WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Dogoniła mnie przewaga uprzedzeń nad rozsądkiem.

Wyznawcy liczb – twierdzenie Pitagorasa

Claudi Alsina, przeł. Józef Piórek

Wstęp

 • Geometria ma dwa cenne skarby: podział odcinka i tw. Pitagorasa [Kepler]
 • Podobieństwa są głębsze niż różnice.
 • Proste pytania Po co? Gdzie się wykorzystuje?
 • Budzą one żywą nienawiść ? [twierdzenia matematyczne]albo niekłamaną namiętność
 • Źródła, Babilończycy, Egipcjanie, Klasyczna epoka Greków.
 • Pitagoras – druga – supergwiazda w dziejach matematyki.
 • Dzieje ludzkiego poznania i poznawania.

Rozdział 1 Narodziny szkolnej matematyki

 • Podstawowy element filozofii – logika.
 • Rozumowanie stosuj w sposób zasadniczy.
 • Matematyka – sposób objaśniania świata, narzędzie pomocne w rozumieniu przyrody, droga do doskonałości!
 • Rówieśnicy Pitagorasa, Budda, Konfucjusz, Lao-tsy.
 • Racjonalne myślenie, połączone z religią – oryginalny sposób życia, potężna siła kształtowania cywilizacji.
 • Nauka przez podróże. Egipt, Babilonia, Indie. Przyswoił sobie całą wiedzę matematyczną i astronomiczną.
 • Wyspa Samos, w wieku 40 lat założył Hemykylion, i przekazał całe dziedzictwo podróży własnej kulturze.
 • Plimpton 322
 • Giza najbardziej podziwiana budowla w Egipcie.
 • Ukryte związki liczby π, złotego podziału do koniunkcji planet i gwiazd.
 • Papirus Rhinda – najstarszy w świecie podręcznik matematyki. [szkocki egiptolog, 1857], został napisany ok. 1650 r. p. n. e, przepisał go skryba Ahmes, z podręcznika z 1800 r. p. n. e. Papirus zawiera streszczenie wiedzy, jaką miał członek wykształconej elity
 • Dokładne obliczenia służą zdobyciu większej wiedzy o wszystkich istnieniach, czy mrocznych sekretach i tajemnicach.
 • Papirus moskiewski 1890 r. p. n. e, 5m długości i 8 cm szerokości, mieści 25 zadań matematycznych, najstarszy wzór na objętość ostrosłupa ściętego.
 • Papirus berliński – czasy średniego Państwa: suma pól dwóch kwadratów wynosi 100 m2. Wyznacz boki jeśli jeden stanowi 0,75 drugiego.
 • W VI w p.n.e Mezopotamia i Egipt straciły pozycję głównego ośrodka myśli świata zachodniego.
 • Dla Babilończyków matematyka była narzędziem do rozwiązywania praktycznych zadań.
 • Dla Greków odkrywaniem ogólnych praw.
 • „mathema” – każda postać wiedzy, to czego się uczymy,
 •  Ten, który ulepsza życie ludzi.
 • Pitagorejczycy, byli czymś więcej niż szkołą myśli.
 • Pitagorasowi przypisywano magiczną moc.
 • Złote wersy – lista zasad i tradycji rządzących życiem, zasady moralne przyjęte z myślą o organizowaniu życia, kładą nacisk na pomyślność i dobrobyt jej członków, oraz zachęcają do dociekań naukowych, mają postać aforyzmów, rano deklaracja swoich zamiarów, wieczorem przedmiot medytacji! Źródło inspiracji.
Niech twe słowa będą życzliwe, a praca użyteczna.
Ucz się wszystkiego, co ci ułatwi Ci życie i nie zaniedbuj zdrowia cielesnego.
Twym przyjacielem niech będzie najświetniejszy w cnotach.
Nie czyń tego, na czym się nie znasz, i czego nie pojmujesz.
Zawsze próbuj znaleźć własną miarę.
Rób to, co nie przysparza bólu.
Czcij bohaterów pełnych jasności i dobra.
Wagi nie przechylaj.
Utartą drogą nie chodź.
Nie gryź się zmartwieniami.
Liczba rządzi formami i ideami.
 • Idee są bożymi zamysłami wobec materii i od niej niezależnymi.
 • Dusza „ruchoma liczba”.
 • Dusza jest nieśmiertelna, ulega tylko nieskończonego cyklu transformacji [reinkarnacji].
 • Studiowanie matematyki to droga do doskonałości.
 • Własność zachodzi dla dowolnego trójkąta prostokątnego.
 • Pitagoras odkrył zależność długości struny od wysokości dźwięku. Było to pierwsze zjawisko przyrodnicze opisane za pomocą dokładnego wyrażenia ilościowego. Świat został zamieniony w liczby!
 • Oktawy, kwinty, kwarty, dawały przyjemne dla ucha (zgodne) akordy (asonanse).
 • Kosmos [grec. porządek]– cały wszechświat.
 • Zasady matematyczne są zasadami wszechrzeczy.
 • Liczba – „ograniczona wielkość”, „połączenie jedności”.
 • Jeden, monada – służy do tworzenia liczb.
 • Liczby figuralne.
 • Liczby parzyście parzyste, te których połowa jest parzysta
 • Liczby nieparzyście parzyste, te których połowa jest nieparzysta
 • Liczby parzyście nieparzyste, te które podzielone przez liczbę nieparzystą dają iloraz parzysty
 • Liczby nieparzyście nieparzyste, te które mają wyłącznie nieparzyste dzielniki
 • Liczby liniowe [nie ma dzielników], płaskie [pola, iloczyn dwóch boków], bryłowe [iloczyn trzech liczb, tworzących krawędzie, objętość], kwadratowe [32], sześcienne [33],
 • Liczby doskonałe [6 = 1+2+3, suma mniejszych dzielników, 28, 496, 8128], deficytowe [mniejsza od sumy swoich dzielników], nadmiarowe [większa od sumy swoich dzielników],
 • Zaprzyjaźnione: każda jest sumą swoich dzielników [220, 284]   
 • 7 – liczba kojarzona ze zdrowiem i światłem. Siedem planet i siedem dni tygodnia.
 • 8 – najmniejsza liczba sześcienna, symbol przyjaźni, obfitości i refleksji.
 • 10 – tetraktys, symbol Bogów
 • Obsesja działa na szkodę.
 • Początek nieśmiertelności Pitagorasa.
 • Księga przyrody jest napisana w języku matematyki.
 • Myśl – matematyczne równanie odzwierciedla rzeczywistość zjawiska.
 • Człowiek wymyślił liczby, aby pracował umysł.
 • Symbol pierwiastka wprowadził Christoff Rudolff w 1525 roku.[od litery r]
 • W Chinach twierdzenie Pitagorasa jest znane jako Kon Ku.
 • Przesuwanie mebli, czas w klepsydrze.
 • Geometria daje wiedzę, co istnieje wiecznie!
 • Liczba plastyczna.
 • Czas jest duszą tego świata.
 • Do osiągnięcia celu jest potrzebna nieograniczona wyobraźnia, aby dostrzegać obiekty, leżące poza granicami czasu i przestrzeni.
 • Dla entuzjastów biblijnych ile wynosi pole trójkąta o bokach 693, 1924, 2045 [cm].
 • Przez szóstą część swego życia Diofantos był dzieckiem, dwunastą część był młodzieńcem. Przez następną siódmą część był nieżonatym. W pięć lat po pojęciu małżonki, urodził mu się syn, który dożył dwakroć mniejszego życia niż ojciec. W cztery lata po śmierci syna zasnął snem wiecznym. Ile lat żył Diofantos?
 • Świat można zrozumieć za pomocą liczb.
 • Powiązanie matematyki i filozofii nigdy nie pójdzie w zapomnienie.