WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Dobry trener rozwija w zawodniku pasję – do samokształcenia!

Dopóki algebra was nie rozdzieli. Czyli zapraszam do galerii zdjęć, coraz więcej o naszym patronie, tuż przed kolejnym memoriałem.

Teoria grup i jej zastosowania.

GRUPA [Evariste Galois] – to zbiór z działaniem, [formalna definicja struktury[1]] które zgodnie z pewnymi warunkami każdej parze elementów przypisuje trzeci. Grupy mierzą symetrie, jak liczby ilości. Działanie posiada element neutralny[2], , [struktura nazywa się monoidem, Burobaki] posiada działania łączne, (ab)c=a(bc),  posiada element odwrotny , komutacja . W grupie istnieje własność skracania.

Javier Fresan, przeł. Wiktor Bartol

Wstęp.

 • Poznali się na wygnaniu, pozostawieni sam na sam ze swoją inteligencją.
 • Matematyka jest tylko opowieścią o grupach [Henri Poincare, 1881].
 • Nawet kryształy kwarcu i atomy wodoru rządzą się prawami teorii grup. To samo dotyczy harmonii muzyki, czy ochrony danych osobowych, np. w transakcjach bankowych.
 • Koledzy ze studiów, z którymi zmarli kontynuowali naukę z zaświatów.
 • Struktura dialogu to maska fikcji. [w polityce]
 • Fascynująca odrodzeniowo akademia.

Rozdział 1

 • Chwile wyjątkowe – stan promienistej egzaltacji.
 • Czyste serce.
 • Tendencja do przesady, oznacza zawsze gotowość do skoku ze spadochronem.
 • Kobieta pogodna.
 • Na pocieszenie jest książka z algebry, czysta czułość.
 • Rozumieć lepiej sprawy, niż reszta towarzyszy podróży.
 • Ominięcie standardowego  systemu nauczania miało wyłącznie pozytywne konsekwencje. {Weil]
 • Dobry nauczyciel, da uczniowi trwały bodziec do dalszej nauki na własny rachunek.
 • Nauczyciele nie uczcie niczego, czego uczeń nauczył się sam. [Einstein]
 • Nauczycielu rozbudzaj wyobraźnię i precyzję myślenia uczniów.
 • Na matematyce zabroniona jest nieznajomość definicji.
 • Punkty wymierne na krzywych eliptycznych.
 • Łącz klarowne wyrafinowanie logiki, gramatyki i metafizyki z pełnym zmysłowości mistycyzmem.
 • Uniwersytecki świat nigdy nie jest pozbawiony intryg.
 • Trudno jest zmieniać zastaną rzeczywistość, nawet licząc na wsparcie nowych pokoleń.
 • Europejski pejzaż intelektualny.
 • Budzą nienawiść z powodu nierównej relacji między liczebnością a ich znaczeniem.
 • „Bardzo dużo Pan pracuje, jeśli będzie tak dalej, stanie się Pan sławny”.
 • Ze świeżym umysłem wracaj do zadania.
 • Orły otwierają drogi nawigacji pośród wysp matematycznego archipelagu, ich standardem jest metafora i analogia. Z kolei wróble znajdują piękno w przykładzie! Z wróbla przekształć się w orła.
 • Dąż do wiedzy większej niż laicy! [Hadamard]
 • Tylko czytając, odnajdujemy nowe perspektywy.
 • Pewien niepokój pedagogiczny.
 • Burobaki, nazwisko mało znanego generała Napoleońskiego, który w wojnie krymskiej przegrał z Prusakami.
 • Encyklopedyczny zamiar unifikacji całej matematyki.
 • Dorównuj nadzwyczajnemu postępowi swoich czasów.
 • Tylko poparte refleksją badania pozwalają wydobyć na światło dzienne ukryte własności.
 • Ostateczne składniki matematyki.
 • Nauka znormalizowana[?]
 • Znajduj własną metodę pracy.
 • Przyjemne miejsce, aby matematykę wyciągnąć na zewnątrz.
 • Decyzje mają zapadać jednogłośnie[?]
 • Język zapewnia doskonałą ścisłość.
 • W historii matematyki liczą się tylko geniusze! Do ich poznania prowadzi bezpośredni kontakt z ich pracami. Skup się na lekturze klasyków.
 • Matematyka to jedno z wielu luster, w których odbija się prawda.
 • Istnieją matematycy, którzy zawsze będą zapamiętani przez swoje odkrycia.
 • Nowe podejście do matematyki.

Rozdział 2

 • Matematykę można odkryć w sobie samym, choć nikt nas jej nie uczył.
 • Metafizyka – ciąg niejasnych analogii.
 • Otwórz się na świat.
 • Daleko od moich pasji.
 • Dążenie do prawdy ponad wszystko.
 • Nic nie sprzyja abstrakcyjnej nauce tak, jak pobyt w więzieniu.
 • Nie wszyscy mamy to szczęście, aby pracować bez zakłóceń.
 • Nie wierzę w imperatyw kategoryczny.
 • Ja swoją drogę odkryłem w matematyce.
 • Zręczny negocjator!
 • Krytyczna niezależność wobec władzy.
 • Traktowany z najwyższymi honorami.
 • Matematyk w zwarciu ze stuleciem, Schwarz
 • To On był stuleciem!
 • Bez reguł nie ma społeczeństwa.
 • Zakaz zakazywania.
 • Czysta spekulacja myślowa.
 • Przeraża mnie myśl o powtarzaniu tych samych lekcji od nowa.
 • Moda – uczenie się za granicą.
 • Prawdziwy potwór do zdawania egzaminów.
 • Neolityczna inteligencja.
 • Szukam nowych pól.
 • Ja byłem samoukiem.
 • Doktorat, bez obrońcy!
 • Obserwacja uczestnicząca.
 • Bohater z blaskami i cieniami.
 • Myśl musi być wystarczająco dojrzała.
 • Modyfikują reguły małżeństwa.
 • Życie wśród Indian nie poprowadzi cię do zrozumienia całkowicie ich kultury.
 • Malinowski, człowiek o nadzwyczajnej wrażliwości.
 • Robienie notatek przynosi ulgę!
 • Szkoła uczuć, Flaubert.
 • Szukam stron doskonałych.
 • Płodzenie jest przyjemnością, lecz poród jest bólem.
 • Odczytywanie oczami krajobrazu jest jak najlepsza literatura!
 • Smutek tropików, Levi-Straus.
 • Proces twórczości to długa kawalkada przez wiatr i noc.
 • Tylko dziecko widzi króla elfów.
 • Tętent konia słabnie.
 • Problemy czasami stawiają opór, nawet geniuszowi.
 • Badam wymierne rozwiązania y2 = x3+ax+b
 • Ugrzęźniemy w szczegółach.
 • Nie pozostawaj w połowie drogi.
 • Arytmetyka krzywych algebraicznych.
 • Talent do wymyślania tytułów.
 • Tłumaczenie z obcych czasami burzy sens słów.
 • Fundamentalna dla mnie jest dwuznaczność.
 • Nauka konkretu!
 • Świat widziany z bliska nie utrzymuje walorów piękna, ale z oddali imponuje!
 • Imponować – oznaczało oszukać zmysły.
 • Kraje tropikalne, doskonała antyteza cywilizowanego świata.
 • Rząd pokazuje cudowność cywilizacji.
 • Wypowiadać się poprzez sztukę pióra!
 • Rośnie nam społeczeństwo minimalne.
 • Topologia – bada bogactwo obiektów.
 • Znajduj minimalne struktury.
 • Nowojorskie wygnanie.
 • Przyjemność jest maską pamięci.
 • Shannon – ojciec teorii informacji.
 • Program pomocy dla europejskich myślicieli!
 • Nie jestem strukturalistą.
 • Poznanie pracy geniusza to podróż w jedną stronę.
 • Grecka pasja konwersacji przy bankiecie.
 • Posiadaj dar wzbudzania pasji!
 • Różnice między kodem lingwistycznym i genetycznym.

Rozdział 3

 • Interesuje mnie ruch, który nie zmienia położenia.
 • Niezmiennik przekształcenia.
 • Przekształcenie – mamy ślad ruchu, który możemy interpretować.
 • Fundamentalna własność – przekształcenia możemy składać.
 • Dzieciństwo – raj pewności.
 • Identyczność.
 • Rząd przekształcenia – liczba kolejnych zastosowań.
 • Kwadrat łaciński – każdy symbol, pojawia się tylko raz, w wierszu i kolumnie
1 2 3
2 3 1
3 1 1
 • Sytuacja, która podlega uogólnieniu.
 • Najpiękniejsze strony w historii ludzkości.
 • Tabela odpowiedniości.

Rozdział 4

 • Wygodnie dobrany zapis.
 • Matematyk jest rzeźbiarzem w materii twardej i opornej.
 • Ręka musi być posłuszna intelektowi.

Rozdział 5

 • Równania diofantyczne.
 • Główny cel matematyki – użyteczność w wyjaśnianiu zjawisk przyrodniczych.[Fourier]
 • Główny cel matematyki – godność ludzkiego ducha.[Jacobi]
 • Punkt umieszczony poza płótnem.
 • Drobna subtelność.
 • Grupa abelowa ma skończony zbiór generatorów.
 • Ranga krzywej eliptycznej.

Rozdział 6

 • Algebra – pałac szlachetnych kryształów.
 • Muzyka – tajemnicza forma czasów.
 • Matematyka najbardziej abstrakcyjna z nauk, muzyka najbardziej abstrakcyjna ze sztuk.
 • Stosunki (n+1, n) są najbardziej przyjemne dla ucha.
 • Piękno muzyki to dobrze wyważone proporcje.
 • Piękno jest prawdą.
 • Każda rozmowa o harmonii zawsze kończy się na fizyce.
 • Nuta la-439[Hz] – liczba pierwsza.
 • Kluczowa sprawa w muzyce to zrozumienie relacji między częstotliwościami.
 • Wyzwanie duchów przodków.
 • Muzyka uspokaja moje smutki w dżungli miejskiej.
 • Teoria grup jest interesującym narzędziem do badania harmonii w muzyce.
 • Okrąg dodekafoniczny.
 • Wszystkie nuty w melodii [okręgu dodekafonicznym] mają te same znaczenie.
 • Muzyki będziemy słuchać dopóki algebra nas nie rozdzieli.

[1] To forma, w której wyrażają się poszczególne składniki, zapewniające stabilność! Chodzi coś abstrakcyjnego. Coś nieruchomego, co już nie możemy przekształcić. Pojęcie struktury wprowadza się po to, aby jednocześnie badać wszystkie obiekty o jednakowych własnościach. Nie istotna jest ich natura, ale relacje między nimi.

[2] W grupie istnieje tylko jeden element neutralny, jednoznacznie określony.