WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

1 listopad 2019

  • Niech szczęście towarzyszy wam przy wszystkich waszych poczynaniach.
  • Zawodniku, podczas ważnych meczów nie zajmuj się tym, czym nie trzeba.
  • Bądź hojny, gotowy do dzielenia, to jest bowiem skarb, najlepszy fundament na czasy przyszłe.
  • Punkt honoru – to żyj spokojnie.
  • Wobec innych osób postępuj uczciwie.
  • Nie smuć się, jak ludzie bez nadziei.
  • Nie ustawaj nigdy w godnym postępowaniu.
  • Trenerze bądź synem dnia [światła, ciepła, działania], nie nocy [chłodu, ciemności, bezczynności].
  • Trenerze czyń dobro, oznacza bogać się w szlachetne czyny!
  • Trenerze bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić.