WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

1 marca 2023

  • Strata uczy ile co jest warte.
  • Życie to starcie charakterów, trzeba mieć w walce z systemem, nadnaturalną siłę woli.
  • Jeśli sprawa jest słuszna, dążę do celu, bez względu na koszty.
  • Mów tylko słowa stwierdzone doświadczeniem.
  • Słowa, które krzepią słabych.
  • Trwaj w swej prawości, niech ludzie namawiają Cię na próżno.
  • Tylko w krainie umarłych mały i wielki są równi!
  • Jeśli chodzi o drużynowe szachy w Space Team, tylko Bóg dostrzega braki w aniołach!
  • Gniew niemądrych uśmierca.
  • Jak już musimy umrzeć, to lepiej umierać mądrym.