WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Czytaj księgi starożytne!

SUN TZU – sztuka wojny, cd…

 1. Od zrozumienia reguł wojny zależy Twoje przetrwanie na niej.
 2. Wojsko eliminuje zło i ucisk.
 3. Wyliczaj postacie historyczne, które chwyciły za broń.
 4. Zło zaatakowało dobro, zło można tylko osłabić siłą.
 5. Zdolny, lecz bezkrytyczny.
 6. Okres starożytności opierał się na cnocie i nieskazitelnej czystości.
 7. Pozorny zysk – prosta droga do porażki.
 8. Żołnierze: osiągają pewien poziom fizyczny i moralny, aby walczyć po stronie słabości.
 9. Prawość – silny czynnik motywujący – wywiązywanie się ze swoich obowiązków.
 10. Przewaga liczebna, lub siłowa.
 11. Prowokowanie armii.
 12. Prowokowanie strachu.
 13. Niebezpieczne dopełnienie.
 14. Nie atakuj w sytuacji podejrzanej.
 15. Aby ludzie zawsze słuchali rozkazów, bądź szczery.
 16. W podsumowaniu planów bądź niestrudzony.
 17. Nie trać przychylności niebios!
 18. Bądź surowy, wtedy ludzie będą posłuszni.
 19. Kara – sposób przywracania porządku w chaosie.
 20. Metodą kar i nagród ułatwiaj zwycięstwa.
 21. Autorytet jednoczy masy.
 22. Strategiczna cisza, narzędzie.
 23. Fortel pozwala postawić przeciwnika w trudnej sytuacji.
 24. Najważniejsza jest ocena nieprzyjaciela.
 25. Atakuj tam, gdzie przeciwnik się nie broni.
 26. Zachowuj ciszę, podwyższaj fortyfikacje, nie bądź chciwy, nie wpadaj w gniew.
 27. Atakuj, gdy nieprzyjaciel jest nieprzygotowany.
 28. Dzikie gęsi – atak na skrzydło.
 29. Nie polegaj na masach, gdy chcesz osiągnąć dobre wyniki, jeśli ktoś jest biegły w sztuce wojny, jego armia dostosuje się do niego.
 30. Mobilność, elastyczność i logistyka armii.
 31. Agresywność działań.
 32. Znajomość Tao – przewidywanie zwycięstwa.
 33. Szturmuj wtedy, gdy zbierzesz wieści od szpiegów.
 34. Wolna przestrzeń jest konieczna na wojnie.
 35. Elastyczność – reagowanie na nie przewidziane sytuacje, zagrożenia.
 36. Rozlokowanie wojska zapewni zwycięstwa.
 37. Silna obrona zawsze zawiera duży potencjał ofensywny.
 38. Zwycięstwo zależy od doboru żołnierzy, odwaga od przepisów, umiejętności od rozmieszczenia sił, waleczność od ufności, siła od Tao! Bogactwo od szybkiego powrotu, moc oddawania ludziom odpoczynku, szkody od częstych bitew.
 39. Czynniki ciągłego zwyciężania – Bóg, wódz, który posiada niepodzielną władzę, harmonia lewej i prawej ręki, analiza nieprzyjaciela.
 40. Dobry dowódca, jest ufny, lojalny, śmiały.
 41. Najważniejszym czynnikiem są ludzie.
 42. W drużynie ma panować jedność, jednomyślność i harmonia.
 43. Likwiduj opieszałość i wahanie decyzji.
 44. Podstawę mądrości stanowi wiedza.
 45. Jeśli ktoś nie jest lojalny wobec władcy, nie powierza mu się dowodzenia.
 46. Nic nie jest szlachetniejsze od człowieka.
 47. Stawaj do boju, gdy jest to nieuniknione.
 48. Jeśli ktoś wygra bez zaplecza, to jest to wpływ gwiazd.
 49. Kto zwycięża w dziesięciu bitwach 7 razy, to jest to wpływ słońca! Kto wygrywa 10 -10 jest dobrym wodzem, ale prowadzi to do nieszczęść.
 50. Wiara w zjawiska astrologiczne.
 51. Skoro nie umiesz wykorzystać ludzi, to jak chcesz wykorzystać duchy.
 52. Poznaj Tao – wojny.
 53. Największe zwycięstwo odnosisz wtedy, gdy siły Twoje są nienaruszone.
 54. Gdy stajesz do boju, przewiduj zwycięstwo, jeśli nie umiesz to chociaż zachowaj spokój.
 55. Elita i tylna straż.
 56. Wzmacniaj zdobywaną przewagę.
 57. Najważniejsza cech lidera: umiejętność powstrzymania się od walki, gdy nie ma pewności zwycięstwa.
 58. Nie podrywaj armii do boju, gdy nie osiągniesz celu.
 59. W walce nie ma rzeczy ważniejszej niż pewność zwycięstwa!
 60. Czekaj na rozwój wypadków, podrywaj się do boju, gdy ujrzysz zwycięstwo.
 61. Rzucaj wojsko w beznadziejne sytuacje, a przetrwają najlepsi.
 62. Słońce i osiem wiatrów.
 63. Łuki kusze dziesiątkują wojsko.
 64. Jednocz się w szczęściu, atakuj w gniewie.
 65. Formacje: mieczy, łuków, łodzie, broń miotana, wozy, piechota – strategiczne siły.
 66. Armia ma przód i tylną straż.
 67. Walka – nieodłączny aspekt natury ludzkiej.
 68. Armia – to nie jest miły środek działania.
 69. Tao Nieba nie można powstrzymać.
 70. Walka jest konsekwencją gniewu, psychologiczna motywacja wojenna.
 71. Środek do pobudzania ducha walki.
 72. Złość motywuje ludzi do bicia wroga.
 73. Złość jest przyczyną konfliktu.
 74. Przewaga dystansu – rażenie na odległość.
 75. Strzała: dowódca oddaje strzał, kusza, strzała, tył i przód prawidłowo dobrane, ciężar, ….. dolecimy do celu.
 76. Gdy armia odnosi zwycięstwa, władca sławę.
 77. Pomiędzy wszystkimi elementami musi istnieć jedność i zrozumienie.
 78. Dowódca i żołnierze muszą znać swoje zamiary, aby nie dochodziło do nieporozumień i sporów.
 79. Umysł i 4 kończyny – dobra drużyna.
 80. Gdy rozum jest czysty, kończyny i stawy mają siłę.
 81. Stosowność i wykonalność – precyzja dowódcy.
 82. Wszelkie niedociągnięcia lub emocjonalne spaczenia wpływają na myślenie, kierunek działań i zaangażowanie.
 83. Dowódca musi zachować równowagę wewnętrzną, jasno definiować zadania organizacyjne i poświęcać odpowiednie środki na ich realizację.
 84. Jeśli system wynagrodzeń jest jasny, żołnierze bez wahania ruszą do boju.
 85. Należy stawać do boju, gdy zwycięstwo jest pewne!
 86. Jeśli będziesz traktować oficerów z szacunkiem, umrą za was.
 87. Pobudzaj „chi” żołnierzy, jeśli ma je słabe, porusza się mozolnie, nie docierają do celu.
 88. Tuż przed bitwą, odetnij wszystkie wieści, aby odebrać nadzieję na życie.
 89. Leniwym, trudno dowodzić.
 90. Jeśli żołnierz nie jest wystawiony na próby, nie umie ponosić wyrzeczeń, zostanie pokonany.
 91. „Chi” – ożywcze tchnienie!
 92. Bitwę można przetrwać dzięki sile, duchowi.
 93. Lepiej panować nad rozwojem wypadków niż reagować na posunięcia nieprzyjaciela.
 94. Nie ma gorszej klęski niż zwątpienie.
 95. Strach powoduje paraliż.
 96. Atakuj, gdy przeciwnik jest przestraszony.
 97. Gdy serce ma solidne fundamenty, nowy powiew „chi” przynosi zwycięstwo.
 98. Kluczem do zwycięstwa jest odwaga. 
 99. Jeden człowiek niebojący się śmierci, potrafi nastraszyć tysiące.
 100. Oddaj się śmierci, abyś żył.
 101. Nastrój powagi i powinności.
 102. Wszystko co ostre, szybko się tępi.
 103. Stan desperacji, to dzień bitwy.
 104. Gdy nastawiasz się na zwycięstwo, nie widzisz wroga.
 105. Ludzie poświęcający się temu co robią, nie mają czasu na zwątpienie.
 106. Bądź skupiony, nie trać wiary w siebie.
 107. Śmierć jest jak powrót do domu.
 108. Komu brakuje inicjatywy, ten jest pozbawiony chi.
 109. Kto się boi, nie potrafi poprawnie wystawić obrony.
 110. Niezdyscyplinowany zespół nie można prowadzić do ataku.
 111. Żołnierze muszą być za siebie odpowiedzialni.
 112. Najsilniejsza motywacja to więzi łączące z kolegą.
 113. Silny czynnik motywujący do walki to poczucie wstydu.
 114. Kara za występek, może być anulowana, tylko za dobry wynik w następnej bitwie.
 115. Formacja: wydłużona, zagrażająca, płynna, czworokątna, klinowa, okrągła [zjednacza], boczna chmury, przyczółek, skrzydło , pułapka, wojownik śmierci, burzliwe wiatry, nietypowe posunięcia, prowokuj aby nieprzyjaciel atakował, stanowczość to najlepsza metoda obrony, rozproszenie [pokazać, że jest nas dużo], dzikich gęsi [ogień snajperski], wodna [można dzielić przeciwnika, [nie można go pojmać]; sierpowa Skoordynowanie manewrów i jednomyślność.
 116. Taktyczna elastyczność.
 117. Jak wzmocnić armię: dobrze dowodzić, nagradzać, zachować spokój, karać.