WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

1 lipca

  • Złoto sprawdzamy w ogniu, a przyjaźń w nieszczęściu.
  • Książki mędrców są pomnikami, nieuków – grobami.
  • Prawdziwym testem dla dowódcy jest fakt, czy Ci, którzy za nim pożądają, robią to z własnej woli, bez przymusu, znosząc uciążliwości.
  • Do człowieka dobrego nie ma przystępu żadne zło, ani za życia, ani po śmierci.
  • O zawodniku dowiaduję się więcej podczas godzinnej gry w szachy, niż podczas rocznej konwersacji.
  • Mędrcem był człowiek, który wynalazł szachy i winko.
  • Wśród nauczycieli 12 tłum był wielki, ale niewielu ludzi prawdy.
  • Lepsza jest uboga mądrość niż głupie bogactwo.
  • Z uczty wychodź: ani spragniony, ani pijany.
  • Unikaj nadmiaru.