WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

1 marca 2022

  • Pan podnosi nędzarza z prochu i gnoju ubogiego.
  • Ukraina we łzach sieje! [22.02.2022]
  • Ćwicz władze umysłu, doskonal je do rozróżniania dobra i zła.
  • Gdy z książek nie możesz zrobić przyjaciół, zrób z nich dobrych znajomych.
  • Gdy władze dzierżą barbarzyńcy, nikczemnieją ludzkie myśli i serca.
  • Przechodź z porażki do porażki, ale nie trać energii.
  • Trenerze kiedy ludzi inspirujesz, nie musisz ich kontrolować.
  • Nie rezygnuj z marzeń, nigdy nie wiadomo, kiedy okażą się potrzebne.
  • W sporcie szachowym formułuję swoją formułę dobra.
  • Gdy myślę o WKS, wiem że tworzę „wartość”.