WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Etap wojewódzi za nami!

Dzisiaj się odbył wojewódzki etap Konkursu o Mikołaju Koperniku!

Co trzeba było wiedzieć?

Ochrzczony był w kościele parafialnym pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Toruniu. Siostra Katarzyna była żoną kupca z Krakowa Bartłomieja Gertnera. W 1491 rozpoczął studia w Krakowie. W Rzymie odbywał praktykę kanoniczną.

Polski król, który przeszedł do historii jako mecenas sztuki to Zygmunt Stary. Kopernik Od 1507 roku odbywał praktykę u biskupa warmińskiego jako lekarz. Komornictwo znajdowało się w Pieniężnie. Swoją pierwszą rozprawę napisał o obliczaniu podatków [dochody i rozchody] stołu kapituły warmińskiej, a stopy procentowe ustala w Polsce Rada Polityki Pieniężnej.

W 1539 roku do Fromborka przybył Jerzy Joachim von Lauchen, i wydał w Wittenberdze NARRATIO PRIMA. W 1616 jego księga „O obrotach sfer niebieskich” została wpisana do indeksu ksiąg zakazanych. Cykl słoneczny to 26000 lat, temperatura na powierzchni Słońca to 5778 K, Olimpus Mons to najwyższa góra w układzie słonecznym położona na Marsie.

Odległość do księżyca 384004 km ile to sekund świetlnych?

Obłok OOrta to zewnętrzna otoczka Układu Słonecznego. Ceres to planeta karłowata. Centrum naszej galaktyki to czarna dziura. Oczywiście należało wymienić dodatkowo wszystkie funkcje jakie sprawował Mikołaj Kopernik, oraz nazwy ośmiu księżyców w Układzie słonecznym.