WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

Kategoria: Aktualności

Ból treningu zamieniaj w siłę!

Dylematy więźniów i zwycięskie strategie.

Teoria gier, Jordi Deulofeu, przeł.: Swianiewicz Urszula

 • Ludzie nie wierzą w prostotę matematyki, tylko dlatego, że wciąż nie uświadamiają sobie złożoności życia.
 • Gra o pełnej informacji.
 • Strategia wygrywająca.
 • Matematyka użyta do analizy.
 • Teoria gier bada ludzkie zachowanie, aby ułatwić podejmowanie dobrych decyzji.
 • Wybór między rywalizacją a współpracą jest trudny!
 • Życie jest warte życia, jeśli możemy grać w najlepsze gry, …i wygrywać! [Platon, trzykrotny mistrz olimpijski w zapasach]
 • Oglądanie historii nauki pozwala wyjaśnić wiele kwestii.
 • W Egipcie i Babilonii matematyka była nauką stosowaną.
 • Matematyka ukazuje [czystą naukę] prawdy absolutne, które posługują się abstrakcyjnymi pojęciami: liczba, figura, itp.
 • Matematyka może być: poważna, rozrywkowa, teoretyczna, stosowana.
 • Zawsze poszukuję eleganckich rozwiązań.
 • Matematyka zawsze jest grą, choć przyjmuje różne postacie.
 • Matematyka może być ważna ze względu na własne cele.
 • Wykonywanie szkolnych zadań ma niewiele wspólnego z matematyką!
 • Matematyka może i powinna dawać wiele radości.
 • Gry planszowe istniały już w starożytności.
 • METODA błędnych położeń.
 • Uczony Ibn Khallikan[1] pierwszy opisał legendę powstania szachów.
 • Służący miał skromne życzenie połóż na szachownicy po jednym ziarenku i je podwajaj: 20+21+23+…+264=18446744073709551615, czyli ponad 18 trylionów.
 • AE, aequo co znaczy równy.
 • Teoria gier – koncepcje i modele znajdujące zastosowania w rzeczywistości.
 • Optymalne strategie dla każdego gracza.
 • Sukces!
 • Wygrane nie koniecznie były przegranymi innych.
 •  Idea współpracy.
 • Zachowania indywidualne, jak i grupowe.
 • Dylematy – skoncentrowane na napięciu między konfliktem, ryzykiem a współpracą.
 • Chaotyczny gwar społeczeństwa, może być opisany za pomocą matematyki.
 • Żarty są przydatne, ale najlepsze są te z matematyki.
 • Obszar arytmetyki [system numerowania i podzielności]
 • Obszar geometrii [stany równowagi, symetria]
 • Gry strategiczne i losowe.
 • Aksjomat wyboru. {Dla danej rodziny niepustych zbiorów, które nie mają elementów wspólnych, możliwe jest utworzenie nowego zbioru, wybierając po jednym elemencie z każdego ze zbiorów w rodzinie}.
 • Biblia strategii wygrywających.
 • Wykorzystuj zalety.
 • Proste własności i zasady.
 • Skuteczność reprezentowania liczb binarnych.
 • 1951 początek ery gier elektronicznych!
 • Pseudogry.
 • Modelowanie i przewidywanie rzeczy.
 • Niepewność często lepiej opisuje nasz świat niż pewność.
 • Teoria prawdopodobieństwa jest stosowana w wielu dziedzinach.
 • Intuicyjne rozumowanie.
 • Korespondencja między Pascalem i Fermatem miała 5 listów.
 • Losowość oswojona.
 • Stabilność Układu Słonecznego – dowód Laplace’a.
 • Teoria prawdopodobieństwa – zdrowy rozsądek zredukowany do obliczeń.
 • Problem podziału stawki!
 • Poprane rozwiązanie.
 • Jedyne dopuszczalne rozwiązanie.
 • Kolejność ma znaczenie.
 • Metoda pozwalająca ustalić liczbę możliwości.
 • Permutacje, Kombinacje, Wariancje [z powtórzeniami i bez].
 • Wykonywanie obliczeń jest podstawą wielu gier karcianych.
 • Wiek wszechświata [?] 1,5* 1010, czyli 4,7*1017 sekund.
 • Błędna intuicja.
 • Kaprysy prawdopodobieństwa.
 • Remis i przegrana podważa moją intuicję.
 • Wartość oczekiwana!
 • Czy można pokonać bank?
 • Prawdopodobieństwo i zdarzenia wielokrotne.
 • Teoria gier dziedzina matematyki zajmująca się podejmowaniem decyzji, nie zajmuje się grami, ale analizą gier.
 • Rozróżniaj różne poziomy trudności.
 • Badanie matematyczne teorii bogactwa!
 • Strategie – sposoby podejmowania decyzji.
 • Wypłaty: minimalna z maksymalnych.
 • Punkt siodłowy – gracze postępują zgodnie ze swoją najlepszą strategią.
 • Gra zdeterminowana, czysta strategia!
 • Strategie zmieszane.
 • Gry przedstawiamy za pomocą tabel.
 • Postać normalna gry.
 • Forma rozszerzona gry.
 • W symetrycznych tabelach decyzje możemy podejmować losowo.
 • Gra abstrakcyjna.
 • Wybory i restauracje.
 • Poszukujemy punktu równowagi.
 • Uzyskuj najlepsze wyniki.
 • Dominująca strategia.
 • Własne interesy.
 • Maksymalizacja zysków.
 • Gra według intuicji, czy optymalnych strategii.
 • Strategia defensywna.
 • Przeciwnik gra w najinteligentniejszy sposób.
 • Prawdopodobieństwo gracza i średnią wartość obliczamy z układu równań liniowych.
 • GRA W ŻYCIE.
 • Stosuj teorię w rzeczywistości.
 • Konkurencja jest matką życia.
 • Współpraca czyni nas tym, kim jesteśmy.
 • Cele zawodników są sprzeczne.
 • W walce maksymalizuj swoje zyski, a także zwiększaj straty przeciwnika.
 • Konflikt, współpraca, czy ucieczka.
 • Rywalizowanie ze sobą nie jest jasne.
 • Podejmuj decyzje, które zapewniają korzyści.
 • Złożoność gier, łączy matematykę z psychologią, a nawet z moralnością.
 • Równowaga Nasha.
 • Strategia stabilnie ewoluująca.
 • Matematyka współpracy.
 • Optymalna strategia opiera się na idei ograniczenia maksymalnej wygranej przeciwnika.
 • Sprawiedliwy pomysł.
 • Uwzględnienie partnerstw.
 • Współpraca w sposób skoordynowany.
 • Idea strategii wygranej dla pierwszego gracza.
 • Niestabilne rozwiązania.
 • Wiele rozwiązań sprawiedliwych.
 • Rozwiązanie jest zaskakujące, choć całkowicie racjonalne.
 • Jak sprawiedliwie rozdzielić nadmiar.
 • Idea sprawiedliwego podziału zysków nie zawsze jest oczywista, może być wiele rozwiązań.
 • Strategie ewoluują w kierunku bardziej efektywnych, w których współpraca jest wymagana.
 • Ukaranie dezercji.
 • Krótkoterminowe cele są wymagane.
 • Najlepsze okazują się strategie najprostsze.
 • WET za WET.
 • Nigdy nie uciekam jako pierwszy!
 • Naturalny stan człowiek to stan anarchii [Hobbes, ??]
 • Konkurencja jest ważona.
 • GRA W TCHÓRZA.
 • Dążenie do własnego interesu, może okazać się katastrofą.
 • Pokonuj trudności w znalezieniu pozytywnych rozwiązań.
 • Sytuacje polityczne, ekonomiczne, wojskowe.
 • Proces podejmowania poprawnych decyzji jest wyłączną domeną istot rozumnych.
 • Altruistyczne zachowania niektórych członków zespołu, mogą mieć pozytywny i niezwykle korzystny wpływ na grupę, ale zgubny jest dla jednostki!
 • Rywalizacja – normalne jest prezentowanie postaw agresywnych.
 • Wypłaty – schemat, osiągnięcie celu.
 • Koncepcja strategii stabilnej ewolucyjnie.
 • Strategia burżuazyjna.
 • Współpracuj nawzajem, tylko tak się dostarcza inspiracji dla nowych idei.
 • Twórz partnerstwo.
 • Zestaw przypisań – ustalone wypłaty.
 • Dominacja przypisania.
 • Istnieje zbiór podmiotów zdolnych do utworzenia nowej koalicji.
 • Komunikować się ze sobą w parach, w każdym czasie.
 • Stabilne partnerstwo.
 • Podział nie jest sprawiedliwy, ale stabilny!
 • Sytuacja bliższa rzeczywistości.
 • Partnerstwo może wygrywać.
 • Wartość Shapleya – wynagrodzenie każdego gracza.
 • Zestaw przypisań.
 • Łącz elementy konfliktu i współpracy.

[1] Książka z 1256 roku. Historia Sissy ben Dahira i indyjskiego króla Shirhama.