WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Dwuznaczność słów według Szekspira – czyli słynna KURA w 12 LO.

Na ból złamania godności kobiety – Szekspir – maturzystom z rocznika 2024!

Makbet – William Szekspir, wojna z królestwem Norwegii.

 • Wszystkie ludzkiej natury sprośności do jego podłej zleciały się duszy.
 • Makbet waleczny przyszły witaj królu.{Duncan – król Szkocji]
 • Męstwem powinna być wsparta sprawiedliwość.
 • Strach mniej jest straszny, mniej ma w sobie grozy, w rzeczywistości, niż strach w wyobraźni.
 • Nie ma sztuki, zdolnej na twarzy tajnie myśli czytać.
 • Pochwała jest moim pokarmem.
 • Najdroższa towarzyszko mojej wielkości.
 • Słabość stoi na przeszkodzie; chcesz zajść wysoko, ale chcesz uczciwie.
 • Moich słów potęgą Zdołała wszystkie zażegnać zawady.
 • List twój mnie uniósł za teraźniejszości ciemne granice i w chwili obecnej już czuję przyszłość.
 • Zamek Makbeta w pięknej leży okolicy; łagodny wietrzyk słodkim swoim tchnieniem wdzięcznie przenika zachwycone zmysły króla Duncana.
 • Pamięć wszelka, ta mózgu strażnica, w dym się ulotni.
 • Postanowiłem. Do strasznego czynu przywołam wszystkie duszy mej potęgi. Idźmy pozorem pięknym zwodzić gości, serc kłamstwo ukryć w twarzy kłamliwości!
 • Niebo, myślę, przez oszczędność wszystkie swe lampy zgasiło.
 • Bylem mógł zachować sumienie czyste i wiarę bez skazy.
 • Sztylet myśli, rozpalonego mózgu.
 • Nigdy lotnej nie dościgniem myśli, jeżeli z myślą czyn nie leci razem!
 • Myśl serca czynem uwieńczaj!
 • Myślmy, działajmy!
 • Hekate (mit. gr.) — bogini magii, ciemności i zjaw.
 • Co ich gasi, mnie ognia dodaje.
 • Ożywczy balsam utrapionej myśli.
 • Praca, którą lubimy, leczy każdy kłopot.
 • Przybrać pozory udanego żalu łatwą jest sztuką dla fałszywych ludzi.
 • Wolno tam uciekać, gdzie niepodobna miłosierdzia czekać.
 • Być królem jest niczym, jeśli nie mogę być władcą bezpiecznie.
 • Klęskami znękany i skołatany losów przeciwnością, na losu kartę chętnie stawię życie, aby je polepszyć.
 • Dlaczego samotny za czarnych marzeń towarzystwem gonisz?
 • Co się stało, odstać się nie może.
 • Grzech sił dodaje dzieciom nieprawości.
 • Kto jeść chce tylko, niech ucztuje w domu; w gościnie, potraw zaprawą uprzejmość, a bez niej smaku nie ma nawet towarzystwo.
 • Szaleństwo wszelką wydarło ci męskość.
 • Prawa złagodziły dusze. [?]
 • Rozwaga chłodzi duszę.
 • Jesteśmy jeszcze nazbyt młodzi w czynach.
 • Wielu, kocha was tylko dla własnego celu.
 • Wstawaj, aby złe [w sobie] naprawić.
 • A zbytnia ufność, jak to wszystko wiecie, głównym człowieka wrogiem jest na świecie.
 • Krwią małpy ostudźmy wrzątek, a silnych czarów skończony wątek.
 • Za swoją pracę, każdy odbierze należną płacę.
 • Bądź jak lew dumny, a nie troszcz się wcale, że knują spiski niechętni wasale.
 • Natchnienie mądrości.
 • Żyj jak ptaki, one nie martwią się o wczoraj i jutro!
 • Zdrajca jest to człowiek, który przysięga a kłamie, zdrajca więc jest wart tylko szubienicy.
 • Dowcip (tu daw.) — inteligencja, spryt.
 • To kłamcy i krzywoprzysięzcy nie mają rozumu.
 • Zapominam, że na ziemi żyję, gdzie zły uczynek często chwałę daje.
 • Dobry człowiek jest czasem głupstwem niebezpiecznym.
 • Mądrość doradza, aby poświęcić słabe i niewinne jagnię, żeby przebłagać bóstwo zagniewane.
 • Wszelka ludzka podłość znamiona cnoty nosi na czole.
 • Jasny jest anioł, chociaż najjaśniejszy upadł — nawiązanie do mitu o nieposłuszeństwie i upadku anioła Lucyfera (niosącego światło, z łac. lux, lucis: światło; ferre: nieść).
 • We wszystkich pułkach straszliwego piekła, nie znajdziesz diabła, który by Makbeta w złem mógł prześcignąć.
 • By ich klejnoty, ziemie, domy zabrać. Skarb powiększony będzie jak przyprawa Głód zwiększająca; w sidła nieprawości będę uczciwych, wiernych panów chwytał, aby z ich śmiercią majątki ich grabić.
 • Chciwość i zazdrość korzenie swe głębiej zapuszcza.
 • Cnoty królewskie: szczerość, wytrwałość, dobroć, sprawiedliwość, męstwo, pobożność, cierpliwość, pokora, i miłosierdzie, wszystkie mi są obce.
 • A rozpacz sztuki bezsilnej lekarzy złoty na szyi zawiesza im medal. Z świętą modlitwą; a jak powiadają, swoim następcom w spadku moc zostawia. Oprócz tej cnoty, ma i dar proroctwa: Błogosławieństwa, jego tron zdobiące, świadczą, że król ten łaski bożej pełen.
 • O Boże, usuń te zawady, które nas dzisiaj obcymi zrobiły!
 • O biedna kraina! Ona nie matką, lecz grobem jest naszym; Tam się uśmiecha tylko, kto nic nie wie.
 • Żywot uczciwych prędzej tam marnieje, niż kwiat przypięty do ich kapelusza zwiędnie.
 • Niechaj myśl zemsty pociechą ci będzie: śmiertelną boleść zemstą wyleczymy.
 • Makbet już dojrzał, ażeby go strząsnąć; przygotowało niebo swe narzędzia. Idźmy, gdzie z zemstą pociecha zawita.
 • Śmiało, Makbecie, bo cię nie zwycięży człowiek, którego rodziła kobieta.
 • Starości powinno towarzyszyć: honor, miłość, przyjaciół drużyna.
 • Chora myśli nie umie wyzdrowieć.
 • W Bogu mam nadzieję, że bezpieczne domy nasze będą.
 • Las Birnamski się przybliżył.
 • I dwuznaczników diabła się domyślać.
 • Gdzie mąż, którego nie rodzi kobieta?
 • Kernowie — lekkozbrojna najemna piechota irlandzka.
 • Niechaj nikt piekła szalbierstwom nie wierzy, co nas dwuznaczną mową oszukuje.