie]– nie odpowiadają żadnemu schematowi, o wymiarze niewyobrażalnym z ich dziwności wynikają interesujące własności.
 • Grupy cykliczne.
 • Grupy alternujące.
 • Grupy Liego.
 • Liczby nadrzeczywiste.
 • Twierdzenie o wolnej woli.
 • Dziwność świata kwantowego.
 • Struktura topologiczna Kleina.
 • Rozmaitość nieorientowalna.
 • Geometrie: [metryczne] Talesa, Platona, Hiparcha, Sneliusa [optyczna] Kartezjusza [analityczna], Newtona [różniczkowa], Riemana [na kuli], Łobaczewskiego [na hiperboli], rzutowa Monge’a, afiniczna, Gaussa, Banacha, Minkowskiego, Lorentza, różnicowa. 
 • Asymetria symetrii.
 • Twierdzenia powinny być: szlachetne, zaskakujące, eleganckie, intrygujące, rygorystyczne, kreatywne, a przede wszystkim zrozumiałe!
 • Symetria błyszczy swoim blaskiem.[w sposób widzialny i niewidzialny]
 • Pojęcia fizyki zajmują tak wysokie wierzchołki myśli naukowej.[wymagają kilku podejść]
 • Wielka jest przewaga uprzedzeń nad rozsądkiem!
 • Każdy symetryczny wzór matematyczny jest równoważny z istnieniem niezmiennej wielkości fizycznej, i na odwrót! [Emmy Noether, stworzyła nowoczesną teorię ideałów.]
 • Symetrię cechowania [połączenie elektromagnetyzmu i grawitacji, istnieje wzór przekształceń]
 • Fermiony – cząstki elementarne, posiadające ułamkowy spin! Pod tą definicją kryją się kwarki, jest ich dwanaście [plus antykwarki]
Kwark górny Up
Kwark dolny Down
Kwark powabny Charm
Kwark dziwny Strange
Kwark szczytowy Top
Kwark spodni Bottom
 • Leptony

– jest ich sześć, mion, taon, [elektron, pozyton, neutrino]

 • W pomiarach są nierozróżnialne.
 • Liczby zespolone panują w fizyce kwantowej.
 • Całki krzywoliniowe.
 • Rachunek macierzowy.
 • Obiekty nazywane komutatorami!  
 • Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Niemożliwe jest zmierzyć jednocześnie położenie i pęd.
 • Atomy są więc bardzo spójne.
 • Feynman – mistrz nauczania.[okradał kasy pancerne i zostawiał bilecik].
 • Dziwność, ładunek, spin!
 • Bozony [W, Z] – cząstki mające spin całkowity!, posiadają słabe oddziaływania 10-11,
 • Są cztery siły rządzące naturą: grawitacji, elektromagnetyczna, słabe i mocne [utrzymuje neutrony i protony razem 105 razy mocniejsze, stukrotność elektromagnetycznego i 1039 odziaływania grawitacyjnego.
 • Teoria wielkiej unifikacji!
 • Supersymetria zakłada, że każda cząstka obdarzona spinem ma cząstkę symetryczną![tzw. partner]
 • Symetria ikozaedralną.
 • Rogi muflona są enancjomorficzne.
 • W chemii chiralność jest królową.
 • Symetria, która nie pozostawia obserwatora obojętnym.[Alhambra, Tadż Mahal].
 • Osiągać wyniki dzięki instynktowi. [o to jest wyzwanie]
 • Formułuj kryteria.
 • Spinor.[?]
 • Algebra homologiczna.
 • Macierz kwadratowa o 453060 wierszach jest obecnie przedmiotem badań.
 • Wszystkie izometrie czasoprzestrzeni relatywistycznych.[np. zachowuje tylko początek].