WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "KOPERNIK"

1 grudnia 2022

  • Z koni na osły się przeniosłem.
  • Podobno nieobecny traci.[a ja byłem nieobecny, a zdobyłem 15 złoty medal! W Hali Stulecia]
  • Płacą mi za to, abym milczał.
  • Sądzone będą czyny ludzkie, nie piastowany urząd.
  • Do wielkich osiągnieć, dochodzi się tylko przez trudności.
  • Najwięcej dobra uczynimy w tym, do czego jesteśmy uzdolnieni.
  • Dopóki oddycham, jest nadzieja.
  • Jeden sieje, inny zbiera.
  • Często jest tak, że kłótnie kochanków, wzmacniają ich miłość.
  • Pewność przyjaciela, dostrzega się w niepewnych sytuacjach. [Oldze i Piotrowi]