WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

1 października 2021

  • Trzeba wierzyć, że rzeczy nadzwyczajne są możliwe! [John Nash]
  • Nie da się zaspokoić pewnych stanów umysłu.
  • W nieskończonym równaniu miłości można znaleźć wszystkie przyczyny.
  • Szlachetność definiuje moje trenerskie działanie!
  • Wyznaczaj ślady, w których inni tylko mogą dorównać, nigdy przegonić!
  • Szachy są jak deszcz, ale od którego nigdy się nie moknie.
  • Szachy to mój entuzjazm, techniczna maestria, dbałość o szczegóły.
  • Szachy – wystarczy pomyśleć, aby ku temu podążyć!
  • Szachy to przepustka do wyższych sfer.
  • Nie ma na świecie ludzi doskonałych, ale są doskonałe zamiary!